E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUchazeč

Základní informace pro uchazeče studia některého z oborů na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Jaká je moderní geografie?
Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou.
Proč studovat právě u nás?
Vzdělání, které má prestiž a umožní vám získat zajímavé zaměstnání.
Studium na geografické sekci
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty reprezentuje geografii na Univerzitě Karlově. Jako jediné pracoviště v Česku komplexně pokrývá výuku a výzkum ve všech základních geografických a demografických oborech.
Jaké jsou přijímačky?
Základní informace o přijímacích zkouškách.
Jak probíhá studium?
Studium ve všech stupních studia – bakalářském, magisterském i doktorském – kombinuje různé formy výuky.
Sportovní aktivity pro studenty geografie
Geografická sekce úzce spolupracuje s katedrou tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK, která pro studenty zajišťuje nejen výuku tělesné výchovy, ale i množství sportovních aktivit.
Kde se uplatním po studiu?
Absolventi geografie se výborně uplatňují v celé řadě profesí.
Mohlo by vás zajímat
Několik otázek a odpovědi, které Vám mohou pomoci při rozhodování, proč si vybrat právě nás!
Den otevřených dveří
Začátkem každého kalendářního roku se uskutečňuje na fakultě Den otevřených dveří, které se pravidelně účastní také Geografická sekce.

Akce dokumentů