E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

si vás dovoluje pozvat na tradiční

Seminář Aplikované Geologie

v zimním semestru 2017/2018,

které se budou konat vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, 1. patro

9.10.

Johannes Thun (GFÚ AVČR, Praha)

Constraining volcano seismic sources with near-field observations

16.10.

Richard Malát

Stanovení mocnost eroze brněnského téglu geotechnickými metodami

23.10.

T.A Stabile (IMAA, CNR, Italy), J. Vlček (ÚSMH AVČR)

Anthropogenic seismicity: case studies, current challenges and ongoing activities

30.10.

Marta Chlupáčová

Petrofyzikální problematika geofyzikální interpretace

6.11.

Libor Oliviano Michele (AQUA ENVIRO s.r.o.)

Hydrogeologický průzkum pro nové zachycení minerálních vod v Bělovsi u Náchoda

13.11.

J. Frankovská (STU Bratislava)

Hlbinné geologické úložisko rádioaktívnych odpadov

20.11.

Lukáš Hubinger (GEOtest a.s.)

Hydrogeologické poměry při ražbě Ejpovických tunelů 

27.11.

J. Košťál, P Černoch (INSET)

Geotechnika - vedlejší energetické produkty

4.12..

M. Brož (GFÚ AVČR)

Možnosti geofyziky při průzkumu starých důlních děl - Goetheho štola

11.12.

Jiří Málek (ÚSMH AVČR)

Seismické ohrožení ve světě a v České republice

18.12.

Petr Kohout (Forsapi s.r.o.)

Monitoring podzemních vod zajišťovaný ČHMÚ

8.1.2017

Jiří Bruthans (PřF UK a ČGS), Renáta Kadlecová (ČGS), Iva Kůrková (ČGS)

Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích

 

Vedoucí semináře IG: Ing. J.Boháč, CSc., bohac@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře HG: RNDr. Josef Datel, Ph.D., datel@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře UG:  Prof. RNDr. T.Fischer, Ph.D., fischer@natur.cuni.cz

 

 

 

Starší programy seminářů jsou ke stažení zde:

2008/2009     Zimní semestr/Letní semestr

2009/2010     Zimní semestr/Letní semestr

2010/2011     Zimní semestr/Letní semestr

2011/2012     Zimní semestr/Letní semestr

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017   Zimní semestr/Letní semestr

Akce dokumentů