E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednostní ubytování na kolejích

Žádost o přidělení absolutního kritéria pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti bakalářského a magisterského studia mohou využít příležitosti požádat o přednostní ubytování na koleji, resp. požádat děkana o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK dle čl. 3, odst. 7 Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy.

Systém pro vyhrazenou skupinu osob, tj. pro studenty se zvýhodněním bude dle platného harmonogramu spuštěn dne 6. 6. 2022. Harmonogram, ceny ubytování a další informace naleznete na adrese: https://kam.cuni.cz/KAM-596.html

Žádosti budou posuzovány na základě doloženého zapojení studenta do vědecko-výzkumných aktivit (na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studijních konferencích, na sympoziích a dalších aktivitách), které ohodnotil děkan fakulty.

Formulář žádosti o přidělení absolutního kritéria pro ubytování je ke stažení na adrese: https://kam.cuni.cz/KAM-596.html

Vyplněné žádosti s vyjádřením vedoucího katedry/vedoucího projektu doručte na studijní oddělení PřF UK paní M. Poláčkové nejpozději do 14. 6. 2022. Podpis děkana zajistí studijní oddělení.

Studijní odbor

Publikováno: Středa 01.06.2022 11:10

Akce dokumentů