E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší infozdroje

Infozdroje na UK

Digitální repozitář UK je digitální knihovna, která obsahuje digitalizované dokumenty vzniklé na půdě Univerzity Karlovy. Součástí této digitální knihovny jsou závěrečné práce UK (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce), historické dokumenty Právnické fakulty, Filozofické fakulty a Archívu UK, digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty apod.

Část sbírek (např. Historické dokumenty Právnické fakulty) jsou přístupné odkudkoliv bez nutnosti přihlášení, část jen po přihlášení (např. Závěrečné práce UK), některé pouze z IP adres UK (např. závěrečné práce obhájené před rokem 2006).

Pro přihlášení do repozitáře použijte odkaz Přihlášení v Repozitáři případně ikonu zámku v pravé horní části obrazovky. Do repozitáře se přihlásíte pomocí svého hesla do Centrální autentikační služby.

Pokud se chcete přihlásit do Repozitáře, tak nejprve si musíte vybrat organizaci, aby Vás systém mohl identifikovat. Pokud jste student nebo zaměstnanec UK, vyberte si Univerzita Karlova v Praze. Pokud nejste student ani zaměstnanec UK a máte platné přihlášení do Repozitáře, použijte odkaz Univerzita Karlova v Praze – externí uživatelé.

Rejstřík elektronických zdrojů předplácených na Univerzitě Karlově. Najdete zde seznam všech elektronických databází přístupných na Univerzitě Karlově, elektronických časopisů a knih předplacených pro UK a vybraných volných zdrojů. Zdroje jsou řazeny buď dle abecedy nebo dle fakulty, která zdroj předplácí, nebo dle oborů, na který se zdroj zaměřuje. U každého zdroje je vždy uvedena fakulta, která má ke zdroji přístup, a stručné informace o zdroji.

Federativní vyhledávač paralelně prohledává informační zdroje UK – katalogy knihoven UK, repozitář UK i předplácené databáze na UK

Bibliografické databáze

Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, s časový záběrem až k počátkům knihtisku (1450–)

Jedním z hlavních úkolů národních knihoven je archivovat dokumenty vydané na jejich území a informovat o nich prostřednictvím národních bibliografií.

Katalogy knihoven, souborné katalogy  v ČR

Portál umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení.

 

 

Akce dokumentů