E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový postup doručování Rozhodnutí o přiznání stipendia

Od května 2021 budou nově vydaná rozhodnutí o přiznání stipendia studentům doručována novým způsobem a to prostřednictvím SIS. Studentům tak odpadne povinnost podepisovat sestavy nově přiznaných stipendií v sekretariátech pracovišť a na studijním oddělení.  

S odesláním rozhodnutí student obdrží notifikaci ze SIS s odkazem na záložku Písemnosti v SIS, kde si může rozhodnutí stáhnout. Aby mohlo být stipendium vyplaceno, musí být rozhodnutí pravomocné. Z toho důvodu je třeba, aby se student ihned po obdržení rozhodnutí vzdal práva na odvolání proti danému rozhodnutí kliknutím na odkaz Vzdání se práva na odvolání v modulu Osobní údaje na záložce Písemnosti v SIS.  

Vzdání se práva na odvolání není povinností studenta, ale urychlí nabytí právní moci rozhodnutí a tím i výplatu stipendia. Stipendia, u nichž se studenti hned po doručení vzdají práva na odvolání, budou vyplacena v nejbližším výplatním termínu. Pokud se student práva na odvolání nevzdá, bude nutné s výplatou čekat na uplynutí 30ti denní lhůty k odvolání a přesunout výplatu stipendia do následujícího měsíce. 

Prosíme všechny studenty, aby si zkontrolovali, zda mají v osobních údajích v SIS aktuální e-mailovou adresu a na této adrese průběžně sledovali došlé zprávy. Děkujeme.

Studijní oddělení
27. 4. 2021

 

 

 

Publikováno: Úterý 27.04.2021 23:55

Akce dokumentů