E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakulta se účastní mezinárodního projektu DURABLE

DURABLE (Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics) je výzkumný projekt probíhající od 1. února 2023 do 31. ledna 2027, který si klade za cíl řešit rostoucí výskyty infekčních chorob prostřednictvím sjednoceného a koordinovaného přístupu. Projekt vytváří silnou síť špičkových výzkumných ústavů a veřejných zdravotnických center po celé Evropě, aby poskytoval vědecké informace vysoké kvality v rekordním čase, podporující rozhodování při reakci na hrozby zdraví přesahující hranice. Za naši fakultu koordinuje projekt RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., zapojeny jsou Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra parazitologie.

O projektu

Trvání projektu: 1/2/2023 – 31/1/2027 

Výskyty infekčních nemocí se zvyšují v důsledku mnoha místních a globálních interakcí, které narušují křehkou rovnováhu složitého ekosystému člověka-zvíře-prostředí. Zvýšená frekvence a složitost zdravotních hrozeb vyžaduje odlišnou, sjednocenou formu připravenosti a koordinovanou, rychlou,

spolehlivou a efektivní reakci v případě nouze.

DURABLE je na míru přizpůsobené řešení pro tuto rozpoznanou potřebu - silná síť výzkumných ústavů a veřejných zdravotnických center světové úrovně po celé Evropě s vynikajícími výsledky v podpoře veřejného zdraví s globálním dosahem. Cílem DURABLE je poskytovat vědecké informace vysoké kvality rekordně rychle, aby podpořil rozhodování HERA při přípravě na a reakci na přeshraniční zdravotní hrozby a hodnotil dopad protiopatření.

DURABLE bude koordinovat globální spolupráci od detekce patogenů, evoluční analýzy a charakterizace hrozeb s přístupem One Health, po sběr a sdílení dat a informací pro optimální reakci na hrozbu. DURABLE je jedinečný multidisciplinární konsorcium s doplňkovými odbornými znalostmi, které uspokojí tuto výzvu a vytvoří produktivní interakce s HERA a dalšími zúčastněnými stranami.

Díky svým vynikajícím výsledkům a zkušenostem v oboru je konsorcium DURABLE kompetentní již od prvního dne. DURABLE vyvine a ověří plán rychlého nasazení klíčových protiopatření, otestuje odolnost sítě a zhodnotí klíčové aspekty svého nouzového režimu při simulaci nebo řešení identifikovaných hrozeb. Navíc se DURABLE zaměří na dlouhodobou udržitelnost prostřednictvím budování kapacit, školení nové generace výzkumníků a vytváření modulů pro přípravu na pandemie pro síť a nad rámec ní.

DURABLE se zaměřuje na diagnostiku, výzkum, připravenost a reakci a má za cíl vyvinout metody pro identifikaci hrozeb, integrovat a analyzovat data pro rozhodování v oblasti veřejného zdraví a provádět cílené studie pro sběr důkazů ve vztahu k výstrahám.


DURABLE v číslech

Projekt DURABLE je spolufinancován Evropskou unií.​

 

 

 

 

Partneři a přidružené subjekty

1. Institut Pasteur (IP) Francie
1.1 Pasteur Network (PN) 
2. Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN) Belgie
3. Statens Serum Institut (SSI) Dánsko
4. Friedrich Loeffler Institut - Bundesforschungsinstitut fuer Tiergesundheit (FLI) Německo
5. Charite - Universitaetsmedizin Berlin (CHARITE) Německo
6. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC) Nizozemsko
7. Partikas Drosibas, Dzivnieku Veselibas un Vides Zinatniskais Institutsbior (BIOR) Lotyšsko
8. Universite d’Aix Marseille (AMU) Francie
9. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nizozemsko
10. Universita Degli Studi di Padova (UNIPD) Itálie
11. Uniwersytet Jagiellonski (JU) Polsko
12. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) Španělsko
13. Helsingin Yliopisto (UH) Finsko
14. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH) Řecko
15. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) Portugalsko
16. Univerzita Karlova (CU) Česko
17. Istituto Superiore di Sanità (ISS) Itálie
18. Tartu Ulikool (UTARTU) Estonsko
19. Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo (CIPH) Chorvatsko

 

Cíle projektu

  • DURABLE bude jedním místem pro diagnostiku, výzkum, připravenost a reakci na současné a budoucí zdravotní hrozby ve prospěch občanů v EU i celosvětově.
  • DURABLE vybuduje udržitelnou síť laboratoří a výzkumných ústavů, které budou moci řešit překážky lepší připravenosti a poskytovat výstrahy, vědecká data v reálném čase a integrované analýzy pro HERA.
  • DURABLE provede následující:
    • Vyvine a použije jak známé, tak nové metody pro identifikaci známých i nových hrozeb.
    • Koordinuje, integruje, analyzuje a sdílí výstupy pro rychlé a přímé použití při rozhodování v oblasti veřejného zdraví.
    • Vyvine zaměřená studia k řízení dalšího sběru důkazů v reakci na výstrahy.

 

Očekávané výsledky jednotlivých pracovních balíčků (WP)

WP1 - Řízení projektu, komunikace a šíření informací

WP1 vyvine společnou strategii komunikace a nástroje pro konsorcium a plán řízení dat.

WP2 - Modelování ekosystému sítě

WP2 předloží komplexní model struktury laboratorní sítě, plán řízení a udržitelnosti, analýzu zainteresovaných stran a klíčové ukazatele výkonu (KPI) a cvičné scénáře.

WP3 - Posílení evropské a globální spolupráce

WP3 zmapuje jádrovou síť, spojení s výzkumnými konsorciemi a dalšími iniciativami a rozšířenou mezinárodní síť jednotlivých partnerů a možné budoucí iniciativy.

WP4 - Aktivní identifikace patogenů a variant

WP4 vyvine nástroje usnadňující širší sledování a předem určené protokoly pro odběr vzorků.

WP5 - Aktivní fenotypická charakterizace zvýšeného rizika zvířecích a nových patogenů

WP5 vyvine nové moderní in vitro a ex vivo laboratorní systémy pro studium virových infekcí a nové testy pro určení fenotypických vlastností.

WP6 - Neustálé zlepšování protiopatření

WP6 vyvine testy a provede screeningové kampaně se 250 000 sloučeninami pro identifikaci úspěšných kandidátů (sloučeniny, které blokují replikaci, jsou zajímavé jako nástroje pro podporu mechanistických studií).

WP7 - Sledování patogenů a vypuknutí nemocí

WP7 vyvine a poskytne novou databázi a novou generaci analytických nástrojů pro sledování patogenů a vypuknutí nemocí.

WP8 - Předpovídání a scénáře

WP8 vyvine nové matematické modely a komplexní analytický rámec pro podporu hodnocení rizik.

WP9 - Validace a nasazení nových diagnostických, genomických a analytických postupů

WP9 usnadní rychlé zavedení základních testů v případě nových objevů ze WP4 nebo mimo konsorcium.

WP10 - Školení a capacity building

WP10 uskuteční tři projektové školy, webové semináře a komplexní školicí materiály.

WP11 - Odpověď na mimořádné události

WP11 vypracuje protokol pro koordinovanou reakci na mimořádné události.

 

Publikováno: Pondělí 15.05.2023 12:15

Akce dokumentů