E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Article in an impact journal (type of result Jimp) 

 1. BRŮHA, Lukáš; KOLÁŘ, Jan. (2020): A procedural footprint enhancement of global topographic surface with multiple levels of detail. International Journal of Digital Earth, roč. 13, 2020, č. 4. s. 527-545. ISSN 1753-8947. Projekt: č. Q44. UNCE/HUM/018.

 2. BAYER, Tomáš; KOČANDRLOVÁ, Milada. (2020): On inversions of van der Grinten projections. Applications of Mathematics, roč. 2020, 2020, ISSN 0862-7940. 

 3. SENF, Cornelius; LAŠTOVIČKA, Josef; OKUJENI, Akpona; HEURICH, Marco; VAN DER LINDEN, Sebastian. (2020): A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sensing of Environment, roč. April 2020, 2020, č. 240. s. nestránkováno. ISSN 0034-4257. Projekt: č. Q44.

 4. HLADKÝ, Radovan; LAŠTOVIČKA, Josef; HOLMAN, Lukáš; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Europen Journal of Remote Sensing [online], roč. 2020, 2020, č. 53. s. 40-66. ISSN 2279-7254. Projekt: č. GAUK512217.

 5. BAŤKA, Jan; VILÍMEK, Vít; ŠTEFANOVÁ, Eva; COOK, Simon J.; EMMER, Adam. (2020): Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) in the Cordillera Huayhuash, Peru: Historic Events and Current Susceptibility. Water, roč. 12, 2020, č. 10. s. nestránkováno. ISSN 2073-4441. Projekt: č. LTV19010. Q44. SVV260573.

 6. LAŠTOVIČKA, Josef; ŠVEC, Pavel; PALUBA, DanielKOBLIUK, Natalia; SVOBODA, Jan; HLADKÝ, Radovan; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sensing, roč. 12, 2020, č. 12. s. nestránkováno. ISSN 2072-4292. Projekt: č. FPCUP. GAUK512217.

 7. BRŮHA, LukášLAŠTOVIČKA, Josef; PALATÝ, Tomáš; ŠTEFANOVÁ, EvaŠTYCH, Přemysl. (2020): Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscapes : Context of Ancient Objects in Time and Space. ISPRS International Journal of Geo-Information, roč. 9, 2020, č. 10. s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. Projekt: č. Q44. DG18P02OVV065.

 8. SLÁMA, Jiří; STEJSKALOVÁ, Irena; KINCL, Tomáš; BYSTŘICKÝ, Václav; KVÍTEK, Tomáš; FIALOVÁ, Dana; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy, 2020, ISSN 0264-8377. Projekt: č. Q44.

 9. ŠANDERA, Jiří; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Selecting Relevant Biological Variables Derived from Sentinel-2 Data for Mapping Changes from Grassland to Arable Land Using Random Forest Classifier. Land [online], 2020, ISSN 2073-445X. Projekt: č. Q44.

 10. ŠIMBERA, Jan. (2020): Neighborhood features in geospatial machine learning: the case of population disaggregation. Cartography and Geographic Information Science, roč. 47, 2020, č. 1. s. 79-94. ISSN 1523-0406. Projekt: č. SVV260438. Q44.

 11. Stych, P.; Kabrda, J.; Bicik, I.; Lastovicka, J. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 2019, 8, 165.

 12. BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie, BOUDNÝ, Zdeněk. (2019): Long-term land-use/land cover changes in Czechia's border regions. Acta Geographica Slovenica, 59(2), ISSN 1581-6613. Financování: GBP410/12/G113, .Q44.

 13. BIČÍK, Ivan, GABROVEC, Matej, KUPKOVÁ, Lucie. (2019): Long-term land-use changes: A comparison between Czechia and Slovenia. Acta Geographica Slovenica, 59(2), ISSN 1581-6613. Financování: GBP410/12/G113, .Q44.

 14. Stych, P.; Jerabkova, B.; Lastovicka, J.; Riedl, M.; Paluba, D. (2019): A comparison of worldview-2 and landsat 8 images for the classification of forests affected by bark beetle outbreaks using a support vector machine and a neural network: A case study in the sumava mountains. Geosci. 9.

 15. MANAKOS, Ioannis, TOMASZEWSKA, Monika, GKINIS, Ioannis, BROVKINA, Olga, FILCHEV, Lachezar, GENC, Levent, GITAS, Ioannis Z., HALABUK, Andrej, INALPULAT, Melis, IRIMESCU, Anisoara, JELEV, Georgi, KARANTZALOS, Konstantinos, KATAGIS, Thomas, KUPKOVÁ, Lucie, LAVRENIUK, Mykola, MESAROŠ, Minučer, MIHAILESCU, Denis, NITA, Mihai, RUSNAK, Tomas, ŠTYCH, Přemysl, ZEMEK, Frantisek, ALBRECHTOVÁ, Jana, CAMPBELL, Petya. (2018): Comparison of global and continental land cover products for selected study areas in South Central and Eastern European Region. Remote Sensing, 10(12), nestránkováno. ISSN 2072-4292. Financování: Q43, .LO1417.
 16. LIESKOVSKY, Jiri, KAIM, Dominik, BALAZS, Pal, BOLTIZIAR,, Martin, CHMIEL, Mateusz, GRABSKA, Ewa, KIRALY, Geza, KONKOLY-GYURO, Eva, KOZAK, Jacek, ANTALOVA, Katarina, KUCHMA, Tetyana, MACKOVCIN, Peter, MOJSES, Matej, MUNTEANU, Catalina, OSTAFIN, Krzysztof, OSTAPOWICZ, Katarzyna, SHANDRA, Oleksandra, ŠTYCH, Přemysl, RADELOFF, Volker. (2018):  Historical land use dataset of the Carpathian region (1819-1980). Journal of Maps, 14(2), 644-651. ISSN 1744-5647. Financování: Q44. 
 17. SLÁMA, Jiří, BYTŘICKÝ, Václav, ŠTYCH, Přemysl, FIALOVÁ, Dana, SVOBODOVÁ, Lenka, KVÍTEK, Tomáš. (2018):  Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 78(November 2018), 430-446. ISSN 0264-8377. Financování: Q44, .GBP410/12/G113.
 18. KLOUCEK, Tomas, MORAVEC, David, KOMAREK, Jan, LAGNER, Ondrej, ŠTYCH, Přemysl. (2018):  Selecting appropriate variables for detecting grassland to cropland changes using high resolution satellite data. PeerJ, 2018, 6(september), nestránkováno. ISSN 2167-8359. Financování: Q44.
 19. ŠTYCH, Přemysl, LAŠTOVIČKA, Josef, HLADKÝ, Radovan, PALUBA, Daniel.  (2019):  Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8(2), nestránkováno. ISSN 2220-9964. Financování: SVV260438, .UNCE/HUM/018, .GAUK512217, IF=2.239
 20. BAYER, Tomáš, KOČANDRLOVÁ, Milada. (2018):  Reconstruction of Map Projection, its Inverse and Re-Projection. Applications of Mathematics, 63(4), 455-481. ISSN 0862-7940. Financování: Q44.
 21. KUPKOVÁ, Lucie, POTŮČKOVÁ, Markéta, LHOTÁKOVÁ, Zuzana, ALBRECHTOVÁ, Jana. (2018):  Forest cover and disturbance changes, and their driving forces: A case study in the Ore Mountains, Czechia, heavily affected by anthropogenic acidic pollution in the second half of the 20th century. Environmental Research Letters, 13(9), nestránkováno. ISSN 1748-9326. Financování: Q44, .LO1417.
 22. SÝKORA, Josef, POMAHAČOVÁ, Renata, KRESLOVÁ, Marcela, CVALÍNOVÁ, Dominika, ŠTYCH, Přemysl, SCHWARZ, Jan. (2018):  Current global trends in the incidence of pediatric-onset inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology, 24(25), 2741-2763. ISSN 1007-9327. Financování: Q44, .Q39, .I-FNP-02.
 23. BRŮHA, Lukáš, KOLÁŘ, Jan. (2018): A procedural footprint enhancement of global topographic surface with multiple levels of detail. International Journal of Digital Earth, ISSN 1753-8947. Financování: Q44, .UNCE/HUM/018. 

 24. BLAHUT, J.; KLIMEŠ, J.; BALEK, J.; HÁJEK, P.; ČERVENÁ, L.; LYSÁK, J. (2016). Snow avalanche hazard of the Krkonoše National Park, Czech Republic. Journal of Maps, vol. 13, no. 2, p. 86–90. DOI: 10.1080/17445647.2016.1262794

Article in a peer-reviewed journal (type of result Jrec, JSC, Jneimp)

 1. LYSÁK, J. 2020. Znázorňování ledu a věčného sněhu na mapách. Geografické rozhledy, roč. 30, č. 2, s. 18–21.
 2. LYSÁK, J.; JAROŠ, J.; KRAUSE, D.; TOMKOVÁ, M. 2019. O legendě intervalových stupnic tematických map. Geografické rozhledy, roč. 28, č. 5, s. 30–33.
 3. ŠTYCH, Přemysl, ŠANDERA, Jiří. (2018): Dálkový průzkum Země pomáhá sledovat zdravotní stav lesů. Geografické rozhledy, 28(2), 28-31. ISSN 1210-3004. Financování: YCHANGE, .Q44.
 4. PALUBA, Daniel, ŠTYCH, Přemysl, LAŠTOVIČKA, Josef. (2018): Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartografické listy,  2018(26 (2)), 76-90. ISSN 1336-5274. Financování: GAUK512217, .Q44.
 5. ŠTYCH, Přemysl, PALUBA, Daniel, LAŠTOVIČKA, Josef, OUTRATA, David, HLADKÝ, Radovan. (2018): Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia Centralis, 2018(34), 51-72. ISSN 0231-5807. Financování: UNCE/HUM/018, .GAUK512217, .Q44.
 6. BAYER, Tomáš. (2018): Efficient plotting the functions with discontinuities based on combined sampling, Geoinformatics. Geoinformatics FCE CTU, 17(2), 9-30. ISSN 1802-2669. Financování: Q44. 
 7. BAYER, Tomáš. (2018): Plotting the map projection graticule involving discontinuities based on combined sampling. Geoinformatics FCE CTU, 17(2), 31-64. ISSN 1802-2669. Financování: Q44.
 8. KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, BOUDNÝ, Zdeněk. (2018): Proměny krajiny Kutnohorska v obrazech. Geografické rozhledy, 28(2), 8-11. ISSN 1210-3004. Financování: DG18P02OVV008. 

Reviewed book (type of result B)

 1. KUPKOVÁ, Lucie; BIČÍK, Ivan; BOUDNÝ, ZdeněkBRŮHA, LukášČÁBELKA, Miroslav; CHROMÝ, Pavel; CHUMAN, Tomáš; JANČÁK, Vít; JANÍK, Tomáš; JELEN, Jakub; KADEŘÁBKOVÁ, Tereza; KUČERA, Zdeněk; LIPSKÝ, Zdeněk; MACEŠKA, David; POTŮČKOVÁ, Markéta; ROMPORTL, Dušan; ŠTEFANOVÁ, EvaŽURAVSKÁ, Markéta. (2020): Dědictví zmizelých krajin Česka Kritický katalog výstavy. In Kupková, Lucie ; Bičík, Ivan 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K, s. r. o., 2020, 87 s. ISBN 978-80-7667-013-6. Projekt: č. DG18P02OVV008. Q44.

 2. KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, ŠIFTA, Miroslav, BIČÍK, Ivan, BOUDNÝ, Zdeněk, BRŮHA, Lukáš, BURDA, Tomáš, ČÁBELKA, MiroslavČERVENÁ, Lucie, CHROMÝ, Pavel, CHUMAN, Tomáš, JANČÁK, Vít, JANÍK, Tomáš, JELEN, Jakub, KUČERA, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ROMPORTL, Dušan, ŠTEFANOVÁ, Eva, TŮMOVÁ, Martina, VOJTA, Jaroslav. (2019): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XIV. 1. vyd. Asahikawa: IGU Commission on LUCC, 2019. 133 s. ISBN 978-4-907651-15-2. Financování: DG18P02OVV008.

 3. Beran, Z., Bičík, I., Burda, T., Chodějovská, E, Kabrda, J., Kohout, J., Kuča, K., Musil, F., Prokop, J., Semotánová, E., Šimůnek, R., Štych, P., Tůmová, M., Woitschová, K. (2017): Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 - Nový Bydžov. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 81 s. ISBN 978-80-7286-302-0.

 4. Havlíček, T., Klingorová, K., Lysák, J. (2017): Atlas náboženství Česka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2017, 223 s. ISBN 978-80-246-3794-5.

 5. Hampl, M., Jíchová, J., Kupková, L. (2016): Historický atlas obyvatelstva českých zemí, 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum. 135 s. 

Chapter in a reviewed book (type of result C)

 1. LYSÁK, Jakub. (2020): Znázorňování pískovcového reliéfu na mapách. In Vařilová, Zuzana (ed.) Geologie Českosaského Švýcarska. 1. vyd. Ústí nad Labem: Správa Národního parku České Švýcarsko, 2020, s. 276-287. ISBN 978-80-87620-20-5. Projekt: č. Q44.
 2. BIČÍK, Ivan, KUPKOVÁ, Lucie. (2018): Changing Patterns of Permanent Grasslands in Czechia 1845-2010 as Reflected in Land Registry. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. 1 vyd. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, s. 19-27. ISBN 978-4-907651-14-5. Financování: GBP410/12/G113. Q44.

Article in proceedings (type of result D)

 1. TOMKOVÁ, MichaelaLYSÁK, JakubPOTŮČKOVÁ, Markéta. (2020):  SEMANTIC CLASSIFICATION OF SANDSTONE LANDSCAPE POINT CLOUD BASED ON NEIGHBOURHOOD FEATURES. In Paparoditis, N.; Mallet, C.; Lafarge, F.; Remondino, F.; Toschi, I.; Fuse, T. (ed.) The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 1. vyd. Germany: Copernicus GmbH (Copernicus Publications), 2020, s. 333-338. ISBN 0-000-00000-0. Projekt: č. GAUK132119.
 2. ČERVENÁ, LucieKUPKOVÁ, LuciePOTŮČKOVÁ, MarkétaLYSÁK, Jakub. (2020): Seasonal spectral separability of selected grasses: Case study from the Krkonoše Mts. tundra ecosystem. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. neuvedeno: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2020, s. 371-376. ISBN 0-000-00000-0. Projekt: č. Q44. UNCE/HUM/018. LTAUSA18154.
 3. ČERVENÁ, LucieLYSÁK, JakubPOTŮČKOVÁ, MarkétaKUPKOVÁ, Lucie. (2020): Zkušenosti se zpracováním hyperspektrálních dat pořízených UAV. GIS Ostrava 2020 Prostorová data pro Smart City a Smart Region. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2020, s. nestránkováno. ISBN 978-80-248-4398-8. Projekt: č. Q44.
 4. TOMKOVÁ, MichaelaLYSÁK, Jakub. (2020): Zpracování dat laserového skenování pískovcových skal z UAV. In Inspektor, Tomáš; Horák, Jiří; Růžička, Jan (ed.) Symposium GIS Ostrava 2020 Prostorová data pro Smart City a Smart Region. 1. vyd. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2020, s. nestránkováno. ISBN 978-80-248-4398-8. Projekt: č. GAUK132119.
 5. Laštovička, J., Hladký, R., Štych, P., Holman, L. (2017): Evaluation of forest disturbances in the Low Tatras National Park using time series of satellite images. In. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, 27 June - 6 July, 2017, Part Photogrammetry and Remote Sensing, s. 87-100, ISSN 1314-2704.

Specialized map with professional content (type of result Nmap)

 1. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Čáslavsko - zaniklá rybniční krajina. Ano2020.
 2. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Červený Hrádek - zaniklá šlechtická krajina. Ano2020.
 3. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Česká Kanada - zaniklá venkovská kulturní krajina. Ano2020.
 4. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. České středohoří - zaniklá ovocnářská krajina. Ano2020.
 5. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Jáchymovsko - postmontánní krajina. Ano2020.
 6. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Kladensko - postindustriální krajina. Ano2020.
 7. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Milovice - militární a postmilitární krajina. Ano2020.
 8. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Mostecko - postmontánní krajina. Ano2020.
 9. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Mostecko - postmontánní krajina. Ano2020.
 10. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Nymbursko - zaniklá krajina intenzivního zemědělství. Ano2020.
 11. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Praha - přeměněná krajina velkoměsta. Ano2020.
 12. KUPKOVÁ, Lucie; LIPSKÝ, Zdeněk; POTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaČÁBELKA, Miroslav; ROMPORTL, Dušan; CHUMAN, Tomáš; JANÍK, Tomáš; VOJTA, Jaroslav. Šumava - zaniklá krajina horského zemědělství. Ano2020.
 13. FIALOVÁ, Dana, KUČERA, Zdeněk, KŮSOVÁ, Tereza, ŠTYCH, Přemysl, TŮMOVÁ, Martina, VÁGNER, Jiří. (2019): Proměny funkcí osídlení v prostoru vodní nádrže Slapy. 2019

Certified methodology (type of result Nmet)

 1. Bayer, T., Lysák, J., Augustýn, R., Staněk, K. (2017): Popis procesního modelu automatizované technologie tvorby map. Metodika.

Software (type of result R)

 1. BAYER, Tomáš (2019): Cartographic representation of contour lines preserving the vertical error. 2019. Software.
 2. BAYER, Tomáš (2019): Algorithm for the partial displacement of the polyline. 2019. Software.
 3. Bayer, Tomáš (2017): Simplification of the map content minimizing area of overlap. Software.

Organization of conferences, workshops, exhibitions

 1. ČÁBELKA, Miroslav. , ŠTEFANOVÁ, Eva. , NOVOTNÁ, Eva. , KUPKOVÁ, Lucie. , POTŮČKOVÁ, Markéta. , LYSÁK, Jakub. , BRŮHA, Lukáš. , LAŠTOVIČKA, Josef. , ŠTYCH, Přemysl. , DASTYCHOVÁ, Vendula. , KOWALSKI, Michal. , KRYSHENYK, Pavlo. , KUNCL, David. , ONDŘEJ, Lagner. , MACEŠKA, David. , MAREK, Robert. , MĚCHUROVÁ, Kristýna. , PALATÝ, Tomáš. , TOMKOVÁ, Michaela. , KADEŘÁBKOVÁ, Tereza. Výstava 3D modelů [CST - celostátní akce]. Praha (CZ), 11.11.2019- 29.02.2020.
 2. BAYER, Tomáš. , ČÁBELKA, Miroslav. , NOVOTNÁ, Eva. , LYSÁK, Jakub. , POTŮČKOVÁ, Markéta. , KREJČÍ, Jiří. , JANATA, Tomáš. , CAJTHAML, Jiří. , ZIMOVÁ, Růžena. , ŠTEFANOVÁ, Eva. 23. kartografická konference [CST - celostátní akce]. Kutná Hora (CZ), 18.09.2019- 20.09.2019.
 3. NOVOTNÁ, Eva. , ČÁBELKA, Miroslav. , PATÁK, Josef. , SEMOTANOVÁ, Eva. Kartografická výročí 2019 : Aretinova mapa Českého království z roku 1619 [CST - celostátní akce]. Brno (CZ), 09.10.2019- 09.10.2019.

Audiovisual production

 1. CHROMÝ, Pavel; KUPKOVÁ, LucieČÁBELKA, MiroslavPOTŮČKOVÁ, MarkétaŠTEFANOVÁ, EvaBRŮHA, LukášČERVENÁ, Lucie; BIČÍK, Ivan; BURDA, Tomáš; JANČÁK, Vít; KUČERA, Zdeněk; JELEN, Jakub; ŠIFTA, Miroslav; TŮMOVÁ, Martina; BOUDNÝ, Zdeněk; LIPSKÝ, Zdeněk; CHUMAN, Tomáš; ROMPORTL, Dušan; VOJTA, Jaroslav; JANÍK, Tomáš. Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2020. 2020, Projekt: č. DG18P02OVV008. WWW: http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas
 2. ČÁBELKA, Miroslav; LIPSKÝ, Zdeněk; KUPKOVÁ, Lucie. Soubor 10 prezentačních videí vývoje krajiny modelových území 2020. 2020, Projekt: č. DG18P02OVV008. WWW: http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas/modelova-uzemi

Document Actions