E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin
místnost: 210 - Viničná 5, 2. patro
email: lukasf@natur.cuni.cz
tel: 22195 1688
konzultační hodiny: po dohodě (tel, e-mail) kdykoliv

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
- skupina molekulární biologie rostlin

 

Vědecký profil a zaměření:

molekulární biologie rostlin
oblasti zájmu: RNA interference, hybridní prolinem bohaté proteiny, fotosyntéza, tuberizace bramboru, G-proteinová signalizace, cytoskelet, programovaná buněčná smrt, aplikovaná transgenoze rostlin

Pedagogická činnost:

Molekulární genetika rostlin - Fischer 
Energetický metabolismus rostlin - Fischer, Šantrůček
Fyziologie rostlin - Albrechtová, Fischer, Petrášek
Biotechnologie a genové inženýrství rostlin - Opatrný a kol.
Biotechnologie - Švecová a kol.

Vědecké publikace:

 • Havelková L, Nanda G, Martinek J, Bellinvia E, Sikorová L, Šlajcherová K, Seifertová D, Fischer L, Fišerová J, Petrášek J, Schwarzerová K. Arp2/3 complex subunit ARPC2 binds to microtubules. Plant Science (accepted)
 • Srba M*, Černíková Z, Opatrný Z, Fischer L. Practical guidelines for the characterization of tobacco BY-2 cell lines. Biologia plantarum (accepted)
 • Duchoslav M, Fischer L* (2015) Parallel subfunctionalisation of PsbO protein isoforms in angiosperms revealed by phylogenetic analysis and mapping of sequence variability onto protein structure. BMC Plant Biology 15: 133
 • Kutik J, Kuthanova A, Smertenko A, Fischer L, Opatrny Z* (2014) Cadmium-induced cell death in BY-2 cell culture starts with vacuolization of cytoplasm and terminates with necrosis. Physiologia Plantarum 151: 423–433
 • Phan N, Urano D, Srba M, Fischer L, Jones AM* (2013): Sugar-induced endocytosis of plant 7TM-RGS proteins. Plant signaling & behavior, 8: e22814
 • Benešová M, Holá D, Fischer L, Jedelský PL, Hnilička F, Wilhelmová N, Rothová O, Kočová M, Procházková D, Honnerová J, Fridrichová L, Hniličková H (2012) The Physiology and Proteomics of Drought Tolerance in Maize: Early Stomatal Closure as a Cause of Lower Tolerance to Short-Term Dehydration? PLoS ONE 7: e38017
 • Šlajcherová K, Fišerová J, Fischer L, Schwarzerová K (2012) Multiple actin isotypes in plants: diverse genes for diverse roles? Frontiers in plant science 3: 226
 • Dvořáková L, Srba M, Opatrny Z, Fischer L* (2012) Hybrid proline-rich proteins: novel players in plant cell elongation? Annals of Botany 109: 453–462
 • Nocarova E, Opatrny Z, Fischer L* (2010) Successive silencing of tandem reporter genes in potato (Solanum tuberosum) over 5 years of vegetative propagation. Annals of Botany 106: 565-572
 • Schwarzerova K+, Vondrakova Z+, Fischer L+, Borikova P, Bellinvia E, Eliasova K, Havelkova L, Fiserova J, Vagner M, Opatrny Z* (2010) The roles of actin isoforms in somatic embryogenesis in Norway spruce. BMC Plant Biology 10:89.
 • Nocarova E, Fischer L* (2009) Cloning of transgenic tobacco BY-2 cells; an efficient method to analyze and reduce high natural heterogeneity of transgene expression. BMC Plant Biology 9:44.
 • Gemperlova L, Cvikrova M*, Fischerova L, Binarova P, Fischer L, Eder J (2009) Polyamine metabolism during the cell cycle of synchronized tobacco BY-2 cell line. Plant Physiology and Biochemistry 47: 584-591.
 • Maisch J, Fišerová J, Fischer L, Nick P* (2009) Tobacco Arp3 is localized to actin-nucleating sites in vivo. Journal of Experimental Botany 60: 603 – 614.
 • Fischer L*, Lipavska H, Hausman JF, Opatrny Z (2008) Morphological and molecular characterization of a spontaneously tuberizing potato mutant: an insight into the regulatory mechanisms of tuber induction. BMC Plant Biology 8:117.
 • Kuthanová A, Fischer L*, Nick P, Opatrný O (2008) Cell cycle phase-specific death response of tobacco BY-2 cell line to cadmium treatment. Plant Cell & Environment 31:1634-1643.
 • Kuthanová A, Opatrný Z, Fischer L* (2008) Is internucleosomal DNA fragmentation an indicator of programmed cell death in plant cells? Journal of Experimental Botany 59:2233-2240.
 • Fischerová L, Fischer L*, Vondráková Z, Vágner M (2008) Expression of the gene encoding transcription factor PaVP1 differs in Norway spruce embryogenic lines depending on their ability to develop somatic embryos. Plant Cell Reports 27:435–441.
 • Dvořáková L, Cvrčková F, Fischer L* (2007) Analysis of the hybrid proline-rich protein families from seven plant species suggests rapid diversification of their sequences and expression patterns. BMC Genomics 8:412.
 • Navrátil O*, Fischer L, Čmejlová J, Linhart M, Vacek J (2007) Decreased amount of reducing sugars in potato tubers and its influence on yield characteristics. Biologia Plantarum 51: 56-60.
 • Fischer L, Lovas A, Opatrný Z, Bánfalvi Z* (2002) Structure and expression of a hybrid proline-rich protein gene in the solanaceous species, Solanum brevidens, Solanum tuberosum, and Lycopersicum esculentum. Journal of Plant Physiology 159: 1271-1275.
 • Štokrová J, Palková Z, Fischer L, Richterová Z, Korb J, Griffin BE, Forstová J* (1999) Interactions of heterologous DNA with polyomavirus major structural protein, VP1. FEBS Letters 445: 119-125.

Granty:

 • COST LD15149: Signalizace heterotrimerními G-proteiny v regulaci buněčné proliferace a morfogeneze u rostlin (2015-2017) - řešitel
 • GAUK 364615: Síť vztahů v RNAi: kdy, kdo, s kým při tvorbě malých RNA a metylaci DNA (2015-2017) – garant (řešitel Mgr. Adéla Růžičková)
 • GAUK 1472314: Funkční analýza izoforem PsbO in vitro a v huseníčku (2014-2016) – garant (řešitel Mgr. Miloš Duchoslav)
 • GAUK 874213: Apoplastický transport malých RNA v tabákové buněčné linii BY-2, huseníčku a jeho role v RNAi (2013-2015) – garant (řešitel Mgr. Dimitrij Tyč)
 • GAUK 904813: Přechod posttranskripčního umlčování transgenů na transkripční a role SPT6-L v RNA interferenci u rostlin (2013-2015) – garant (řešitel Mgr. Vojtěch Čermák)
 • GAUK 362211: Mangan-stabilizující protein fotosystému II - funkce a evoluce izoforem (2011-2013) – garant (řešitel Bc. Miloš Duchoslav)
 • GAUK 136510: G-proteinová signalizace v rostlinách - úloha proteinu AtRGS1 v regulaci růstu a dělení buněk tabákové linie BY-2. (2010-2012) – garant (řešitel Mgr. Miroslav Srba)
 • COST OC08046: Proteomická a funkční analýza isoforem MSP (2008-2010) - řešitel
 • GAUK 149/2006: Úloha hybridních prolinem bohatých proteinů buněčné stěny (2006-2008) – garant (řešitel Mgr. Lenka Dvořáková)
 • GAČR 521/07/0470: Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha (2007-2009) - člen řešitelského týmu (řešitel RNDr. Dana Holá, PhD.)
 • Výzkumné centrum LC06034: Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (2006-2010) - člen řešitelského týmu (spoluřešitel Prof. Zdeněk Opatrný, CSc.)
 • Výzkumné centrum LC06004: Integrovaný výzkum rostlinného genomu (2006-2010) - člen řešitelského týmu (spoluřešitel RNDr. David Honys, PhD.)
 • GA AV KJB6038402: Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého (2004-2005) - spoluřešitel (řešitel Mgr. Lucie Fischerová)
 • Výzkumné centrum LN00A081: Signální dráhy u rostlin (2000-2004) - člen řešitelského týmu (spoluřešitel Prof. Zdeněk Opatrný, CSc.)

Akce dokumentů