E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2015 a starší

Archivní složka pro celofakultní aktuality

Vyjádření děkana a studentů k 17. listopadu 2015

Mezinárodní den studentstva je v Česku pravidelně připomínán studenty na Albertově, který byl svědkem snahy jejich dřívějších kolegů udržet či obnovit svobodu v naší zemi. Letošní ročník byl poznamenán plánovanou demonstrací na podporu prezidenta republiky. Studentům bylo zabráněno v položení květin a zapálení svíčky u pamětní desky roku 1989.

Vyjádření děkana a studentů k 17. listopadu 2015 - Více...

Oslava adventu na Univerzitě Karlově

Areál Univerzity Karlovy patří neodmyslitelně k duchu místa Starého Města pražského. 2. prosince 2015 se Univerzita Karlova otevře všem svým studentům, absolventům, zájemcům o studium i přátelům při společné oslavě adventu. Chybět pochopitelně nebude ani stánek naší fakulty s populárně-vědeckým programem.

Oslava adventu na Univerzitě Karlově - Více...

Vánoční koncert Přírodovědecké fakulty proběhne v Karolinu

Adventní čas je obdobím, v němž probíhá slavnostní Vánoční koncert PřF UK v prostorách Karolina. Letos již tradičně vystoupí houslista Jaroslav Svěcený, tentokrát spolu s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses v programu Vivat Vivaldi! V průběhu večera dojde již tradičně k vyhlášení vítězů soutěže Věda je krásná. Na závěr programu bude pro návštěvníky v recepčních prostorách Karolina připravena číše vína.

Vánoční koncert Přírodovědecké fakulty proběhne v Karolinu - Více...

Na fakultě byly prezentovány projekty podpořené z Norských fondů. Přítomna byla i velvyslankyně Norského království

V rámci Fakultní vědecké konference, která v albertovské Velké geologické posluchárně proběhla 10. 11., byly naší akademické veřejnosti i všem návštěvníkům představeny tři vědecké projekty naší fakulty, které jsou podpořeny z Norských fondů. Dva z nich se týkají prioritní oblasti "životní prostředí", třetí pak prioritní oblasti "zdraví".

Na fakultě byly prezentovány projekty podpořené z Norských fondů. Přítomna byla i velvyslankyně Norského království - Více...

Poslední rozloučení s prof. Janem Bucharem

S hlubokou lítostí v srdci oznamujeme všem našim arachnologickým přátelům, že dne 17. listopadu tohoto roku zemřel Jan Buchar. Poslední rozloučení s nestorem české zoologie a arachnologie proběhne ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích 27. 11. ve 12.00. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení s prof. Janem Bucharem - Více...

Reprezentační ples Univerzity Karlovy proběhne letos opět na Žofíně

Vážení členové akademické obce Univerzity Karlovy, vážení kolegové, milí studenti a zaměstnanci UK, přátelé alma mater. Dovolte, abychom Vás jménem vedení Univerzity Karlovy pozvali na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se koná dne 15. ledna 2016 od 20.00 hodin v prostorách Paláce Žofín. Vstupenky na ples je třeba si rezervovat.

Reprezentační ples Univerzity Karlovy proběhne letos opět na Žofíně - Více...

Muzejní sobota s Mikulášem na PřF UK

Chtěli byste navštívit některé z fakultních muzeí a sbírek a během pracovního týdne si na to nemůžete najít čas? Pak je pro vás (i pro širokou veřejnost) určena Muzejní sobota. Při této příležitosti budou v nezvyklý sobotní termín mezi 10 - 17 hodinou otevřena fakultní muzea a sbírky. V podvečer (15 - 19 hod) se pak všichni můžeme sejít na Albertově 6, kde bude připraveno mikulášské posezení spojené s pestrým programem určeným pro děti.

Muzejní sobota s Mikulášem na PřF UK - Více...

Proč se šnečí ulita nerozbije?

Schránky měkkýšů jsou objektem zájmu dětí, vědců i profesionálních sběratelů. Na jejich povrchu můžeme nalézt rozmanité struktury, často udivující komplexnosti a krásy, pro které se společně s pestrými barvami stávají předmětem obdivu. Málokdo ale ví, že i pohled do nitra stěny schránky odhalí obdivuhodné vápenaté mikrostruktury.

Proč se šnečí ulita nerozbije? - Více...

Memoriál v plaveckých štafetách zná své vítěze

31. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. zná své vítěze. Věcné ceny předávala vedoucí KTV Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D. Za vydařený průběh děkujeme všem rozhodčím, trenérům, PVS a především vedení Přírodovědecké fakulty.

Memoriál v plaveckých štafetách zná své vítěze - Více...

Quo Vadis Chemie: prof. Franck Denat, Université de Bourgogne, Dijon, France

Katedra anorganické chemie si dovoluje pozvat všechny zájemce o pokročilou chemii na přednášku prof. Francka Denata z univerzity v Dijonu. Přednáška se koná v pondělí 30. 11. v 15.00 v posluchárně Ch2 v budově chemických ústavů.

Quo Vadis Chemie: prof. Franck Denat, Université de Bourgogne, Dijon, France - Více...

Katedra antropologie a genetiky člověka zve na diskusní seminář: "Je člověk svobodný?"

Téma lidské svobody je tématem starým prakticky stejně jako systematické lidské uvažování. Své k němu pochopitelně mají co říci i vědci. Koho toto téma zajímá, může navštívit seminář katedry antropologie.

Katedra antropologie a genetiky člověka zve na diskusní seminář: "Je člověk svobodný?" - Více...

Za účasti spoluautorů byla pokřtěna kniha "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku"

Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životního prostředí, životního stylu a interakce s prostředím. Za přítomnosti zástupců tisku a odborné veřejnosti promluvil o knize kolektiv spoluautorů v čele s doc. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. Doc. Dzúrová poskytla při příležitosti vydání knihy rozhovor i České televizi.

Za účasti spoluautorů byla pokřtěna kniha "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku" - Více...

Absolventka Přírodovědecké fakulty UK Martina Pichrtová získala cenu Česká hlava

Za významnou doktorandskou práci v oblasti přírodních věd dostala cenu Doctorandus od společnosti Česká hlava botanička Martina Pichrtová z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Její práce se týkala stresové odolnosti arktických a antarktických řas jařmatek. O jejím úspěchu informovala řada médií včetně České televize.

Absolventka Přírodovědecké fakulty UK Martina Pichrtová získala cenu Česká hlava - Více...

Eva Martínková získala cenu MŠMT pro vynikající studenty

Bc. Eva Martínková, studentka katedry analytické chemie naší fakulty, převzala 1. prosince 2015 cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia. Ocenění získala za svoje vynikající studijní výsledky. Gratulujeme!

Eva Martínková získala cenu MŠMT pro vynikající studenty - Více...

Jak je to vlastně s vymíráním druhů?

Žijeme dnes opravdu v období masového vymírání druhů, jak okolo sebe občas slýcháme? Na jakých principech jsou vlastně odhady vymírání vystavěny a lze tyto principy nějak korigovat? O odpovědi na tyto otázky se pokusil tým ekologů, jehož členem byl i profesor katedry ekologie David Storch. Výsledky jejich teoretických zkoumání byly nedávno otištěny v prestižním časopise Nature Communications.

Jak je to vlastně s vymíráním druhů? - Více...

Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze připravila výstavu k 150. výročí narození významného českého geografa a hydrologa Václava Švambery. Ten byl nejen autorem nejrozsáhlejší monografie o řece Kongu, průzkumníkem šumavských jezer, ale především zakladatelem Geografického ústavu v Praze na Albertově. Vernisáž výstavy proběhne na 8. 12. 2015 ve 14. 00. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy - Více...

Výsledky prvního kola výběru fakultního znaku

Hodnotící komise vybrala tři motivy fakultního znaku pro rozpracování ve druhém kole.

Výsledky prvního kola výběru fakultního znaku - Více...

Zobrazovací pracoviště z České republiky součástí pilotní fáze Euro-BioImaging

Prozatímní výbor Euro-BioImaging ratifikoval v prosinci 2015 první generaci uzlů (zobrazovacích pracovišť) pro pilotní fázi fungování evropské výzkumné infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování. Mezi 28 uzly jsou dva uzly z České republiky. Jedním z nich je i Uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii v centru BIOCEV, jehož garantem je biologická sekce naší fakulty.

Zobrazovací pracoviště z České republiky součástí pilotní fáze Euro-BioImaging - Více...

Blahopřejeme nově jmenovaným profesorům!

Tomáš Cajthaml, Jan Černý, Tomáš Fischer a Adam Petrusek. To jsou jména docentů naší fakulty, kteří dnes z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové převzali v Karolinu dekrety, jež je jmenují profesory. Všem nově jmenovaným profesorům srdečně blahopřejeme!

Blahopřejeme nově jmenovaným profesorům! - Více...

Otevření Laboratoře bioorganické chemie

Na katedře organické chemie byla nově zřízena Laboratoř bioorganické chemie, jejíž vědecký tým bude pracovat pod vedením Prof. Ing. Michala Hocka, CSc., DSc. Nová laboratoř umožní propojení syntetické organické chemie s biochemickými a molekulárně biologickými experimenty. Vybavení laboratoře bylo realizováno z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP-VaVpI).

Otevření Laboratoře bioorganické chemie - Více...

Soutěž Věda je krásná 2015 zná své vítěze

Výsledky 7. ročníku soutěže Věda je krásná byly slavnostně vyhlášeny před začátkem Vánočního koncertu PřF UK v Karolinu. Podle odborné poroty i laiků se letošní ročník mimořádně vydařil. S výsledky se můžete seznámit po rozkliknutí této aktuality.

Soutěž Věda je krásná 2015 zná své vítěze - Více...

Srdečně zveme na přednášku "Zvyky na Madagaskaru"

Zajímá vás, jak žijí lidé na Madagaskaru, jak probíhají jejich svatby, pohřby a jak slaví například Vánoce? Přijďte se 13. ledna 2016 podívat na přednášku rodilého Malgaše, který vám o tom všem a o mnohém dalším povypráví. Přednáška se koná ve Velké zoologické posluchárně od 18.00.

Srdečně zveme na přednášku "Zvyky na Madagaskaru" - Více...

Ukrajinská pracovní migrace v Česku

Migrace je v současné době jedním z vůbec nejvýznamnější politicko-ekonomických témat v globálním měřítku. Na naší fakultě se mu již řadu let věnuje tým Geomigrace, jehož vedoucím je doc. Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Tým nedávno pokřtil v pořadí již třetí knihu ze své autorské dílny, věnovanou tentokrát pracovní migraci z Ukrajiny v České republice.

Ukrajinská pracovní migrace v Česku - Více...

Blahopřejeme prof. Janě Roithové k zisku ERC Consolidator grantu!

Vedoucí katedry organické chemie PřF UK profesorka Jana Roithová nedávno získala ERC konsolidační grant. Prof. Roithová obdržela ERC Starting grant pro svůj výzkum v roce 2010. Zisk podobné vícenásobné podpory od Evropské výzkumné rady se doposud žádnému jinému z českých vědců nepodařil. Po ERC Starting grantu, který získal pro svůj tým Michael J. Bojdys, jde již o druhý ERC grant na katedru organické chemie v roce 2015!

Blahopřejeme prof. Janě Roithové k zisku ERC Consolidator grantu! - Více...

Akce dokumentů