E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
 

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

rok 2019

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., JANÁKOVÁ KUPROVÁ, B. (2019): The 'high infant mortality' trap': the relationship between birth intervals and infant mortality - the example of two localities in Bohemia between the 17th and 19th centuries. History of the Family, 25, 1, p. 94-134.

rok 2018

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B. (2018): Determinants of the Length of
  Birth Intervals in the Past and Possibilities for Their Study: A Case Study of Jablonec nad
  Nisou (Czech Lands) from Seventeenth to Nineteenth Century. Journal of Family History, 43, 2, p. 127-156.

rok 2017

 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., PAVLÍK, Z. (2017): Trendy pojetí historické demografie: od tradičních témat a analýzy k současným otázkám a metodám zpracování. Historická demografie, 41, 2, s. 235-250.

rok 2015

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B. (2015): An Analysis of the Birth Intervals of Married Women in Jablonec nad Nisou from the 17th to 19th century: A Contribution to Research on Fertility Patterns. Demografie, 57, 4, s. 319-337.
 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B. (2015): Aplikace analýzy přežívání na případě individuálních historických dat. Případová studie: Manželské kohorty v Jablonci nad Nisou v 18. století. Historická demografie, 39, 2, s. 181-201.

rok 2014

 • KUPROVÁ, B. (2014): Využití genealogických programů v historické demografii. Případová studie: panství Škvorec na přelomu 18. a 19. století. Historická demografie, 38, 2, s. 157-177.
 • KUPROVÁ, B., SIVKOVÁ, O. (2014): Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy, 24, 1, s. 21–23.

 

Příspěvky na odborných konferencích

rok 2019

 • JANÁKOVÁ KUPROVÁ, B., Presence of Grandmothers in the Neighbourhood of their Grandchildren and their Possible Impact on the Survival of these Children Case Study of Škvorec Estate in the 18th and 19th Century. Prague, 2019. PTNCE 2019.

rok 2017

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Možnost řešení neúplných informací v rodinných listech sestavených na základě studia církevních matrik – využití analýzy přežívání. Olomouc, 2017. 11. sjezd českých historiků.
 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., MOSZOVÁ, V., Demographic behaviour in different territorial regions of the Central Europe in the 18th century including the potential effect of ethnic structure. Chicago, 2017. Příspěvek na Annual Meeting population Association of America.
 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., MOSZOVÁ, V., Historical trends of the ties between child mortality and reproductive behavior: Selected regions in Central Europe in the 18th century. Novosibirsk, 2017. Workshop of the EAPS Working Group on Health, Mortality and Morbidity.

rok 2016

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Reproductive behavior before the onset of the fertility transition: usage of the Cox regression and survival analysis for the study of birth intervals (case study of Jablonec, Bohemia, in the 18th century). Mainz, 2016. Příspěvek na Evropské populační konferenci 2016.
 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., What Stood Behind the Length of the Birth Intervals in the Past: Case Study of Jablonec Nad Nisou (Czech lands) from the 17th to 19th Century. Washington, D. C., 2016. Příspěvek na Annual Meeting population Association of America.
 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Advanced statistical methods in historical demography - example on the population born at the 18th century in Jablonec (Czech Lands). Praha, 2016. Příspěvek na Konferenci Mladých demografů.

rok 2015

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Analysis of Individual Data from Historical Parish Registers for the Study of Demographic Behavior in the Past - Case Study on the Population Born from 1650s to 1830s in Jablonec, Czech Lands. San Diego, 2015. Příspěvek na Annual Meeting population Association of America.
 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Case study on the population born at the 18th century in Jablonec (Czech lands) - application of the survival analysis of individual data. Praha, 2015. Příspěvek na Konferenci Mladých demografů.

rok 2014

 • FIALOVÁ, L., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KUPROVÁ, B., Survival analysis of individual data from historical parish registers: analysis of population born from the end of the 18th century to 1830s in Jablonec, Czech lands. Budapešť, 2014. Příspěvek na Evropské populační konferenci 2014.
 • KUPROVÁ, B., Children born out of marriage at the manor of Škvorec in the years 1750-1849. Praha, 2014. Příspěvek na Konferenci Mladých demografů.
Aplikace analýzy přežívání na případě individuálních historických dat. Případová studie: Manželské kohorty v Jablonci nad Nisou v 18. století

Akce dokumentů