E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny Vojtěcha Jarošíka za roky 2015 a 2016

Během velmi povedené konference ČSPE, jež se konala ve dnech 25. – 27. září 2017 v kampusu ČZU Praze, byly veřejně vyhlášeni laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie za roky 2015 a 2016. Tuto cenu společně udělují katedra ekologie PřF UK v Praze a Česká společnost pro ekologii. Cena spojená s finanční odměnou 10 tis. Kč je vyhlašována na počest profesora Vojtěcha Jarošíka (1958-2013), zakladatele výše uvedené katedry, jenž významně přispěl k rozvoji tohoto vědního oboru nejen na Univerzitě Karlově.

S potěšením můžeme konstatovat, že práce přihlašované do soutěže si udržují vysokou kvalitu a dobře ilustrují, že studenti českých vysokých škol jsou schopni produkovat publikace srovnatelné s mezinárodní konkurencí. I přednášky oceněných studentů na konferencích ČSPE ukázaly, že jsou schopni svá zjištění skvěle představit odbornému publiku.

První ročník ceny umožňoval přihlásit publikace ze dvou let (za roky 2013 a 2014) a sešlo se jich celkem třináct, do druhého ročníku (za r. 2015) bylo přihlášeno celkem dvanáct a do třetího ročníku (za r. 2016) devět prací. I přes tento mírný pokles počtu přihlášených prací měli hodnotitelé (celkem 13 odborníků z katedry ekologie PřF UK i z ČSPE) těžkou práci zúžit výběr na tři preferované publikace z daného roku, protože se jednalo o široký výběr kvalitních publikací na nejrůznější ekologická témata, od teoretických prací přes analýzy společenstev až po behaviorální nebo molekulární studie zaměřené na jeden modelový druh či rod. Taxonomicky byl přitom pokryt téměř celý strom života, mezi studovanými organismy nechyběli mikrobi, protista, rostliny ani živočichové.

Laureátem Ceny Vojtěch Jarošíka za rok 2015 se jednoznačně stal Martin Weisser z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci „A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread ” publikovanou v časopise Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. Za rok 2016 byli vyhlášení laureáti dva, se shodným bodovým hodnocením. První laureátkou byla Ivana Vejříková, doktorská studentka hydrobiologie na Jihočeské univerzitě řešící svůj doktorský projekt na českobudějovickém Hydrobiologickém ústavu AV ČR, za práci „Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature” publikovanou v periodiku Scientific Reports. Druhým byl Petr Čapek, doktorand oboru Biologie ekosystémů na Jihočeské univerzitě, oceněný za článek „Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities“ publikovaný v časopise Functional Ecology.

Druhý a třetí ročník ceny ukázal, že síly mezi muži a ženami jsou v případě produkce nominovatelných prací na našich vysokých školách přeci jen vyrovnané. Dominance studentek mezi uchazeči z prvního ročníku (Ž:M 11:2) se neopakovala, za  r. 2015 naopak převažovali studenti (Ž:M 4:8) a v posledním ročníků se poměr srovnal (Ž:M 5:4). Souhrou okolností jsme zatím udrželi perfektní „genderovou vyrovnanost“ i mezi doposud oceněnými.

Co se mění jen pomalu, je převaha prací přihlášených z „domovské fakulty“ Vojtěcha Jarošíka, pražské PřF UK. V r. 2015 byly jen tři práce odjinud (po jedné z Brna, Českých Budějovic a Olomouce), v r. 2016 byli tři z devíti uchazečů studenty Jihočeské univerzity (dva z nich se však umístili na prvních příčkách), ostatní byli znovu doktorandy PřF UK. Je však vhodné připomenout, že mnozí z přihlášených své projekty řeší primárně na některém ze spolupracujících ústavů AV ČR a jednalo se tedy každoročně o poměrně pestrý výběr výzkumných týmů.

Pevně doufáme, že kvalitní publikace vznikají i na jiných akademických pracovištích a že se to projeví ve struktuře prací přihlášených do následujícího ročníku Ceny. Nejpozději do 30. dubna 2018 bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2017.

Více informací o Ceně včetně seznamu všech doposud přihlášených prací je k dispozici zde.

Nejlépe hodnocené práce druhého a třetího ročníku Ceny Vojtěcha Jarošíka

2016

  • 1. Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI. 10.1038/srep39600
  • 1. Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI: 10.1111/1365-2435.12650
  • 3. Juračka P., Declerck S.A.J., Vondrák D., Beran L., Černý M. & Petrusek A. (2016): A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down the dispersal of aquatic microcrustaceans. Oecologia 180, 785–796. DOI: DOI: 10.1007/s00442-015-3501-5

2015

  • 1. Weiser M. & Smyčka J. (2015). A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282, 20150327. DOI: 10.1098/rspb.2015.0327
  • 2. Volf M., Hrcek J., Julkunen-Tiitto R. & Novotny V. (2015): To each its own: differential response of specialist and generalist herbivores to plant defence in willows. Journal of Animal Ecology 84, 1123-1132. DOI: 10.1111/1365-2656.12349
  • 3. Ryšánek D., Hrčková K. & Škaloud P. (2015). Global ubiquity and local endemism of free-living terrestrial protists: phylogeographic assessment of the streptophyte alga KlebsormidiumEnvironmental Microbiology17, 689-698. DOI: 10.1111/1462-2920.12501

Doporučujeme prohlédnout si i ostatní přihlášené práce.

Akce dokumentů