E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeští vědci rozluštili unikátní "chybnou" DNA dosud neznámého parazita a dostali se na obálku Nature

Blastocrithidia nonstop je parazit. Jeho objevení umožnilo vědcům zjistit naprosto nepředvídatelnou a výraznou odchylku od genetického kódu, který je jinak totožný u většiny organismů včetně člověka. O rozluštění genetické záhady se zasloužili biologové z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Studii otiskl prestižní odborný časopis Nature. Jedním z členů týmu byl i doc. Jan Votýpka, Ph.D. z katedry parazitologie PřF UK.

 

Autoři studie ale zjistili, že u zkoumaného parazita se vytvořil molekulární mechanismus, díky kterému ribozomy genetickým větách bez problémů rozumí. Věty parazita jsou podle AV zašifrované tak, že je přečtou pouze jejich vlastní ribozomy.

"Trik spočívá v povaze a délce molekuly transferové RNA (tRNA), která ribozomu běžně slouží jako luštitelská příručka, a v jedinečné úpravě jedné bílkoviny, která v buňkách za normálních okolností zajišťuje rozpoznávání teček, tedy přesné ukončení proteosyntézy," objasnil Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu AV.

Podle AV tak díky součinnosti daných molekul ribozom rozezná, kdy větu ukončit a kdy místo teček dosadit písmena. Genetická informace pak znovu dává smysl.

Parazitický prvok s názvem Blastocrithidia nonstop byl objeven v plošticích na Turnovsku. Podle AV je cizopasník příbuzný trypanozomám, jež zapříčiňují vážná onemocnění, kupříkladu spavou nemoc. Nový druh parazita ale přímo člověka nenapadá.

Výzkum podpořila Grantová agentura ČR. "Cílená podpora excelentní vědy a vědeckých projektů umožňuje dosáhnout výsledků, které, jako je to v tomto případě, mění pohled na základní fungování světa," zdůraznil předseda agentury Petr Baldrian. Studie byla také publikována v odborném časopise Nature. Podle AV přispěje objev parazita i syntetické biologii, jež uměle vytváří a zlepšuje produkci a vlastnosti biologických látek.

Další informace najdete v článku na webových stránkách AV ČR 

Studie byla publikována v prestižním odborném časopise Nature. 

Publikováno: Pondělí 30.01.2023 14:20

Akce dokumentů