E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUbytování v kolejích UK

Ubytování pro uchazeče během přijímacího řízení

Koleje a menzy Univerzity Karlovy  nabízejí možnost výhodného ubytování pro uchazeče o studium, kteří přijíždějí k přijímacím zkouškám.

Pro dotazy Kontakty na pracovníky Kolejí a menz UK

Bližší informace, vč. ceníku naleznete na https://www.kam.cuni.cz/KAM-529.html
 

 

Ubytování pro přijaté uchazeče

Žádosti o ubytování uchazečů ze zahraničí, kteří potřebují Smlouvu o ubytování jako doklad k žádosti o vízum, vyřizuje Mgr. Pavla Pousková z Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty. V případě zájmu o ubytování  v kolejích UK  uchazeč zašle e-mail  na adresu pavla.pouskova@natur.cuni.cz.

 

Ostatní uchazeči o studium mohou o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v akademickém roce 2021/2022 žádat elektronicky prostřednictvím rezervačního portálu REHOS .

Pro dotazy Kontakty na pracovníky Kolejí a menz UK

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

Další informace najdete na stránkách https://kam.cuni.cz/ 
 

25.04.2019, aktualizace 22. 8. 2021

Akce dokumentů