E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Lochman, J., Vágner, J. (2022): The impact on environmental sustainability of catering facilities for tourists. Folia Geographica, 2022, vol. 64, s. 5-26. ISSN 1336-6157. Lochman, J., Vágner, J. (2021): Aktuální poznatky v oblasti environmentálních dopadů overtourismu. Acta Geographica Universitatis Comenianae. Vol. 65, No. 1., pp. 91-107. ISSN 1338-6034. Fialová, D., Chromý, P., Kučera, Z., Spilková, J., Štych, P., Vágner, J.: (2019): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism, AUC Geographica 6/2, roč. 45, s. 49-60. Krajňák, T., Vágner, J. (2018): Politicko-bezpečnostní rizika pro cestovní ruch: prostorová percepce Blízkého Východu potenciálními českými turisty. Geografie, 123, 3, pp. 379–405. IF: 0.745 SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2018): Food gardens as important elements of urban agriculture: Spatio-developmental trends and future prospects for urban gardening in Czechia, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 72, 1, pp.1-12. DOI:10.1080/00291951.2017.1404489. IF:0.640. FIALOVÁ, D., VÁGNER, J., KUSOVA, T. (2018): Second Homes, their Users and Relations to the Rural Space and the Resident Communities in Czechia. In: Müller, D.K., Hall, C.M. (eds.): The Routledge Handbook on Second Home Tourism and Mobilities. Routledge, pp.222-232. KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2018): Politicko-bezpečnostní rizika pro cestovní ruch: prostorová percepce Blízkého Východu potenciálními českými turisty. Geografie, 123, 3, pp. 379–405. IF: 0.745

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: the context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, pp. 232-239. doi:10.1016/j.landusepol.2015.12.031. IF 2.631.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014): The Owners of Second Homes as Users of Rural Space in Czechia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 49, No. 2, pp. 21-28.

VÁGNER, J. (2013): General information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth. In: Dej, M., Huculak, M., Marczewski, W (eds.): Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries. Institute of Urban Development Krakow, pp. 189–206.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové prostorové sociální nerovnosti a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň, s. 122–139. ISBN 978-80-7380-378-0.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Impacts of Second Home Tourism on Shaping Regional Identity in Regions with Significant Recreational Function. In: Encontros Científicos –Tourism & Management Studies. ESGHT University of Algarve, Faro, Portugal, s. 285-294. ISSN: 1646-24081.

VÁGNER, J., MÜLLER, D.K., FIALOVÁ, D. (2011):Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. Geografie, 116, No. 2, s. 191–210. (IF = 0,787)

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The importance of settlement recreational function in the process of forming regional identity and identity of regions in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 1-2, s. 49– 60.

KUBÍN, E., VÁGNER, J. (2009): Dynamics of Tourism Development in Czechia and Poland after EU Access. In: Wilk, W. (ed): Global changes: their regional and local aspects. University of Warsaw, s. 163-170. ISBN: 978-83-89502-73-5.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009): Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka). Geografický časopis, 61, 2, s. 107-128.

Akce dokumentů