E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz Laboratorní metody v asistované reprodukci - registrace zahájena

Srdečně Vás zveme na akreditovaný kvalifikační kurz Laboratorní metody v asistované reprodukci, který je určen pro absolventy všech magisterských studijních oborů přírodovědného zaměření, kteří chtějí získat způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Kurz proběhne od 8. do 26. ledna 2024 ve Viničné 7. Registrace do kurzu byla zahájena a potrvá do 2. 1. 2024.

KDY: 8. - 26. ledna 2024
KDE: Viničná 7, Praha 2

Tento kurz je určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Jedná se o pracovníky, kteří jsou oprávněni pod odborným dohledem provádět výkony asistované reprodukce, to je provádět manipulaci a mikromanipulaci s lidskými reprodukčními buňkami při léčbě poruch plodnosti, včetně oplození mimo mateřský organizmus, kultivaci lidských embryí in vitro, diagnostiku embryí a jejich přípravu pro transfer do dělohy.

Uplatnění absolventa kurzu: po absolvování kurzu (zakončeného závěrečnou zkouškou), účastník získá osvědčení a je oprávněn pod odborným dohledem provádět výkony v centrech asistované reprodukce.

Cena akreditovaného kurzu pro samoplátce je 25.000 Kč.

Studenti, kteří jsou současně absolventy Přírodovědecké fakulty UK, mají 20% slevu na toto studium (poplatek k úhradě je v tomto případě 20.000 Kč).

Přihlašování probíhá přes SIS v termínu od 2. 11. 2023 do 2. 1. 2024. 

Absolventi, kteří již nemají přístup do SIS, se mohou zaregistrovat na www.natur.cuni.cz/Uchazeči/Přijímací řízení/Přihláška ke studiu/Založení nové přilhlášky/Registrace nových zájemců o studium.

Anotace a detail k harmonogramu a poplatkům za program najdete na stránkách SIS.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Za garanty programu

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA 

a doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.

Za Centrum dalšího vzdělávání

Bc. Jolana Hlaváčková

Pro další informace k programu - viz kontakty níže:

Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314

telefon: +420 221 95 1968

mobil: +420 608 011 275

e-mail: jolana.hlavackova@natur.cuni.cz

 

Publikováno: Čtvrtek 02.11.2023 12:05

Akce dokumentů