E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIng. Jan Topinka, DrSc.

Genetická toxikologie environmentálních komplexních směsí

  • Telefon: 241 062 675  Topinka
  • Emailjtopinka(at)biomed.cas.cz
  • Pracovna: 1.18., pracoviště ÚEM AVČR,v.v.i., budova La, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
 

Vzdělání: 1979 Inženýr chemie, České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha; 1986 CSc. v oboru chemických věd, České vysoké učení technické(ČVUT), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha; 1991 Post-doc pobyt (1 rok), toxikologie, genotoxicita a chemická kancerogeneze, GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesyndheit, Institut für Toxikologie, Neuherberg, Německo; 2005 obhájen titul DSc. v oboru biomedicínských věd, Akademie věd ČR

Zaměstnání: 1985 – 1991 vědecký pracovník, Laboratoř biologické psychiatrie, Psychiatrické centrum Praha), Praha 1992 – 1998 samostatný vědecký pracovník, Laboratoř genetické ekotoxikologie, Ústav experimentalní medicíny AV ČR, Praha 1998 – 2004 samostatný vědecký pracovník, GSF –Forschungzentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Toxikologie, Neuherberg, Německo 2004 – vedoucí vědecký pracovník Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 2007– vedoucí Laboratoře genetické toxikologie, ÚEM AV ČR,v.v.i. Praha 2008– Ústav životního prostředí, samostatný vědecký pracovník

Pracovní aktivity a zájmy: Molekulární epidemiologie, testovaní genotoxicity komplexních směsí, studie, chemická kancerogeneze, antioxidační a antikancerogenni působení vitaminů, populační studie, biomarkery expozice mutagenům a kancerogenům,

Vědecká/výzkumná činnost: Řešitel a spoluřešitel domácích a zahraničních výzkumných projektů podporovaných GAČR, AV ČR,MŽP ČR, MŠMT ČR a EC zabývajících se problematikou biologických a zdravotních účinků znečištěného ovzduší: Grant MŽP ČR – VaV-SL/5/160/05 Granty MŠMT ČR – č.2B06088 (ENVIRONGEN) a č. 2B06150 (anti-PAU) Grant AV ČR – č.1QS500390506 Grant GAČR – č.310/07/0961; Granty EC – No.QLK4-CT-2002–02198 (ChildrenGeno Network) QLK4–2002–02395 (PINCHE) 018385–2 (INTARESE.)

Členství v odborných společnostech: Society of Toxicology Deutsche Geselschaft für Pharmakologie and Toxikologie (DGPT) European Environmental Mutagen Society (EEMS) Česká biologická společnost Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím (předseda)

Recenzované články v mezinárodních impaktovaných časopisech:

L. Umannová, M. Machala, J. Topinka, Z. Nováková, A. Milcová, A. Kozubík and J. Vondráček: Tumor necrosis factor-α potentiates genotoxic effects of benzo[a]pyrene in rat liver epithelial cells through upregulation of cytochrome P450 1B1 expression. Mutation Research/Funda mental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 640, 2008, 162–169.

M. Dostál, A. Milcová, B. Binková, F. Kotěšovec, J. Nožička, J. Topinka, R. J. Šrám Environmental tobacco smoke exposure in children in two districts of the Czech Republic. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211, 2008, 318–325.

M. Machala, L. Švihálková-Šindlerová, K. Pěnčíková, P. Krčmář, J. Topinka, A. Milcová, Z. Nováková, A. Kozubík and J. Vondráček: Effects of methylated chrysenes on AhR-dependent and –independent toxic events in rat liver epithelial cells.Toxicology, 247, 2008, 93–101.

S. Marvanová, J. Vondráček, K. Pěnčíková, L. Trilecová, P. Krčmář, J.Topinka, Z. Nováková, A. Milcová, M. Machala: Toxic effects of methylated benz[a]anthracenes in liver cells. Chemical Research in Toxicology, 21, 2008, 503–512.

O. Sevastyanova, Z. Novakova, K. Hanzalova, B. Binkova, R.J. Sram, J. Topinka Temporal variation in the genotoxic potential of urban air particulate matter. Mutation Research (Gen.Toxicol.), 649, 2008, 179–186.

M. Machala, E. Hrubá, S. Marvanová, L. Trilecová, P. Šimecková, L. Vykopalová, J. Topinka, H. Libalova, K. Souček, J. Vondráček: Effects of genotoxic polycyclic aromatic hydrocarbons in human prostate carcinoma LNCaP cells. Toxicology Letters, 180, Supplement 1, 2008, S37.

J. Topinka, S. Marvanová, J. Vondráček, O. Sevastyanova, Z. Nováková, P. Krčmář, K. Pěnčíková, M. Machala: DNA adducts formation and induction of apoptosis in rat liver epithelial ‘stem-like’ cells exposed to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Mutation Res. (Fundam.) 638, 2008, 122–132.

A.Gabelova, Z.Valovicova, G.Bacova, J.Labaj, B.Binková, J.Topinka, O.Sevastyanova, R.J.Sram, I.Kalina, V.Habalova, T.A.Popov, T.Panev, P.B.Farmer: Sensitivity of different endpoints for in vitro measurements of genotoxicity of extractable organic matter associated with ambient airborne particles (PM10). Mutation Res. (Fundam.) 620, 2007, 103–113.

B.Binková, J.Topinka, R.J.Sram, O.Sevastyanova, Z.Novakova, J.Schmuczerova, I.Kalina, T.Popov, P.B.Farmer: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part I: acellular assay. Mutation Res. (Fundam.) 620, 2007, 114–122.

O.Sevastyanova, B.Binkova, J.Topinka, R.J.Sram, I.Kalina, T.Popov, Z.Novakova, P.B.Farmer: In vitro genotoxicity of PAH mixtures and organic extract from urban air particles. Part II: human cell lines. Mutation Res. (Fundam.) 620, 2007, 122–134.

J. Topinka, O.Sevastyanova, B.Binková, I.Chvátalová, A.Milcová, Z.Lněničková, Z.Nováková, I.Solansky, R.J.Šrám: Biomarkers of air pollution exposure – Study in policemen in Prague. Mutation Res. (Fundam.) 624, 2007, 9–17.

B.Novotna, J.Topinka, I.Solansky, I.Chvatalova, Z.Lnenickova, R.J.Sram: Impact of air pollution and genotype variability on DNA damage in Prague policemen. Toxicol. Lett. 172, 2007, 37–47.

J.Topinka, I. Hertz-Piccioto, M.Dostál, I. Chvátalová, Poh-Sin Yap, C.E.W. Herr, T. Greenfield, R.J. Šrám: The DNA repair gene XPD/ERCC2 polymorphisms Arg156Arg (exon 6) and Lys751Gln (exon 23) are closely associated. Toxicol. Lett. 172, 2007, 85–89.

L. Švihálková-Šindlerová, M. Machala, K. Pěnčíková, S. Marvanová, J. Neča, J. Topinka, O. Sevastyanova, A. Kozubík, J. Vondráček: Dibenzanthracenes and benzochrysenes elicit both genotoxic and nongenotoxic events in rat liver ‘stem-like’ cells. Toxicology, 232, 2007, 147–159.

J. Topinka, P. Loli, M. Hurbánková, Z. Kováčiková, K. Volkovová, T. Wolff, D. Oesterle, S.A. Kyrtopoulos, P. Georgiadis: Benzo[a]pyrene-enhanced mutagenesis by man-made mineral fibres in the lung of λ-lacI transgenic rats Mutation Research (Fund.) 595, 2006, 167–173

J. Topinka, P. Loli, M. Dušinská, M. Hurbánková, Z. Kováčiková, K. Volkovová, A. Kažimírová, M. Barančoková, E. Tatrai, T. Wolff, D. Oesterle, S.A. Kyrtopoulos, P. Georgiadis: Mutagenesis by man-made mineral fibres in the lung of rats. Mutation Research (Fund.) 595, 2006, 174–183.

R.J. Šrám, B.Binková, J.Dejmek, I.Chvátalová, I.Solanský, J.Topinka: Association of DNA adducts and genetic polymorphisms with birth weight. Mutation Res. (Gen. Toxicol.) 608, 2006, 121–128.

P.Georgiadis, J.Topinka, D.Vlachodimitro poulos, M.Stoikidou, M.Gioka, G.Stephanou, H.Autrup, N.A.Demopoulos, K.Katsouyanni, R.Sram, S.A.Kyrtopoulos: Interaction between CYP1A1 polymorphisms and exposure to environmental tobacco smoke in the modulation of lymphocyte bulky DNA adducts and chromosomal aberrations. Carcinogenesis 26, 2005, 93–101.

J.Topinka, D.Oesterle, R.Reinman, T.Wolff: No-effect level in the mutagenic activity of the drug cyproterone acetate in rat liver: Part I. Single dose treatment. Mutation Res. (Fund.) 550 (2004) 89–99.

J.Topinka, D.Oesterle, R.Reinman, T.Wolff: No-effect level in the mutagenic activity of the drug cyproterone acetate in rat liver: Part II. Multiple dose treatment. Mutation Res. (Fund.) 550 (2004) 101–108.

P.Georgiadis, J.Topinka, D.Vlachodimitro poulos, M.Stoikidou, G.Stephanou, H.Autrup, N.A.Demopoulos, K.Katsouyanni, R.J.Šrám, A.Kyrtopoulos: Impact of CYP1A1 polymorphisms on lymphocyte DNA adducts and chromosome aberrations in subjects exposed to ambient air pollution and environmental tobacco smoke. Toxicol. Lett. 149, 2004, 269–280.

J.Topinka, P.Loli, P.Georgiadis, M.Dušinská, M.Hurbánková, Z.Kováčiková, K.Volkovová, A.Kažimírová, M.Barančoková, E.Tatrai, D.Oesterle, T.Wolff, S.A.Kyrtopoulos: Mutagenesis by asbestos in the lung of gamma-lacI transgenic rats. Mutation Res. (Fund.) 553 (2004) 67–78.

P.Loli, J.Topinka, P.Georgiadis, M.Dušinská, M.Hurbánková, Z.Kováčiková, K.Volkovová, T.Wolff, D.Oesterle, S.A.Kyrtopoulos: Benzo[a]pyrene-enhanced mutagenesis by asbestos in the lung of gamma-lacI transgenic rats. Mutation Res. (Fund.) 553 (2004) 79–90.

P. Georgiadis, N.A. Demopoulos, J. Topinka, G. Stephanou, M. Stoikidou, M. Bekyrou, K. Katsouyianni, R.J. Sram, H. Autrup, S.A. Kyrtopoulos: Impact of phase I or phase II enzyme polymorphisms on lymphocyte DNA adducts in subjects exposed to urban air pollution and environmental tobacco smoke, Toxicology Letters, 149 ( 2004) 269–280.

Wolff, T, Topinka, J, Deml, E et al.: Dose dependent induction of DNA adducts, gene mutations, and cell proliferation bythe antiandrogenic drug cyproterone acetate in rat liver, Adv. Exp. Med. Biol. 500 (2001) 687–696.

Georgiadis, P, Topinka, J, Stoikidou, M et al.: Biomarkers of genotoxicityof air pollution (the AULIS project): bulky DNA adducts in subjectswith moderate to low exposures to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons and their relationship to environmental tobacco smoke and other parameters. Carcinogenesis 22 (9) (2001) 1447–1457.

Georgiadis, P, Topinka, J, Stoikidou, M et al.: Personal exposures to PM2.5 and polycyclic aromatic hydrocarbons and their relationship to environmental tobacco smoke at two locations in Greece, J. Expo. Anal. Env. Epid. 11 (3) (2001) 169–183.

Kyrtopoulos, SA, Georgiadis, P, Autrup, H., Topinka, J et al.: Biomarkers of genotoxicity of urban air pollution – Overview and descriptive data from a molecular epidemiology study on populations exposed to moderate-to-low levels of aromatic hydrocarbons: the AULIS project, Mutation Res. 496 (2001) 207–228.

Topinka, J, Deml, E, Oesterle, D et al.: Factors determining the expression of mutations in rat liver induced by the genotoxic drug cyproterone acetate, Toxicology, 164 (2001) 103.

Černá, M, Pochmanová, D, Pastorková, A, Topinka J. et al.: Genotoxicity of urban air pollution in the Czech Republic Part I: Bacterial mutagenic potencies of organic compounds adsorbed on PM10 particulates, Mutation Res., 469 (2000) 71–82.

Topinka, J, Schwarz, LR, Wiebel, FJ et al.: Genotoxicity of urban air pollution in the Czech Republic Part II: DNA adduct formation in mammalian cells by extractable organic matter, Mutation Res., 469 (2000) 83–93.

Dobiáš, L, Kůsová, Gajdoš, O, Topinka, J.: Bioassay-directed chemical analysis and detection of mutagenicity in ambient air of the coke oven, Mutation Res., 445 (1999) 285–293.

Šrám, RJ, Binková, B, Rossner, P, Topinka, J: Adverse reproductive outcomes from exposure to environmental mutagens, Mutation Res. 428 (1999) 203–215.

Topinka, J, Schwarz, LR, Kiefer, F et al.: DNA adduct formation in mammalian cell cultures by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and nitro-PAH in coke oven emission extract, Mutation Res., 419 (1998) 91–105.

Binková, B, Topinka, J, Mračková, G et al.: Coke oven workers study: the effect of exposure and GSTM1 and NAT2 genotypes on DNA adduct levels in white blood cells and lymphocytes as determined by P-32-postlabelling, Mutation Res., 416 (1998) 67–84.

Farooq, S, Bailey, E., Farmer, PB, Topinka, J et al.: Determination of cis-thymin glycol in DNA by gas chromatography mass spectrometry with selected ion recording and multiple reaction monitoring, J. Chromatography B, 702 (1997) 49–60.

Topinka, J, Binková, B, Mračková, G et al.: Influence of GSTM1 and NAT2 genotypes on placental DNA adducts in an environmentally exposed population, Environ. Mol. Mutagen., 30 (1997) 184–195.

Topinka, J, Binková, B, Mračková, G et al. (1997) DNA adducts in human placenta as related to air pollution and to GSTM1 genotype, Mutation Res., 390 (1997) 59–68.

Topinka, J, Binková, B, Schwarz, LR et al. Cyproterone acetate is an integral part of hepatic DNA adducts induced by this steroidal drug, Carcinogenesis, 17 (1996) 167–169.

Werner, S., Topinka, J, Wolff, T et al.: Accumulation and persistence of DNA-adducts of the synthetic steroid cyproterone acetate in rat liver, Carcinogenesis, 16 (1995) 2369–2372.

Topinka, J, Binková, B, Zhu, HK et al.: DNA-damaging activity of the cyproterone acetate analogs chlormadinone acetate and megestrol acetate in rat liver, Carcinogenesis 16 (1995) 1483–1487.

Šrám, RJ, Binková, B, Dobiáš, L, Topinka, J et al.: Monitoring genotoxic exposure in uranium miners, Environ. Health Persp., 99 (1993) 303–305.

Topinka, J, Andrae, U, Schwarz, LR et al.: Cyproterone acetate generates DNA adducts in rat liver and primary rat hepatocyte cultures, Carcinogenesis, 14 (1993) 423–427.

Topinka, J, Binková, B, Šrám, RJ et al.: DNA-repair capacity and lipid-peroxidation in chronic alcoholics, Mutation Res., 263 (1991) 133–136.

Topinka, J., Šrám RJ: Methods of investigation of DNA damage and repair, Chem.Listy, 85 (1991) 377–397.

Šrám, RJ, Binková, B, Topinka, J et al.: Inhibition of DNA-repair synthesis in the rat by in vivo exposure to psychotropic drugs and reversal of the effect by coadministration with alpha-tocopherol, Mutation Res., 244 (1990) 331–335.

Binková, B, Topinka, J, Šrám, RJ: The effect of paracetamol on oxidative damage in human peripheral lymphocytes, Mutation Res., 244 (1990) 227–231.

Binková, B, Erin, AN, Šrám, RJ, Topinka, J et al.: Lipid peroxidation-induced changes in physical properties of annular lipids in rat brain synaptosomal membranes, Gen. Physiol. Biophys., 9 (1990) 311–318.

Filip, V, Alda, M, David, I, Topinka, J et al.: Neuroendocrine response to clomipramine and desipramine – the evidence of partial determination by heredity and sex, Neuropsychobiology, 21 (1989) 111–116.

Topinka, J, Šrám, Širinjan, G et al.: Mutagenicity studies on paracetamol in human volunteers. 2. Unscheduled DNA-synthesis and micronucleus test, Mutation Res., 227 (1989) 147–152.

Topinka, J, Binková, B, Šrám, RJ et al.: The influence of alpha-tocopherol and pyritinol on oxidative DNA damage and lipid-peroxidation in human lymphocytes, Mutation Res., 225 (1989) 131–136.

Topinka, J, Binková, B, Šrám, RJ: DNA-repair synthesis and lipid-peroxidation in schizophrenic patients, Schizophr. Res., 1 (1988) 152.

Pospišil, M, Topinka, J: The effect of origin and physicochemical properties on the kinetics of reduction of mixed NiO-Fe2O3 oxides with hydrogen, Collect. Czech. Chem. C., 51 (1986) 2098–2108.

Pospišil, M, Topinka, J: Effect of the ionizing radiation on the kinetics of the reduction by hydrogen of NiO-Fe2O3 mixed oxides of various genesis, Collect. Czech. Chem. C., 51 (1986) 1561–1570.

Pospišil, M, Topinka, J: Reduction of mixed NiO-U3O8 oxides by hydrogen and the effect of gamma radiation on the process, Collect. Czech. Chem. C., 46 (1981) 3198–4006.

Pospišil, M, Topinka, J: Reduction of NiO.Mn203 mixed oxides with hydrogen and its affecting by ionizing radiation, Collect. Czech. Chem. C., 45 (1980) 1754–1765.

Akce dokumentů