E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUbytování v kolejích UK

Ubytování pro uchazeče během přijímacího řízení

Koleje a menzy Univerzity Karlovy  nabízejí možnost výhodného ubytování pro uchazeče o studium, kteří přijíždějí k přijímacím zkouškám.

Bližší informace, vč. ceníku naleznete na https://www.kam.cuni.cz/KAM-529.html

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

Další informace najdete na stránkách https://kam.cuni.cz/ 

S dotazy ohledně ubytování se uchazeči obrací na pracovníky Kolejí a menz UK.

Ubytování pro přijaté uchazeče

Žádosti o ubytování uchazečů ze zahraničí, kteří potřebují Smlouvu o ubytování jako doklad k žádosti o vízum, vyřizuje Mgr. Pavla Pousková ze Zahraničního oddělení fakulty. V případě zájmu o ubytování  v kolejích UK  uchazeč zašle e-mail na adresu pavla.pouskova@natur.cuni.cz.

Ostatní uchazeči o studium mohou o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v akademickém roce 2021/2022 žádat elektronicky prostřednictvím rezervačního portálu REHOS.

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

Další informace najdete na stránkách https://kam.cuni.cz/ 

S dotazy ohledně ubytování se uchazeči obrací na pracovníky Kolejí a menz UK.

 

aktualizace 21. 4. 2022

Akce dokumentů