E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

 

Vědecké zaměření

 

Na pomezí mezi fyzikální a analytickou chemií.

 

Separační metody

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

Superkritická fluidní chromatografie (SFC)

Kapilární elektroforéza (CE)

 

Charakterizace chromatografických separačních systémů, interakční mechanismy v separačních metodách

Optimalizace a validace chromatografických metod

 

Chirální separace

Akce dokumentů