E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrevence sexuálního obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.


Co je sexuální obtěžování?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme rozdělit do 2 kategorií:

  1. nevítaná sexuální pozornost,

  2. sexuální vydírání a nátlak.

Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých exkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a na pracovišti.

V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.

Kam se mohu obrátit pro pomoc?

V rámci Přírodovědecké fakulty UK neváhejte, prosím, kontaktovat proděkanku pro koncepci studia a ombudsmanku v záležitostech sexuálního obtěžování: 

doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D., (+420) 221 951 343, milada.tepla@natur.cuni.cz
 

Více informací, kontaktní e-mail a další možnosti podpory pro studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnanci včetně odkazů na další zdroje naleznete i na webu Univerzity Karlovy.

Jak se zachovat?

V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické poradny UK) nebo externí neziskové organizace. Služba je dostupná také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování. Další zdroje pomoci a rady naleznete na níže uvedených odkazech.

Publikováno: Pondělí 14.06.2021 15:15

Akce dokumentů