E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inAssociate professor Petr Sedlak

Administrative officer, Study Advisor, SIS Coordinator

Head of the Laboratory of Biomedical Anthropology
Department of Anthropology and Human Genetics
Viničná 7, 128 00 Prague 2, room 05 (ground floor)

Telephone: (+420) 22195 1616
Email:  petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

Consulting hours: Wednesday 13:00–14:30


Research interests:

Physiological growth and development of a child, psychomotor development, clinical auxology, pediatric endocrinology and obesitology, pathology of child growth and development, growth diagnostics in endocrine and chronic diseases in childhood, growth and development in individuals with dysmorphic syndromes and chromosomal disorders, consequences of hypokinesia on growth and development of child and adolescent.

 

Research projects and grants:

Principal investigator:
Grantový projektu FRVŠ 2768/2003 (2003)

Co-investigator:
Grant IGA MZ ČR 45-501990 Tělesný vývoj a úrazovost českých dětí, nositel SZÚ Praha (2009–2011)

Co-worker:
MŠMT ČR LN00B0107 Centrum  Euromise-Kardio, nositel Ústav informatiky AV ČR (2000–2004)
Projekt MŠ Centrum biomedicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. (2004–2009) 

Project manager:
GAUK 1250317 Monitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů.  Hlavní řešitel: Mgr. Jan Novák (2017–2019) 
GAUK 250559 Sledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí. Hlavní řešitel: Bc. Daniela Samešová (2017–2019) 

 

Teaching records:

Human Anatomy I (graduate course)
Human Anatomy II (graduate course)
Biology of the Child (undergraduate course)
Biomedical Anthropology (graduate course)
Clinical Auxology (graduate course)
Methods of Biomedical Anthropology I (graduate course)
Methods of Biomedical Anthropology II (graduate course)
Seminar in Anthropology and Human Genetics (graduate course)

 

Publications:

Books:
Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., & Vignerová, J. (2006): Somatický vývoj současných českých dětí. Semilongitudinální studie. Praha: UK a SZU.

Chapters:
Sedlak, P., & Pařízková, J. (2015). Secular changes of somatic growth and development, In.: Pařízková, J. (ed.): Physical activity, fitness, nutrition and obesity durind growth.Bentham, doi:10.2174/97816080594611140101

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). Child Growth and Develepment, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 149–160.

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). Onthogenetic Development of the Man, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 161–217.

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). The Endocrine Regulation of Growth and Development, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology.Karolinum, Praha, pp. 217–230.

Sedlak, P. (2007). Biological Age, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 231–244.

Journals:
Novak, J. M., Bruzek, J., Zamrazilova, H., Vankova, M., Hill, M., & Sedlak, P. (2020). The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: a retrospective longitudinal study. PeerJ8, e8951.

Pařízková, J., Samešová, D., Dvočáková, H., janebová, M, & Sedlak, P. 2019. Dlouhodobé změny ve složení těla, distribuci tuku a pohybové aktivitě u českých dětí. Česko-slovenská pediatrie, 74(2), 106–110.

Mumm, R., Godina, E., Koziel, S., Musálek, N., Sedlak, P., Wittwer-Backofen, U., Hesse, V., Dasgupta, P., Henneberg, M., & Scheffer, Ch. (2018). External skeletal robusticity of children and adolescents – European references from birth to adulthood and international comparison. Anthropologischer Anzeiger, 74 (5), 383–391.

Daniš, R., Hill, M., & Sedlak, P. (2018). Differences in the auxological characters of children with short stature–Differential diagnostic possibilities of hypothyreosis. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 139–145.

Sedlak, P., Pařízková, J., Procházková, L., Cvrčková, L., & Dvořáková, H. (2017). Secular changes of adiposity in Czech children aged from 3 to 6 years: latent obesity in preschool age. BioMed Research International, doi:10.1155/2017/2478461

Brunerová, L., Čermáková, I., Kalvachová, B., Skřenková, J., Poncová, R., & Sedlak, P. (2017). Therapy-induced growth and sexual maturation in a developmentally infantile adult patient with a PROP1 mutation. Frontiers Endocrinology, 8, 309, doi: 10.3389/fendo.2017.00309

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO, 67, 433–446.

Guyomarch, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek,J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions of the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–284.e6, dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.02.042

Sedlak, P., Pařízková, J., & Daniš, R. (2016). Obezita v dětském věku – zrcadlo společnosti. Živa, 5, 261–263.

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H., & Vignerová, J. (2015). Secular changes of adiposity and motor development in Czech preschool children: lifestyle changes in fifty-five year retrospective study. BioMed Research International, 1–9, dx.doi.org/10.1155/2015/823841.

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40.

Sedlak, P., Riedlová, J., Vignerová, J., Paulová, M., & Bláha, P. (2014). Růstové grafy – limity jejich aktuálního použití. Prediatrie pro Praxi, 15(2), 113–116.

Pařízková, J., Sedlak, P., Dvořáková, H., Lisá, L., & Bláha, P. (2012). Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy, 2, 153, dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153.

Pařízková, J., Dvořáková, H., Sedlak, P., & Bláha, P. (2012). Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku. Medicina Sportiva, 21(2), 67–75.

Sedlak, P., Bláha, P.,  Brabec,  M., Vignerová, J., Janoušek, S., Riedlová, J., & Stříbrná, L. (2011). Monitoring the growth dynamics of somatic traits based on a semi-longitudinal study. HOMO, 62, pp. 144–158.

Janoušek, S., Kukla, L., Sedlak, P., Roth, Z., Zvadová, Z., Vignerová, J., Faierajzlová, V., Janoušek, S. (2011). Dětská úrazovost v České republice v období let 2009 a 2010. Česko-slovenská Pediatrie, 66 (3),157–168.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Faierajzlová, V., Janoušek, S., Vignerová, J., & Roth, Z. (2010). Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v ČR. Změna v dosavadním trendu? Česko-slovenská Pediatrie, 65(4), 167–178.

Kuželová, H., Ptáček, R., & Sedlak, P. (2010). Hyperkinetický syndrom a vliv medikace na růst. E-42/10, www.eclk.cz, ISSN: 1804-4689.

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., Tomečková, M., & Zvárová, J. (2010). The clinical and epidemiological characteristics of patients after percutaneous coronary angioplasty (PTCA) with coronary stents in the Czech republic. Česká antropologie, 60 (2).

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., &Zvárová, J. (2008). Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty. Česká antropologie, 58 (1), 14–18.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. Česko-slovenská Pediatrie, 62(3), 133–145.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Growth Dynamics of Somatic Traits of Linear Body Proportionality in Present Children at the Age of 6 to 15 Years. Locomotor system, 14(3–4), 172–192.

Duchajová, L., Sedlak, P., & Dvořáková, M. (2007).The Biological Age Determination of Children with Growth and Development Disorders – a Validation of the Bone Age Methods. Anthropologie, 45(1), 97–102.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Roth, Z., & Vignerová, J. (2007). Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte. Československá Pediatrie, 62(2), 655–663.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Růstová dynamika znaků lineární tělesné proporcionality – semilongitudinální růstová studie. Slovenská Antropológia, 10(1), 121–130.

Sedlak P., Bláha P., Jiroutová L., Brabec, M., & Vignerová J. (2006). Možnosti konstrukce rychlostních křivek somatických parametrů ze semilongitudinálních dat. Česká antropologie, 56, 17–120.

Sedlak, P., Vacková, B., Křečková, V., & Zocová, J. (2005). Vymezení rizikových prvků ve fenotypu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Česká antropologie, 55, 109–116.

Křečková, V., Vacková, B., & Sedlak, P. (2005). Age and intersexual differencies in somatic traits by males and females from collection Kardio 2003. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 49(1), 43–60.

Riegerová, J., Sedlak, P., & Kopecký, M. (2004). Index biologického-proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, vyšetřených v letech 2002 až 2004. Česko-slovenská Pediatrie, 59(11), 555–560.

Sedlak, P., & Riegerová, J. (2002). Hodnocení biologického proporcionálního věku u dětí s nadváhou. Česko-sloneská Pediatrie, 57(4), 151–154 .

Bláha, P., & Sedlak, P. (2002). Směry české antropologie na počátku třetího tisíciletí. Česká antropologie, 52, 76–78.

Sedlak, P. (2001). Vývoj hmotnostně – výškové proporcionality ve vztahu k tělesnému složení u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 8, 1, pp. 30-40 .

Sedlak, P. (2000). Somatický vývoj chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Československá Pediatrie, 55(6), 370–374.

Sedlak, P. (2000). Změny v distribuci podkožního tuku u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Česko-slovenská Pediatrie, 55 (10)633–639.

 

Document Actions