E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoprvé v knihovně?

Najdete nás v budově Chemického ústavu, Hlavova 8, Praha 2. Knihovna je v suterénu. Přede dveřmi do knihovny je červený návratový box.

Dostanete se k nám tramvají číslo 7, 14, 18, 24, zastávka Albertov.

Před první výpůjčkou je potřeba se zaregistrovat u výpůjčního pultu. Je potřeba mít u sebe průkaz studenta UK, průkaz zahraničního studenta UK, průkaz zaměstnance UK nebo průkaz externího uživatele služeb na UK (dále “průkaz UK”) a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. výkaz o studiu /index/).

 

Student by se měl poprvé registrovat do té knihovny PřF, ke které oborově spadá. Tam také podepíše přihlášku.

Poté už může využívat všechny knihovny PřF a bude v kategorii student fakulty, a všechny knihovny Univerzity Karlovy v kategorii uživatel UK (viz výpůjční řád).

 

Externí uživatel si musí nejdřív pořídit  Průkaz externího uživatele služeb .

Pak už bude postupovat stejně jako interní uživatel.

 

Zpět na dotazy

Akce dokumentů