E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium geografie

Informace o studiu na sekci

Studuj Geografii

Nabídka studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia geografie na Přírodovědecké fakultě UK.

Studuj Geografii - Více...

Studium v zahraničí

Studenti Geografické sekce mohou během studia vycestovat do zahraničí nejen v rámci programu Erasmus, ale také na řadu dalších partnerských univerzit po celém světě.

Studium v zahraničí - Více...

STARS

STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu vynikajících Ph.D. studentů. Jeho cílem je poskytnout těm nejtalentovanějším jak excelentní vzdělání, tak adekvátní finanční podporu.

STARS - Více...

Americký semestr

Program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College umožňuje americkým studentům získat ucelený přehled o geografii Česka v kontextu vývoje Evropy a zvláště zemí střední a východní Evropy. Do organizace programu se mohou zapojit také čeští studenti.

Americký semestr - Více...

Hostující profesoři

Na sekci Geografie působí kromě stálých vyučujících také hosté ze zahraničních univerzit, jejichž kurzy mohou studenti navštěvovat. V zimním semestru 2018–2019 jsou jimi dr. Monika de Frantz a prof. Stanley Brunn, kteří nabízejí kurzy zaměřené na urbánní geografii a plánování a politickou geografii.

Hostující profesoři - Více...

Mezinárodní spolupráce: 4EU

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK je zapojena do aliance 4EU, která spojuje čtyři přední evropské univerzity: Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Warsaw a Univerzitu Karlovu.

Mezinárodní spolupráce: 4EU - Více...

Akce dokumentů