E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMobility studentů

Realizace kreditových mobilit na PřF UK

 

V případě studijních pobytů je na PřF UK postupováno stejným způsobem, jako v případě výjezdů do členských zemí (výběrová řízení na katedrách/ústavech, schvalování studijních plánů, podklady předkládané po návratu ze zahraničí, atd.…), proto prosím postupujte podle pokynů zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

Vzhledem k tomu, že podávání žádostí přes online aplikaci není ještě možné, použijte prosím jako Learning Agreement tento formulář (ke stažení zde). Pokyny k jeho vyplnění naleznete zde.
Upozorňujeme, že ke schválení studijního plánu je třeba použít nejprve fakultní formuláře tak, jak je uvedeno v návodu pro evropské pobyty Erasmus – viz odkaz výše.

Z výše uvedeného důvodu je rovněž Rozhodnutí o přidělení stipendia včetně výpočtu částky na pobytové náklady i cestovné dočasně připravováno bez použití online aplikace ve fakultní Erasmus kanceláři.

V případě mobilit studentů v rámci Výzev 2015 až 2017  nebylo možné realizovat praktické stáže.  V rámci Výzvy 2018 Výzvy 2019  jsou praktické stáže umožněny i do neakademických institucí, a lze je kombinovat se studijním pobytem ve vzdělávací instituci v celkové délce minimálně 3 měsíce (žádost bude koncipována jako studijní pobyt).

Do období pobytu s finanční podporou lze zahrnout i jazykové kurzy předcházející mobilitě, a to i v případě, že nejsou organizovány partnerskou institucí. V rámci tohoto programu nejsou naopak realizovány OLS jazykové testy.

Pozor, v případě kreditové mobility je nezbytné na RUK předložit rovněž doklad o cestě do a ze zahraniční instituce (jízdenky, letenky) a doklad o Vašem pojištění !

Pozor, na RUK je nezbytné předložit originál Confirmation of Study Period! Kopii prosím doručte do Fakultní kanceláře Erasmus.

Po návratu jsou všichni příjemci finanční podpory povinni vyplnit online závěrečnou zprávu – EU Survey. Přístup bude účastníkům zaslán emailem z RUK.

 

Přijímání zahraničních studentů na studijní pobyty se řídí kvalifikačními podmínkami a postupy uvedenými zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

Vzhledem k tomu, že je finanční podpora vyplácena UK i přijíždějícím studentům, řídí se i výběr zahraničních studentů obdobnými postupy, které jsou uplatňovány při výběrových řízení na katedrách a ústavech při výjezdech studentů PřF UK v rámci evropských mobilit programu Erasmus. Zahraniční student žádající o stipendium tak předkládá katedrovému/ústavnímu koordinátorovi následující podklady:

 • Motivační dopis
  –  jedna A4 v angličtině
 • Strukturovaný životopis
 • Výpis studijních výsledků
 • Studijní plán
  –  Vzhledem k tomu, že pro přijíždějící studenty je již zprovozněna rektorátní online aplikace, je nutné, aby studenti vyplnili přihlášku v ní a zaslali z ní vytištěné a zahraniční institucí podepsané formuláře !!!  (v případě nutnosti řešit mimo období, kdy je aplikace pro zakládání přihlášek přijíždějících studentů otevřena, kontaktujte prosím Erasmus kancelář – erasmus@natur.cuni.cz)
  Vstup do aplikace na adrese: https://is.cuni.cz/webapps/erasmus/
 • Jazykové certifikáty (pokud student vlastní)
 • Vyjádření školitele (pokud student má)

Následně na katedře/ústavu proběhne výběrové řízení. Katedrový/ústavní koordinátor vyhotoví Protokol o výběrovém řízení (formulář), který zasílá k dalšímu zpracování do fakultní Erasmus kanceláře.

Fakultní koordinátor o této skutečnosti uvědomí Evropskou kancelář RUK, kde bude připravena Účastnická smlouva a stipendium k výplatě na pobočce KB.

Pozor, v případě kreditové mobility je nezbytné na RUK předložit rovněž doklad o cestě do a ze zahraniční instituce (jízdenky, letenky) a doklad o Vašem pojištění !

Pozor, na RUK je nezbytné předložit originál Confirmation of Study Period! Kopii prosím doručte do Fakultní kanceláře Erasmus.

Po návratu jsou všichni příjemci finanční podpory povinni vyplnit online závěrečnou zprávu – EU Survey. Přístup bude účastníkům zaslán emailem z RUK.

► Informace pro přijíždějící studenty v rámci Kreditové mobility na stránkách RUK:
     http://www.cuni.cz/UKEN-206.html

 

 

Akce dokumentů