E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak vyhledávat bakalářské, diplomové aj. práce?

Použijete Centrální katalog UK

 

Vysvětlíme si to na příkladu:

Chcete vyhledat všechny práce, které vedl váš školitel pan prof. Jiří Zima na Katedře analytické chemie a má je ve svém fondu Knihovna chemie (čili jsou opravdu fyzicky přítomny v knihovně, zpracovány všemi odděleními), případně jsou k dispozici v digitální podobě v Repozitáři závěrečných prací.

 

Zadáte:

Slova z různých polí - Katedra analytické chemie

Autor - Jiří Zima

Druhy dokumentu - disertace

Umístění - PřF UK Knihovna chemie

 

A získáte 59 prací (stav k 21.8.2015), které napsal, vedl nebo oponoval pan prof. Jiří Zima.


 

Akce dokumentů