E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Geographical library publishing activities

2023

ŠTEFANOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Eva a Miroslav ČÁBELKA. 2023. Digitization, Visualization and Accessibility of Globe Virtual Collection: Case Study Jüttner’s Globe. ISPRS International Journal of Geo-Information12(3):122. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijgi12030122

Conferences, workshops, exhibitions, lectures, posters etc.

NOVOTNÁ, Eva. Nový a přesný popis Království českého Pavla Aretina (radio interview). Český rozhlas - Sever, pořad Planetárium, 13.3.2023 [cit. 2023-03-27]. Dostupné z https://sever.rozhlas.cz/aretinova-mapa-cech-v-bojich-tricetilete-valky-a-staroveky-oltar-od-italske-8948814

2022

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. 2022. Aretin's Map of the Bohemian Kingdom. Praha: Karolinum. Monumenta Cartographica Bohemiae. 248 p. ISBN 978-80-246-5153-8

NOVOTNÁ, Eva. Stavební a demografický rozvoj pražských předměstí v díle Alfreda Hurtiga. Urbanismus a územní rozvoj. 2022, 25(5), 8-21. ISSN 1212-0855. Dostupné z: https://www.uur.cz/casopis-uaur/cisla-casopisu-journal-issues/2022/

NOVOTNÁ, Eva a Michal ŠRUBAŘ. Odešel Tomáš Grim. Informace České geografické společnosti. 2022, 41(1), 63-65. ISSN 1213-1075. Dostupné z https://geography.cz/wp-content/uploads/2022/04/icgs012022_lide.pdf

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Citování kartografických dokumentů dle normy ISO 690. Knihovna Plus. 2022, 2022(1), ISSN 1801-5948. [cit. 2022-09-12]. Dostupné z https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2022-1/historie-a-soucasnost/citovani-kartografickych-dokumentu-dle-normy-iso-690.

 

2021

KOLLEN, Christine - SHAWA, Tsering Wangyal - LARSGAARD, Mary - NOVOTNÁ, Eva - MUSILOVÁ, Martina - ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela - JŮNOVÁ, Sabina. Citování kartografických dokumentů: chicagský styl a ISO 690. První české vydání. Praha: Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Národní knihovna České republiky, 2021. 51 stran.  ISBN 978-80-7050-744-5.

(České vydání z anglického originálu Cartographic citations: a style guide připravily Eva Novotná, Martina Musilová, Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová. Obsah příručky k nahlédnutí ZDE.)

Review of the book is available here.

NOVOTNÁ, Eva. Aretinova mapa "zimního království" v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 46-52. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva - VYDLÁKOVÁ, Alena. Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích tištěných odvozeninách. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 20. Praha: Národní technické muzeum, 2021, 104, s. 14-28. ISBN 978-80-7037-330-9. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Database of digitized map collections of the Czech Republic. e - Perimetron [online]. 2021, 16(2), 72-77. ISSN 1790-3769.

NOVOTNÁ, Eva. Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii: s příklady z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kartografické listy / Cartographic letters, 2021, 29 (2), 33-59. [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL29/4.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Informace České geografické společnosti. 2021, 40(1), 32-34. ISSN 1213-1075.

Dissertation thesis

NOVOTNÁ, Eva. Kartografické kulturní dědictví. [=Cartographic cultural heritage]. Dizertační práce (Ph.D.)--Univerzita Karlova. Filosofická fakulta, 31. 5. 2021. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/126000

Conferences, workshops, exhibitions, lectures, posters etc.

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Citování (nejen digitálních) kartografických dokumentů. In: 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021, Praha, 30.11. - 1.12.2021  [cit. 2021-12-06]. Dostupné též z: https://www.skipcr.cz/sites/default/files/documents/2021-12/11_Alijonov_Hametova_2021.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle Jana Kryštofa Müllera v Mapové sbírce PřF UK. Online lecture, 2021.

NOVOTNÁ, Eva. Treasure or trouble? or digitized Czech map collections. Lecture. Bělehrad, 2021.

 

2020

NOVOTNÁ, Eva. Knihovna geografie. In: 100 let Přírodovědecké fakulty UK. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 156. ISBN 978-80-7444-077-9.

NOVOTNÁ, Eva - MARCÍNOVÁ, Jana - FENCLOVÁ, Lada - DOBROVOLNÁ, Markéta - KLÍVAROVÁ, Kateřina - KLOUDOVÁ, Magdalena - BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš. Soupis vedut vzniklých do roku 1850 : Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 1 vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2020. V, 1. 815 s. ISBN 978-80-7616-068-2.

OVOTNÁ, Eva - TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka - ČÁBELKA, Miroslav - PATÁK, Josef. Aretinova mapa Českého království. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020. Monumenta Cartographica Bohemiae. 241 s. ISBN 978-80-246-4797-5.

2019

ALIJONOV  Hametová, M.  Eva Novotná. Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL. In : Inflow. 2019, vol. 11, no 1, s. 34-56. ISSN 1804-2406. Dostupné též http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4

Published about the Library of Geography

MACH, Petr. Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou se konala na Albertově. Geodetický a kartografický obzor [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2019, 65/107(10), 250-251 [cit. 2019-10-16]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/cs/o-casopise/

2018

NOVOTNÁ, Eva a Marika Kováčová (ed.). Výroční zpráva 2017: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2018. 1x ročně.

2017

KAVANOVÁ, OlgaNové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. In: Ikaros [online]. 2017, roč. 21, č.  6 [cit. 2017-08-22]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke-databazi-geobibline.

NOVOTNÁ, Eva. Czech portals for visualisation of Cartographic culture heritage. In Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, 26-28 April 2017edited by Evangelos Livieratos, 196-203Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2017.

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In: HOLANOVÁ, Markéta Ř. Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, 2017, s. 180-197. ISBN 978-80-88069-46-1.

NOVOTNÁ, Eva , Jaroslav URIK. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. In: Geodetický a kartografický obzor.  2017, roč. 63, č. 6., s. 109-114. ISSN 1805-7446. Dostupné též z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/06/gako_2017_06.pdf

NOVOTNÁ, Eva, MÜLLEROVÁ Monika, KAŠPAROVÁ Petra, ŠONKOVÁ Alena, HARAŠTOVÁ Simona a Blanka SMEJKALOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. In: KNIHOVNA: Knihovnická revue. 2017. Praha: Národní knihovna ČR,  roč. 28, č. 1, s. 21-44. ISSN 18013252. Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-1/recenzovane-prispevky/online-zpristupneni-vybranych-digitalizovanych-mapovych-sbirek-v-ceske-republice

NOVOTNÁ, Eva, MÜLLEROVÁ Monika, KAŠPAROVÁ Petra, ŠONKOVÁ Alena, HARAŠTOVÁ Simona a Blanka SMEJKALOVÁ. Online Availability of Selected Czech Digitized Map Collections in the Czech Republic. In: KNIHOVNA: Knihovnická revue. [online]. Prague : The National Library of the Czech Republic,  2017, 1 [cit. 2018-02-21]. ISSN 1802-8772. Dostupné z: http://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2017-1/reviewed-articles/online-availability-of-selected-czech-digitized-map-collections-in-the-czech-republic.

NOVOTNÁ, Eva, Antonín ŚVEJDA a Lea PARKANOVÁ. Glóby, dávná chlouba českého řemesla. In: Leonardo [online]. Praha: Český rozhlas Plus,  11. 5. 2017 14:35 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3857545.

NOVOTNÁ, Eva a Lada KOLOVRATOVÁ. Výroba nejlepších glóbů na světě. In: Studio 6 [online]. Praha: Česká televize,  4. 5. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100504/video/541554.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017. Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy

NOVOTNÁ, Eva. Roztocký podnik býval špičkou ve výrobě glóbusů. In: Mladá fronta DNES. Praha : MAFRA, 2017. S. 4. ISSN 1210-1168.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovna současnosti. 2016, roč. 24, s. 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. In: Přírodovědci.cz. 2016, roč. 5, č. 1, s. 7. ISSN 1805-5591. Dostupné také z: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3d3a5946-f5c0-11e5-9e5f-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby = Jan Felkl & Son : a globe-making factory. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. ISBN 978-80-7444-053-3.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl a syn, továrna na glóby. In: Přírodovědci.cz. 2017, roč. 6, č. 5, s. 6. ISSN 1805-5591. Dostupné také z: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=0df671ea-96dd-11e7-8477-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, s. 150-159. ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva a Olga Kavanová (ed.). Výroční zpráva 2016: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

NOVOTNÁ, Eva, Lada NEVORALOVÁ a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015-.

Published about the Library of geography

Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze. In: Lidové noviny. Praha : MAFRA, 2017. S. 16. ISSN 0862-5921.

J. Felkl & syn, továrna na glóby. In: Revue 50plus. Praha : Altera Media, 2017. Roč. 13, s. 38. ISSN 1802-6249.

WARNER, Alice. Exhibition of Globes and History of Their Making. In: iForum : Charles University Online Magazine [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-634.html

Exhibitions

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby. Výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017. Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby. Výstava [online]. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/RSJ5L76P5A2NFGGSGVM3GQ9FUILYDJ2H8U2JYRKCTX4BKHY65T-00023?func=results-jump-full&set_entry=000002&set_number=004826&base=GEN01

2016

NOVOTNÁ, Eva. Akce: Čteme profesora Švamberu. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference Proceedings 2016. Riga, 20. - 22. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamber. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/dustojna-oslava-vyroci-akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení v maltské Valletě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/mapy-oblezeni-v-maltske-vallete

NOVOTNÁ, Eva. Profesor Václav Švambera a životní prostředí. Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody : journal of the state nature conservancy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2016, roč. 71, č. 2, str IX-X. ISSN 1210-258x.

NOVOTNÁ, Eva. Tisková zpráva: výstava Mapy obležení. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-prf-uk-mapy-oblezeni-malta.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava na Maltě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/copy_of_vystava-na-malte

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-vytvoreni-ceskeho-rekordu-vaclav-svambera3.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu-nejdelsi-cteni-z-dila-profesora-vaclava-svambery

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. Přírodovědci.cz. 2016, roč. V, č. 1, str. 7. ISSN 1805-5591. Dostupné také z:  https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3d3a5946-f5c0-11e5-9e5f-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Geograf Václav Švambera: znalec Konga. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever, 30. 1. 2016 18:10 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3557388

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever,  6. 2. 2016 18:05 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3562407

NOVOTNÁ, Eva a Lada FENCLOVÁ (ed.). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2016. 1x ročně. Dostupná také z https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/vyrocni-zprava-mapove-sbirky-2015.

NOVOTNÁ, Eva a Tereza Rzymanová (ed.). Výroční zpráva 2015: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

Published about the Library of geography

SCICLUNA, Bernadine. NOVOTNÁ , Eva a Lada FENCLOVÁ. Siege Maps: Keeping Memory Safe. Výstava. Valletta a Praha, 2016.

Conferences

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR on-line. Prezentace na Semináři oborových bibliografií . Praha, 19. 10. 2016. Dostupné také z http://www.slideshare.net/UISKFFUK/eva-novotn-geografick-bibliografie-r-online.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy. In: Staré mapy v současnosti. Prezentace na semináři . Zlín, 4. 10. 2016. Dostupné také z  https://www.kr-zlinsky.cz/seminar-stare-mapy-v-soucasnosti-aktuality-13494.html.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti. Prezentace na konferenci. Olomouc, 6. - 8. 9. 2016. 

NOVOTNÁ, Eva. V zastoupení FENCLOVÁ, Lada. Johann C. Criginger a jeho mapa Čech. Přednáška v Jáchymově dne 16. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. V zasoupení HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: 11th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Prezentace na konferenci. Riga, 20. -22. 4. 2016.

2015

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, roč. 19, č. 5 [cit. 2015-06-08]. urn:nbn:cz:ik-17510. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

ALIJONOV HAMETOVÁ, Michaela. Webinar GEOBIBLINE [online]. Praha: Knihovna geografie, 12. 8. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=B3Mfxku_xuw

NOVOTNÁ, Eva a  Petra KÖPPLOVÁ. Dobrá mapa by při stavbě Blanky ušetřila miliony. Forum. 2015, č. 30. strana 10-11. ISSN 1214-5726. Dostupné též z: https://cs.publero.com/reader/71431&page=1

NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. In: 10th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Corfu, 27-29 May 2015 [CD-ROM]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. Nestránkováno.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP aneb zpřístupnění a další hrátky s kartografickými dokumenty. Knihovny současnosti. 2015, roč. 23, č. 1, s. 168-181. ISSN 1805-6970. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy : katalog výstavy 9. 12. 2015 - 29. 2. 2016. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 83 stran. ISBN 978-80-7444-039-7.

NOVOTNÁ, Eva. Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2015. 20 plakátů.

NOVOTNÁ, Eva a Helena ŠIMÁNOVÁ (ed.). Výroční zpráva 2014: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2015/svambera-profesor-150.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015-12-08 [cit. 2016-01-20]. Geobusiness.   Dostupné z: http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=4797

NOVOTNÁ, Eva. Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. Praha: Zeměměřič, 2015 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4797

Publications about the library

DROZDÍK, Jiří. Knihovna ukáže Poklady mapové sbírky. Sokolovský deník.cz [online]. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://sokolovsky.denik.cz/kultura_region/knihovna-ukaze-poklady-mapove-sbirky-20150107.html

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH. Poklady Mapové sbírky [online]. Louny: Oblastní muzeum [2015] [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.muzeumlouny.cz/poklady-mapove-sbirky-3301

PLACHÝ, Zdeněk. V Lounech začíná nová výstava, k vidění jsou staré mapy a atlasy. Žatecký a lounský deník.cz [online]. 2015-02-10 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://zatecky.denik.cz/kultura_region/vystava_louny_mapy_20150210.html

PLAZÍK, ST. Vernisáž k výročí peruckého rodáka [online]. Peruc.cz. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.eperuc.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3848&Itemid=1

PRAGUE.EU. Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.prague.eu/cs/detail-akce/9644/vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy

TV ZÁPAD. Loket: Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna (TV Západ) [online]. Loket: YouTube, 19. 1. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Uyajt25r_bA

TV ZÁPAD. Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna [online]. Loket: TV Západ, 25. 1. 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.loket.cz/clanek/9955/tv-zapad-unikatni-vystavu-dobovych-map-nabizi-mestska-knihovna.html

ŽIVA. Výstava Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/kalendar/vystava-vaclav-svambera-profesor-univerzity-karlovy.html

2014

NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics FCE CTU. 2014, roč. 13, č. 1, s. 5-10.

HAMETOVÁ, Michaela. Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy. 2011/2012, roč. 23, č. 5, s. 18.

NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la información. 2014, roč. 23, č. 2, s. 195-203.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. Praha : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59.

NOVOTNÁ, Eva a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Univerzita Karlova zpřístupnila první českou virtuální sbírku glóbů. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti. 2014, roč. 18, č. 1. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/univerzita-karlova-zpristupnila-prvni-ceskou-virtualni-sbirku-globu

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. 1st. ed. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014, 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.

.

VOŽENÍLEK, Vít. Kouzlo starých map: Ars magica antiquae tabulae geographicae. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 107 s. ISBN 978-80-244-3978-5. (Spoluautor E. Novotná)

 

Acta Universitatis Carolinae Geographica / AUC Geographica

VILÍMEK, Vít. AUC Geographica [online]. Praha: Karolinum Press, 1966- [cit. 2014-05-12]. ISSN 0300-5402. 2x ročně.   Webové stránky s archivem starších čísel a také obsahem posledního čísla naleznete na adrese: http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/

2013

KALVODA, Jan a Eva NOVOTNÁ. Antonín Strnad. Geographers : bibliographical studies / edited by Hayden Lorimer and Charles W. J. Withers. London: Bloomsbury, 2013, č. 32.

MORONGOVÁ, Václava a Helena ŠIMÁNOVÁ. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Knihovny současnosti 2013 : sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci / [sestavili Lenka Juračková a Jiří Mika]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013, s. 126-131. ISBN 978-80-86249-68-1. Dostupný též z WWW: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka po 100 letech: : výstava [grafika]. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2013. 20 grafických listů.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2013, 5(2) [cit. 2013-12-06]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/Novotna_moznosti_uziti.pdf.

NOVOTNÁ, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna: knihovnická revue, 2013, 24(1), s. 5-27. ISSN 1801-3252.

NOVOTNÁ, Eva. Tisková zpráva Praha, 12. 3. 2013, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze : stoletá mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK se opět otevře nejen studentům, ale i veřejnosti. In: Kartografická společnost České republiky [online] 12. 3. 2013, 2 s. [cit. 2013-12-17]. Dostupné z: http://www.czechmaps.cz/data/mapova_sbirka/mapovasbirka.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2013, roč. 17. V tisku.

NOVOTNÁ, Eva a Jan KALVODA. Antonín Strnad (1746-1799): the first professor of physical geography at Charles University in Prague. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 41-46.

 

2012

ELIÁŠOVÁ, Věra; NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 12.12.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/geograficka-bibliografie-cr-online>. ISSN 1804–2406.

NOVOTNÁ, Eva. Geobibline y su comparación con otras bases de datos geográficas = Geobibline and how it compares with other geographic databases. El Profesional de la Información [online]. 2012, roč. 21, č. 3, 304 - 311 s [cit. 2012-12-12]. ISSN 13866710. DOI: 10.3145/epi.2012.may.12. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7c971c52-a74d-4782-94b9-c47dbdb12174%40sessionmgr111&vid=2&hid=113

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie: nový nástroj pro kartografii. In: Sborník 31. sympozia z dějin geodézie a kartografie. Praha : NTM, 2012 v tisku. 7 s.

NOVOTNÁ, Eva. Map collection.  Poster.  In.: Výstava: Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts. Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

NOVOTNÁ, Eva. Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK. In: Sborník 32. sympozia z dějin geodézie a kartografie. Praha : NTM, 2012. 7 s. V tisku.

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012. 1 DVD (s.91-103).

NOVOTNÁ, Eva. TEMAP : new project of the Czech Republic for accessing map collections (2011-2015). In: Digital Approaches to Cartographic Heritage: prezentace na konferenci ze dne 19. 4. 2012 Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, 19. – 20. 4. 2012.

NOVOTNÁ, Eva, ANTHOVÁ, Věra a RAŠKA,Pavel. Geobibline: www.geobibline.cz : the Czech Geographical Bibliography Online [DVD]. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2012, 1elektronický optický disk (DVD); 12 cm [cit. 12. 12. 2012]. ISBN 978-80-7444-002-1.

.

ŽABIČKA, P.; PŘIDAL, P.; KONEČNÝ, M.  a E. NOVOTNÁ. TEMAP : technology for discovering of map collections.  Poster.  In.: 15. International conference of historical geographers.  Prague :  Charles University, Faculty of Science, 6. – 10. 8. 2012.

Document Actions