E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.

MC260P37        Makromolekulární chemie (2/1, LS)

MC260P02N      Fyzikální chemie II(a)  (3/2, LS)

MC260P66         Kinetika přírodních dějů (2/0, LS)

MC260P21         Chemické principy průmyslových výrob (3/0, ZS)

MC260P78         Makromolekulární chemie II (3/2, ZS)  -  výuka obvykle v angličtině

MC260P15         Fyzika polymerů (2/0, LS)

Akce dokumentů