E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorské studium na biologické sekci

Seznam studijních programů doktorského studia na biologické sekci

(informace o studiu poskytují jednotlivé oborové rady; kontakt i prostřednictvím jednotlivých kateder)

Ekologie
Antropologie*
Antropologie a genetika člověka*
Anatomie a fyziologie rostlin
Botanika
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie*
Vývojová a buněčná biologie*
Fyziologie živočichů*
Parazitologie
Imunologie*
Mikrobiologie*
Zoologie
Teoretická a evoluční biologie
Filozofie a dějiny přírodních věd

Pozn.: * Studijní programy v rámci sdružení "Biomedicína"

Informace o studijních programech a obsahu studia poskytne kromě jednotlivých kateder i studijní oddělení - informace pro uchazeče - informace o kontaktech.
Další celofakultní informace, pravidla a předpisy pro doktorské studium.

Akce dokumentů