E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa fakultu putuje mezinárodní grant GA ČR, fakulta výrazně zabodovala i dalších kategoriích

Grantová agentura ČR vyhlásila výsledky soutěží o granty se začátkem řešení v roce 2023. Celkově bylo podpořeno 459 projektů, na Univerzitu Karlovu jich putuje 85. Vědecké týmy naší fakulty získaly 27 podpor standardních projektů, tedy prakticky jednu třetinu! Dále na naši fakultu putují 3 individuální podpory postdoktorských projektů a také jeden mezinárodní projekt ve spojení s University of São Paulo (Ústav geologie a paleontologie PřF UK). Gratulujeme!

 

 

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2023 a rozhodla o poskytnutí podpory grantovým projektům

V rámci standardních projektů jich letos získalo podporu 459, z toho 85 Univerzita Karlova. Téměř třetina z nich, 27 projektů, při tom pochází z Přírodovědecké fakulty UK.  Jejich seznam, včetně seznamu podpořených postdoktorských projektů, naleznete zde.

V prestižní kategorii mezinárodních projektů byl podpořen projekt RNDr. Filipa Scheinera, Ph.D z Ústavu geologie a paleontologie PřF UK  s názvem "Produktivita, ventilace a rozpouštění karbonátu jako proxy procesu ukládání uhlíku v oceánech-studie z J-JV části Brazilského kontinentálního okraje". 

 

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 13.01.2023 12:20

Akce dokumentů