E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada sekce

Působnost sekční vědecké rady je upravena Statutem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, článek 17


Složení vědecké rady geologické sekce

Interní členové
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
proděkan geologické sekce
martin.mihaljevic@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
ředitel Ústavu geologie a paleontologie
vaclav.kachlik@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
ředitel Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
jan.jehlicka@natur.cuni.cz
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie
faryad@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
ředitel Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
jan.vilhelm@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
ředitel Laboratoří ústavů geologické sekce
lada@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
ředitel Ústavu životního prostředí
tomas.cajthaml@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. petr.kraft@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. vojtech.ettler@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. tomas.fischer@natur.cuni.cz
 
Externí členové
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Česká zemědělská univerzita Praha, člen VRF
boruvka@af.czu.cz
RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
člen VRF
jsa@ig.cas.cz

Akce dokumentů