E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLewisovsky kyselé zeolity - (zelené) katalyzátory zítřka

Jan Přech, Ewelina Szaniawská a Jiří Čejka (skupina Syntézy, katalýzy a pokročilých materiálů, KFMCh) spolu s kolegou Stevenem Suibem (University of Connecticut, USA) publikovali článek v nejcitovanějším chemickém časopise Chemical Reviews (IF=72,1). Práce shrnuje a kriticky rozebírá současné objevy dosažené na poli molekulových sít substituovaných tetra a pentavalentními kovy.

 

 

Časopis Chemical Reviews publikuje přehledné články ze všech oblastí chemie a na poli chemie je to časopis s vůbec nejvyšším impakt faktorem (72,1 v roce 2021). Molekulová síta (a z nich především zeolity) jsou zavedenými materiály v průmyslové katalýze, čištění a separaci plynů, úpravě vody, ale i např. v zemědělství. Ve většině těchto aplikací se využívá jejich kyselých vlastností generovaných přítomností hliníku v jinak křemičité struktuře v kombinaci s přesně definovanou porézní krystalickou strukturou.

Molekulová síta s obsahem tetra- (Ti, Sn, Zr, Hf) a pentavalentních (V, Nb, Ta) kovů představují Lewisovy kyseliny tolerující vodu, které katalyzují redoxní a izomerační reakce (epoxidace a jiné selektivní oxidace, reakce přenosu vodíku, dehydratace, izomerizace cukrů), které nabývají na stále větším významu s cílem snížit tvorbu průmyslových odpadů a uvést do praxe surovinovou základnu založenou na využití biomasy. S výjimkou titanosilikátů (první patent z roku 1983) jde o materiály objevené po roce 2000 u kterých zdaleka ještě nebyl prozkoumán jejich celý potenciál.

Skupina Syntézy, katalýzy a pokročilých materiálů se výzkumem těchto materiálů dlouhodobě zabývá, např. v rámci nedávno získaného prestižního grantu ERC-CZ, který získala Mariya Shamzhy. 

 

Publikováno: Pátek 20.01.2023 10:40

Akce dokumentů