E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

Chemická struktura (a) (MC260P11N)       Materiály k přednášce

Cílem kurzu je seznámit posluchače bakalářského studia se základními principy elektronové struktury atomů, molekul a chemické vazby a stručně probrat základy experimentálních metod, jež jsou vhodné ke studiu molekulové struktury. Získané poznatky studenti využijí v řadě speciálních přednášek. Nedílnou součástí kurzu jsou cvičení, která slouží k aktivnímu osvojení probírané látky.

Kvantová chemie (MC260P59)       Materiály k přednášce

Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metodami kvantové chemie na takové úrovni, jež by umožňovala studentům porozumět odborným publikacím pojednávajících o aplikacích teorie elektronové struktury.

Anorganická kvantová chemie (MC260P12)

Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metodami kvantové chemie s důrazem na aplikace v anorganické chemii.

Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul (MC260P82)

Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metod molekulového modelování (s hlavním důrazem na kvantovou chemii) na takové úrovni, jež by umožňovala studentům aplikovat tyto metody při řešení konkrétních problémů. Kromě teorie se studenti učí i pracovat s kvantově chemickým softwarem. Přednáška je určena zejména studentům, kteří se chtějí zabývat molekulovým modelováním.

Statistická termodynamika (MC260P105)       Materiály k přednášce Lecture notes in English

 

Přednáška seznamuje studenty se základy statistické termodynamiky a jejími jednoduchými aplikacemi.

Akce dokumentů