E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

si vás dovoluje pozvat na tradiční

Seminář Aplikované Geologie

v letním semestru 2017/2018,

které se budou konat vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, 1. patro

26.2.

Tomáš Vylita

Rizika spojená s případnou stavbou nové Vřídelní kolonády v Karlových Varech

5.3.

Pavla Hrubcová (GFÚ AVČR) a kol.

Seismická a izotopová evidence magmatických procesů na rozhraní kůra/plášť v západních Čechách

12.3.

Philippe Agard (ISTeP Sorbonne Université)

From field to models: mechanical coupling along the subduction interface

19.3.

Ivo Wandrol, (Slezská Universita v Opavě), Pavel Kalenda

Jak velký vliv může mít termoelastická vlna na chování zemské kůry? Podtitul „prezentace modelu zemské kůry“

26.3.

Naďa Rapantová a Pavel Pospíšil (VŠB OStrava) 

Experimentální ověření ukládání tepelné energie v horninovém prostředí

9.4.

diplomanti Aplikované geologie

prezentace pro jarní termín obhajoby

16.4.

Jan Najser (PřF UK) 

Mechanické chování výsypek

23.4.

Marta Chlupáčová, Jaroslav Kněz (PřFUK)

Petrofyzikální problematika geofyzikální interpretace - elektrické vlastnosti a radioaktivita hornin

14.5.

diplomanti Aplikované geologie

prezentace pro podzimní termín obhajoby

 

Vedoucí semináře IG: Ing. J.Boháč, CSc., bohac@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře HG: RNDr. Josef Datel, Ph.D., datel@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře UG:  Prof. RNDr. T.Fischer, Ph.D., fischer@natur.cuni.cz

 

 

 

Starší programy seminářů jsou ke stažení zde:

2008/2009     Zimní semestr/Letní semestr

2009/2010     Zimní semestr/Letní semestr

2010/2011     Zimní semestr/Letní semestr

2011/2012     Zimní semestr/Letní semestr

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017   Zimní semestr/Letní semestr

2017/2018   Zimní semestr/Letní semestr  

Akce dokumentů