E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši botanici u chilského velvyslance

Velvyslanec v Chile Pavel Bechný krátce přijal delegaci Katedry botaniky UK v Praze, která pobývala v Chile na základě spolupráce s Universidad de Chile.
Foto: ZU Santiago/Embajada Santiago

Dne 28. ledna 2023 přijal velvyslanec Pavel Bechný delegaci Katedry botaniky PřF UK v Praze, která na základě dohody s Universidad de Chile a díky spolupráci s Universidad de Concepción pobývala v Chile za účelem výzkumu andských skupin rostlin. Studiu a sběru vzácných rostlin z horských oblastí And se botanická skupina UK v Praze věnuje dlouhodobě, dříve byla skupina např. v Argentině a v Peru a nyní zavítali do Chile. Během týdenního pobytu navštívili severní pouštní oblasti a také jižní zalesněné horské oblasti a prováděli zde odběr vzorků a sběr údajů pro potřeby dalšího výzkumu v ČR. Skupinu vedl odborný asistent PřF UK v Praze doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.

V tomto konkrétním případě velmi dobře zafungovala dohoda mezi UK v Praze a Universidad de Chile, která takovou spolupráci podporuje a umožňuje českým odborníkům pobyt a výzkum v místních podmínkách.

Existuje předpoklad, že tato úspěšná spolupráce bude i nadále pokračovat.

Zdroj MZV ČR

Publikováno: Čtvrtek 02.02.2023 10:55

Akce dokumentů