E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.

Metody vibrační spektroskopie:

  • Ramanův rozptyl, povrchem zesílený Ramanův rozptyl
  • infračervená spektroskopie

Příprava a charakterisace nanostruktur silně vodivých kovů - Ag, Au, Pt, Pd.

Elektronová a světelná mikroskopie.

Mikroskopie atomárních sil.

Akce dokumentů