E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Year 2016

BLAŽEK, Jiří, CSANK, Pavel. Can emerging regional innovation strategies in less developed European regions bridge the main gaps in the innovation process?. Environment and Planning C: Government and Policy. 2016, roč. 34, č. 6, s. 1095-1114. ISSN 0263-774X

KRČMÁŘOVÁ, Jana, JELEČEK, Leoš. Czech traditional agroforestry: historic accounts and current status. Agroforestry Systems. 2016, ISSN 0167-4366

FRANTÁL, Bohumil, MALÝ, Jiří, OUŘEDNÍČEK, Martin, NEMEŠKAL, Jiří. Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports. 2016, roč. 24, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812

NEŠPOR, Zdeněk. Evangelické hřbitovy v Česku: nekrogeografická perspektiva. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 1, s. 187-207. ISSN 1212-0014

NOVOTNÝ, Josef, HASMAN, Jiří. Exploring the spatial relatedness network of the global system of international migration. Journal of Maps. 2016, roč. 12, č. Sup1, s. 570-576. ISSN 1744-5647

KLINGOROVÁ, Kamila. Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 4, s. 612-631. ISSN 1212-0014

IMRE, Attila, NOVOTNÝ, Josef. Fractals and the Korcak-law: a history and a correction. European Physical Journal H. 2016, roč. 41, č. 1, s. 69-91. ISSN 2102-6459

HASMAN, Jiří, HÁNA, David, MATERNA, Kryštof. Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 3, s. 437-462. ISSN 1212-0014

ŠIFTA, Miroslav. Graphic symbols and local identity: the case of use and perception of municipal emblems in the Liberec Region (Czechia). Geografisk Tidsskrift. 2016, roč. 116, č. 2, s. 147-158. ISSN 0016-7223

PITOŇÁK, Michal, SPILKOVÁ, Jana. Homophobic Prejudice in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis of Young People's Opinions on Homosexuality. Sexuality Research and Social Policy: Journal of NSRC. 2016, roč. 13, č. 3, s. 215-229. ISSN 1868-9884

STOJANOV, Robert, DUŽÍ, Barbora, BUREŠ, Oldřich. Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008-2010). Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 3, s. 419-436. ISSN 1212-0014

KUPKOVÁ, Lucie, BIČÍK, Ivan. Landscape transition after the collapse of communism in Czechia. Journal of Maps. 2016, roč. 12, č. Issue sup1, s. 526-531. ISSN 1744-5647

PAVLÍNEK, Petr, ŽÍŽALOVÁ, Pavla. Linkages and spillovers in global production networks: firm-level analysis of the Czech automotive industry. Journal of Economic Geography. 2016, roč. 16, č. 2, s. 331-363. ISSN 1468-2702

STOJANOV, Robert, KELMAN, Ilan, ULLAH, A. K. M. Ahsan, DUZI, Barbora, PROCHAZKA, David, BLAHŮTOVÁ KAVANOVÁ, Klára. Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh. Sustainability. 2016, roč. 8, č. 12, s. nestránkováno. ISSN 2071-1050

BOUZAROVSKI, Stefan, SÝKORA, Luděk, MATOUŠEK, Roman. Locked-in post-socialism: rolling path dependencies in Liberec's district heating system. Eurasian Geography and Economics. 2016, roč. 57, č. 4-5, s. 624-642. ISSN 1538-7216

HAMPL, Martin, MARADA, Miroslav. Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním odobí. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 4, s. 566-590. ISSN 1212-0014

SEMIAN, Michal, CHROMÝ, Pavel, KUČERA, Zdeněk. Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia. Journal of Language and Politics. 2016, roč. 15, č. 6, s. 768-789. ISSN 1569-2159

TEMELOVÁ, Jana, NOVÁK, Jakub, KÄHRIK, Anneli, TAMMARU, Tiit. Neighbourhood trajectories in the inner cities of Prague and Tallinn: what affects the speed of social and demographic change?. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography. 2016, roč. 98, č. 4, s. 349-366. ISSN 0435-3684

ŠPAČKOVÁ, Petra, DVOŘÁKOVÁ, Nina, TOBRMANOVÁ, Martina. Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague's new suburbanites. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography. 2016, roč. 98, č. 4, s. 331-348. ISSN 0435-3684

HURRLE, Jakob, SÝKORA, Luděk, TRLIFAJOVÁ, Lucie, KUČERA, Petr. Socially excluded localities revisited. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 4, s. 544-565. ISSN 1212-0014

SÝKORA, Luděk, FIEDLEROVÁ, Klára, FREIDINGEROVÁ, Tereza, SVOBODOVÁ, Andrea, ČERMÁKOVÁ, Dita. Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2016, roč. 52, č. 4, s. 475-503. ISSN 0038-0288

NETRDOVÁ, Pavlína, NOSEK, Vojtěch. Spatial patterns of unemployment in Central Europe: emerging development axes beyond the Blue Banana. Journal of Maps. 2016, roč. 12, č. 4, s. 701-706. ISSN 1744-5647

DZÚROVÁ, Dagmar, SPILKOVÁ, Jana, VRANÝ, Martin. Substance misuse and its risk perception in European teenagers. Children's Geographies. 2016, roč. 14, č. 2, s. 203-216. ISSN 1473-3285

SPILKOVÁ, Jana. Teenage overweight and obesity: A pilot study of obesogenic and obesoprotective environments in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2016, roč. 24, č. 1, s. 55-64. ISSN 1210-8812

SYROVÁTKOVÁ, Marie. The adoption of a local food concept in post-communist context: Farm shops in Czechia. Norsk Geografisk Tidsskrift. 2016, roč. 70, č. 1, s. 24-40. ISSN 0029-1951

NOVOTNÝ, Josef, BLAŽEK, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor. The anatomy of difference: comprehending the evolutionary dynamics of economic and spatial structure in the Austrian and Czech economies. European Planning Studies. 2016, roč. 24, č. 4, s. 788-808. ISSN 0965-4313

KLAPKA, Pavel, HALÁS, Marián, NETRDOVÁ, Pavlína, NOSEK, Vojtěch. The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports. 2016, roč. 24, č. 2, s. 47-59. ISSN 1210-8812

MAREK, David, BLAŽEK, Jiří. The challenge of breaking the academia-business firewall in Czechia: comparing the role of differentiated knowledge bases in collaborative R&D projects. European Planning Studies. 2016, roč. 24, č. 4, s. 809-831. ISSN 0965-4313

ŠPAČKOVÁ, Petra, POSPÍŠILOVÁ, Lucie, OUŘEDNÍČEK, Martin. The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2016, roč. 52, č. 6, s. 821-860. ISSN 0038-0288

SPILKOVÁ, Jana, VÁGNER, Jiří. The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy. 2016, roč. 52, č. march, s. 232-239. ISSN 0264-8377

OUŘEDNÍČEK, Martin. The relevance of "western" theoretical concepts for the investigation of the margins of post-socialist cities: The case of Prague. Eurasian Geography and Economics. 2016, roč. online, č. 31.10.2016, s. 1-20. ISSN 1538-7216

BLAŽEK, Jiří, BEČICOVÁ, Ilona. The takeover of Prague's banking cluster by multinational groups from an evolutionary perspective. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 2, s. 254-278. ISSN 1212-0014

BLAŽEK, Jiří. Towards a typology of repositioning strategies of GVC/GPN suppliers: the case of functional upgrading and downgrading. Journal of Economic Geography. 2016, roč. 16, č. 4, s. 849-869. ISSN 1468-2702

KRESL, Zdeněk, FREIDINGEROVÁ, Tereza. Transnacionální praktiky, 'ancestral return' a adaptace rumunských Čechů přesídlených do Česka po roce 1989. Český lid. 2016, roč. 103, č. 2, s. 217-238. ISSN 0009-0794

MARADA, Miroslav, KVĚTOŇ, Viktor. Transport supply and demand changes in relation to unemployment: empirical evidence from the Czech Republic in a time of crisis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2016, roč. 107, č. 5, s. 611-627. ISSN 0040-747X

ŽEJGLICOVÁ, Kristýna, KRATENOVA, J., LUSTIGOVÁ, Michala, MALY, M.. Trends in health indicators in the urban middle-aged population in the Czech Republic in 1998-2010. Public Health. 2016, roč. 137, č. 8, s. 81-87. ISSN 0033-3506

HU, Yannan, VAN LENTHE, Frank J., BORSBOOM, Gerard J., LOOMAN, Caspar W. N., BOPP, Matthias, BURSTROM, Bo, DZÚROVÁ, Dagmar, EKHOLM, Ola, KLUMBIENE, Jurate, LAHELMA, Eero, LEINSALU, Mall, REGIDOR, Enrique, SANTANA, Paula, DE GELDER, Rianne, MACKENBACH, Johan P.. Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010. Journal of Epidemiology and Community Health. 2016, roč. 70, č. 7, s. 644-652. ISSN 0143-005X

HASMAN, Jiří, NOVOTNÝ, Josef. Uncovering the patterns of the US geography of immigration by an analysis of spatial relatedness between immigrant groups. Applied Spatial Analysis and Policy. 2016, ISSN 1874-463X

OUŘEDNÍČEK, Martin, POSPÍŠILOVÁ, Lucie. Urban dynamics and neighbourhood change in cities after transition. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2016, roč. 52, č. 6, s. 787-794. ISSN 0038-0288

PAVLÍNEK, Petr, ŽENKA, Jan. Value creation and value capture in the automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and Planning A. 2016, roč. 48, č. 5, s. 937-959. ISSN 0308-518X

KÄHRIK, Anneli, TEMELOVÁ, Jana, KADARIK, Kati, KUBEŠ, Jan. What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies. 2016, roč. 53, č. 2, s. 355-372. ISSN 0042-0980

HANUS, Martin, MARADA, Miroslav. What does a map-skills-test tell us about Czech pupils?. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 2, s. 279-299. ISSN 1212-0014

PAVLÍNEK, Petr. Whose success? The state-foreign capital nexus and the development of the automotive industry in Slovakia. European Urban and Regional Studies. 2016, roč. 23, č. 4, s. 571-593. ISSN 0969-7764
 

Year 2015


STOJANOV, Robert, DUŽÍ, Barbora, DANĚK, Tomáš, NĚMEC, Daniel, PROCHÁZKA, David. Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability. 2015, roč. 7, č. 9, s. 12758-12786. ISSN 2071-1050

DOSTÁL, Petr. Austria and Europe: Reflections on Relevant Regional and Social Geographies by Elisabeth Lichtenberger. Homage at the occasion of her 90th birthday. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellscaft. 2015, roč. 157, č. 157, s. 1-5. ISSN 0029-9138

DAVID, Jaroslav, SEMIAN, Michal. Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism. Slovo a slovesnost. 2015, roč. 76, č. 2, s. 129-147. ISSN 0037-7031

VLČKOVÁ, Jana, NOSEK, Vojtěch, NOVOTNÝ, Josef, LUPÍŠEK, Antonín. Carbon dioxide emissions embodied in international trade in Central Europe between 1995 and 2008. Moravian Geographical Reports. 2015, roč. 23, č. 4, s. 2-13. ISSN 1210-8812

UPADHYAY, Himani, KELMAN, Ilan, LINGARAJ, G.J., MISHRA, Arabinda, SHREVE, Cheney, STOJANOV, Robert. Conceptualizing and contextualizing research and policy for links between climate change and migration. International Journal of Climate Change Strategies and Management. 2015, roč. 7, č. 3, s. 394-417. ISSN 1756-8692

HASMAN, Jiří, NOVOTNÝ, Josef. Cross-national variation in income inequality and its determinants: an application of Bayesian model averaging on a new standardized inequality data set. Prague Economic Papers. 2015, roč. 24, č. 2, s. 211-224. ISSN 1210-0455

DOSTÁL, Petr, JELEN, Libor. De-Russianisation of the Western Post-Soviet Space: Between the Thick and Thin Nationalising Processes. Geopolitics. 2015, roč. 20, č. 4, s. 757-792. ISSN 1465-0045

SYROVÁTKOVÁ, Marie, HRABÁK, Jiří, SPILKOVÁ, Jana. Farmers' markets' locavore challenge: The potential of local food production for newly emerged farmers' markets in Czechia. Renewable Agriculture and Food Systems. 2015, roč. 30, č. 4, s. 305-317. ISSN 1742-1705

SVOBODA, Peter, OUŘEDNÍČEK, Martin. Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku. Ekonomicky Casopis. 2015, roč. 63, č. 5, s. 465-485. ISSN 0013-3035

HORŇÁK, Marcel, KRAFT, Stanislav. Functional Transport Regions in Slovakia Defined by Passenger-Car Traffic Flows. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellscaft. 2015, roč. 2015, č. 157, s. 109-128. ISSN 0029-9138

DUŽÍ, Barbora, VIKHROV, Dmytro, KELMAN, Ilan, STOJANOV, Robert, JAKUBÍNSKÝ, Jiří. Household flood risk reduction in the Czech Republic. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2015, roč. 20, č. 4, s. 499-504. ISSN 1381-2386

NOVOBILSKY, Adam, NOVÁK, Jakub, BJORKMAN, Camilla, HOGLUND, Johan. Impact of meteorological and environmental factors on the spatial distribution of Fasciola hepatica in beef cattle herds in Sweden. BMC Veterinary Research. 2015, roč. 11, č. 9.6.2015, s. nestránkováno. ISSN 1746-6148

BEČICOVÁ, Ilona, BLAŽEK, Jiří. Is there a credit-gap in a periphery? The perception of this problem by small entrepreneurs. Journal of Rural Studies. 2015, roč. 42, č. 42, s. 11-20. ISSN 0743-0167

JANSKÁ, Eva, BERNARD, Josef. Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 4, s. 585-602. ISSN 1212-0014

SPILKOVÁ, Jana. Leisure time preferences and health-risk behavior of teenagers in the post-communist Central European countries. Children's Geographies. 2015, roč. 13, č. 4, s. 435-450. ISSN 1473-3285

KAHRIK, Anneli, NOVÁK, Jakub, TEMELOVÁ, Jana, KADARIK, Kati, TAMMARU, Tiit. PATTERNS AND DRIVERS OF INNER CITY SOCIAL DIFFERENTIATION IN PRAGUE AND TALLINN. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 2, s. 275-295. ISSN 1212-0014

MARCINCZAK, Szymon, TAMMARU, Tiit, NOVÁK, Jakub, GENTILE, Michael, KOVACS, Zoltan, TEMELOVÁ, Jana, VALATKA, Vytautas, KAEHRIK, Anneli, SZABO, Balazs. Patterns of Socioeconomic Segregation in the Capital Cities of Fast-Track Reforming Postsocialist Countries. Annals of the Association of American Geographers. 2015, roč. 105, č. 1, s. 183-202. ISSN 0004-5608

SEIDLOVÁ, Markéta. Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem jejich zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie. Český lid. 2015, roč. 102, č. 4, s. 403-417. ISSN 0009-0794

DRBOHLAV, Dušan, SEIDLOVÁ, Markéta. (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State and Horizontal Mobility. Buchbesprechungen. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 2015, roč. 157, č. 1, s. 425-427. ISSN 0029-9138

KLINGOROVÁ, Kamila, HAVLÍČEK, Tomáš. Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions. Moravian Geographical Reports. 2015, roč. 23, č. 2, s. 2-11. ISSN 1210-8812

SPILKOVÁ, Jana, DZÚROVÁ, Dagmar, CSÉMY, Ladislav. Risky Alcohol Consumption and Its relation to Consequent Behavioral Problems in European Teenagers. OXFORD 2015.

BUCHER, Slavomír, IŠTOKOVÁ, Miroslava. Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 1, s. 1-25. ISSN 1212-0014

MARI-DELL'OLMO, Marc, GOTSENS, Merce, PALENCIA, Laia, BURSTROEM, Bo, CORMAN, Diana, COSTA, Giuseppe, DEBOOSERE, Patrick, DIEZ, Elia, DOMINGUEZ-BERJON, Felicitas, DZÚROVÁ, Dagmar, GANDARILLAS, Ana, HOFFMANN, Rasmus, KOVACS, Katalin, MARTIKAINEN, Pekka, DEMARIA, Moreno, PIKHART, Hynek, RODRIGUEZ-SANZ, Maica, SAEZ, Marc, SANTANA, Paula, SCHWIERZ, Cornelia, TARKIAINEN, Lasse, BORRELL, Carme. Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality in 15 European cities. Journal of Epidemiology and Community Health. 2015, roč. 69, č. 5, s. 432-441. ISSN 0143-005X

HAMPL, Martin, MARADA, Miroslav. SOCIO-GEOGRAFICKÁ REGIONALIZACE ČESKA. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 3, s. 397-421. ISSN 1212-0014

DOMALEWSKI, Pavel, BAXA, Jan. The development of regional differentiation of office construction in the Czech Republic: 1990-2010. Moravian Geographical Reports. 2015, roč. 23, č. 1, s. 21-33. ISSN 1210-8812

NOVOTNÝ, Josef, HASMAN, Jiří. The Emergence of Regional Immigrant Concentrations in USA and Australia: A Spatial Relatedness Approach. PLoS One. 2015, roč. 10, č. 5, s. nestránkováno. ISSN 1932-6203

PAVLÍNEK, Petr. The impact of the 2008-2009 crisis on the automotive industry: Global trends and firm-level effects in Central Europe. European Urban and Regional Studies. 2015, roč. 22, č. 1, s. 20-40. ISSN 0969-7764

OUŘEDNÍČEK, Martin, ŠIMON, Martin, KOPEČNÁ, Martina. The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2015, roč. 23, č. 4, s. 26-35. ISSN 1210-8812

JEPSEN, Martin Rudbeck, KUEMMERLE, Tobias, MÜLLER, Daniel, ERB, Karlheinz, VERBURG, Peter H., HABERL, Helmut, VESTERAGER, Jens Peter, ANDRIČ, Maja, ANTROP, Marc, AUSTRHEIM, Gunnar, BJÖRN, Ismo, BONDEAU, Alberte, BÜRGI, Matthias, BRYSON, Jessica, CASPAR, Gilles, CASSAR, Louis F., CONRAD, Elisabeth, CHROMÝ, Pavel, DAUGIRDAS, Vidmantas, VAN EETVELDE, Veerle, ELENA-ROSSELLÓ, Ramon, GIMMI, Urs, IZAKOVICOVA, Zita, JANČÁK, Vít, JANSSON, Ulf, KLADNIK, Drago, KOZAK, Jacek, KONKOLY-GYURÓ, Eva, KRAUSMANN, Fridolin, MANDER, Ülo, MCDONAGH, John, PÄRN, Jaan, NIEDERTSCHEIDER, Maria, NIKODEMUS, Olgerts, OSTAPOWICZ, Katarzyna, PÉREZ-SOBA, Marta, PINTO-CORREIA, Teresa, RIBOKAS, Gintaras, ROUNSEVELL, Mark, SCHISTOU, Despoina, SCHMIT, Claude, TERKENLI, Theano S., TRETVIK, Aud M., TRZEPACZ, Piotr, VADINEANU, Angheluta, WALZ, Ariane, ZHLLIMA, Edvin, REENBERG, Anette. Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy. 2015, roč. 49, č. 12/2015, s. 53-64. ISSN 0264-8377

KADLEC, Vojtěch, BLAŽEK, Jiří. UNIVERSITY-BUSINESS COLLABORATION AS PERCEIVED BY LEADING ACADEMICS: COMPARING AND CONTRASTING THE TWO MOST INNOVATIVE CZECH REGIONS. Erdkunde. 2015, roč. 69, č. 4, s. 327-339. ISSN 0014-0015

KELMAN, Ilan, STOJANOV, Robert, KHAN, Shabana, GILA, Oscar Alvarez, DUŽÍ, Barbora, VIKHROV, Dmytro. Viewpoint paper. Islander mobilities: any change from climate change?. International Journal of Global Warming. 2015, roč. 8, č. 4, s. 584-602. ISSN 1758-2083

VOGT, David. Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 3, s. 444-464. ISSN 1212-0014

INDROVÁ, Magdalena, KUPKOVÁ, Lucie. Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, č. 3, s. 422-443. ISSN 1212-0014 

 

Year 2014

BRABEC, Tomáš. Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2014, 119(3), 278-298. ISSN 1212-0014. 

DZÚROVÁ, Dagmar - WINKLER, Petr - DRBOHLAV, Dušan. Immigrants' Access to Health Insurance: No Equality without Awareness. International Journal of Environmental Research and Public Health [online], 2014, 11(7), 7144-7153. ISSN 1660-4601. DOI 10.3390/ijerph110707144. 

FERANEC, Jan - SOLIN, Lubomir - KOPECKA, Monika. Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes. Progress in Physical Geography, 2014, 38(3), 301-327. ISSN 0309-1333. DOI 10.1177/0309133314532001. 

HAMPL, Martin. Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií?. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2014, 119(1), 26-49. ISSN 1212-0014. 

HANUS, Martin - MARADA, Miroslav. Mapové dovednosti: vymezení a výzkum. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2014, 119(4), 406-422. ISSN 1212-0014. 

HOFFMANN, Rasmus - BORSBOOM, Gerard - SAEZ, Marc. Social differences in avoidable mortality between small areas of 15 European cities: an ecological study. International Journal of Health Geographics, 2014, 13(12 March 2014), nestránkováno. ISSN 1476-072X. DOI 10.1186/1476-072X-13-8

CHMELÍK, Jakub - MARADA, Miroslav. Assessment of the Impact of a New Motorway Connection on the Spatial Distribution and Intensity of Traffic Flows: Case Study of the D47 Motorway. Moravian Geographical Reports, 2014, 22(4), 14-24. ISSN 1210-8812. DOI 10.1515/ mgr-2014-0020. 

CHROMÝ, Pavel - SEMIAN, Michal - KUČERA, Zdeněk. Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 2014, 119(3), 259-277. ISSN 1212-0014. 

JANSKÁ, Eva - ČERMÁK, Zdeněk - WRIGHT, Richard. New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration:Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place, 2014, 20(8), 680-693. ISSN 1544-8444. DOI 10.1002/psp.1824. 

JAROLÍMEK, Jan - URBAN, Pavel. Twenty year development of occupational diseases in the Czech Republic: Medical and geographical aspects. Central European Journal of Public Health, 2014, 22(4), 251-256. ISSN 1210-7778. 

KÁŽMÉR, Ladislav - DZÚROVÁ, Dagmar - CSÉMY, Ladislav. Multiple health risk behaviour in Czech adolescents: Family, school and geographic factors. Health and Place, 2014, 29(2014), 18-25. ISSN 1353-8292. DOI 10.1016/j.healthplace.2014.05.009. 

KOESSAN, Gabiam - PITOŇÁK, Michal. Economic, cultural and social factors influencing the development of gay businesses and places: Evidence from the European Union. Moravian Geographical Reports, 2014, 22(3), 2-17. ISSN 1210-8812. DOI 10.2478/mgr-2014-0014. 

KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza. Is there an integration policy being formed in Czechia?. Identities, 2014, 21(6), 738-754. ISSN 1070-289X. DOI 10.1080/1070289X.2013.828617. 

KVĚTOŇ, Viktor - LOUDA, Jiří - SLAVÍK, Jan. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: the case of the Czech Republic. European Planning Studies, 2014, 22(3), 515-536. ISSN 0965-4313. DOI 10.1080/09654313.2012.753994. 

MALMUSI, Davide - DRBOHLAV, Dušan - DZÚROVÁ, Dagmar. Inequalities in healthcare access by type of visa in a context of restrictive health insurance policy: the case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 2014, 59(5), 715-719. ISSN 1661-8556. DOI 10.1007/s00038-014-0592-4. 

MATOUŠEK, Roman. Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice. Sociologický časopis, 2014, 50(2), 211-232. ISSN 0038-0288. DOI 10.13060/00380288.2014.50.2.77. 

NOSEK, Vojtěch - NETRDOVÁ, Pavlína. Measuring Spatial Aspects of Variability. Comparing Spatial Autocorrelation with Regional Decomposition in International Unemployment Research. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 2014, 39(2), 292-314. ISSN 0172-6404. 

PITOŇÁK, Michal. Prostorovost města v kontextu (homo/hetero)sexuality: úvod do teoretické diskuse geografií sexualit. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2014, 2014(2), 179-198. ISSN 1212-0014. 

SEMIAN, Michal - CHROMÝ, Pavel. Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience. Norsk Geografisk Tidsskrift, 2014, 68(5), 263-270. ISSN 0029-1951. DOI 10.1080/00291951.2014.961540. 

SPILKOVÁ, Jana - DZÚROVÁ, Dagmar - PITOŇÁK, Michal. Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague's teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics, 2014, 13(1), nestránkováno. ISSN 1476-072X. DOI 10.1186/1476-072X-13-41. 

STOJANOV, Robert - KELMAN, I. - DUŽÍ, Barboraet al.. Contextualising Typologies of Environmentally Induced Population Movement. Disaster Prevention & Management, 2014, 23(5), 508-523. ISSN 0965-3562. DOI 10.1108/DPM-09-2013-0152. 

ŠIMON, Martin. Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia Ruralis, 2014, 54(2), 117-142. ISSN 0038-0199. DOI 10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x. 

ŠTEFÁNKOVÁ, Marie - DRBOHLAV, Dušan. "Zlatá Praha", "Zaslíbený jih" a to ostatní...? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2014, 119(3), 218-239. ISSN 1212-0014. 

TEMELOVÁ, Jana - SLEZÁKOVÁ, Alena. The changing environment and neighbourhood satisfaction in socialist high-rise panel housing estates: the time-comparative perceptions of elderly residents in Prague. Cities, 2014, 37(April 2014), 82-91. ISSN 0264-2751. DOI 10.1016/j.cities.2013.12.002. 

ŽENKA, Jan - NOVOTNÝ, Josef - CSANK, Pavel. Regional competitiveness in Central European countries: in search of a useful conceptual framework. European Planning Studies, 2014, 22(1), 164-183. ISSN 0965-4313. DOI 10.1080/09654313.2012.731042. 

Year 2013

BLAŽEK, Jiří - ŽÍŽALOVÁ, Pavla - RUMPEL, Petr. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional Studies, 2013, 20(2), 275-294. ISSN 0969-7764. DOI 10.1177/0969776411428651.

ČUDOVÁ, Radka - KUBIATKO, Milan - RADVANOVÁ, Sabina. The teachers’ opinions and requirements of biology skills. Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(5), 579-591. ISSN 1648-3898.

DOSTÁL, Petr. Multi-Speed European union : the Schengen agreement and perceptions of its spatiality in central Europe. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 2013, 155(2013), 27-44. ISSN 0029-9138.

DRBOHLAV, Dušan - ŠTYCH, Přemysl - DZÚROVÁ, Dagmar. Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border. International Migration Review, 2013, 47(1), 207-238. ISSN 0197-9183. DOI 10.1111/imre.12018.

DRBOHLAV, Dušan - MEDOVÁ, Lenka. Estimating the size of the irregular migrant population in Prague - an alternative approach. Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2013, 104(1), 75-89. ISSN 0040-747X. DOI 10.1111/j.1467-9663.2012.00737.x.

DUŽÍ, Barbora - VIKHROV, Dmytro - KELMAN, Ilan. Household flood risk reduction in the Czech Republic. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2013, 18(8), nestránkováno. ISSN 1381-2386. DOI 10.1007/s11027-013-9504-9.

GOTSENS, Merce - MARI-DELL'OLMO, Marc - PEREZ, Katherine. Socioeconomic inequalities in injury mortality in small areas of 15 European cities. Health and Place, 2013, 24(NOV 2013), 165-172. ISSN 1353-8292. DOI 10.1016/j.healthplace.2013.09.003.

HANUS, Martin - MARADA, Miroslav. MAPOVÉ DOVEDNOSTI V ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTECH : SROVNÁVACÍ STUDIE. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(2), 158-178. ISSN 1212-0014.

HAVLÍČEK, Tomáš - HUPKOVÁ, Martina. Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, 2013, 129(2), 100-121. ISSN 1470-2541. DOI 10.1080/14702541.2012.754931.

HOFFMANN, Rasmus - EIKEMO, Terje Andreas - KULHANKOVÁ, Ivana. The potential impact of a social redistribution of specific risk factors on socioeconomic inequalities in mortality: illustration of a method based on population attributable fractions. Journal of Epidemiology and Community Health, 2013, 67(1), 56-62. ISSN 0143-005X. DOI 10.1136/jech-2011-200886.

KRÁL, Luboš - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(3), 265-283. ISSN 1212-0014.

KUPKOVÁ, Lucie - BIČÍK, Ivan - NAJMAN, Jiří. LAND COVER CHANGES ALONG THE IRON CURTAIN 1990-2006. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(2), 95-115. ISSN 1212-0014.

KŮSOVÁ, Tereza. Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(4), 372-391. ISSN 1212-0014.

KUŠKOVÁ, Petra. A case study of the Czech agriculture since 1918 in a socio-metabolic perspective - From land reform through nationalisation to privatisation. Land Use Policy, 2013, 30(1), 592-603. ISSN 0264-8377. DOI 10.1016/j.landusepol.2012.05.009.

LORENCOVÁ, Eliška - FRÉLICHOVÁ, Jana - VAČKÁŘ, David. Past and future impacts of land use and climate change on agricultural ecosystem services in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, 2013/33(33), 183-194. ISSN 0264-8377. DOI 10.1016/j.landusepol.2012.12.012.

MATOUŠEK, Roman. Nová výstavba obecního bydlení v Česku z pohledu sociální a prostorové spravedlnosti. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(2), 138-157. ISSN 1212-0014.

NIKISCHER, Richard. Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(3), 243-264. ISSN 1212-0014.

NOVÁK, Jakub - AHAS, Rein - AASA, Anto. Application of mobile phone location data in mapping of commuting patterns and functional regionalization: a pilot study of Estonia. Journal of Maps, 2013, 9(1), 10-15. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2012.762331.

NOVOTNÝ, Josef - KUBELKOVÁ, Jana - JOSEPH, Vanishree. A multi-dimensional analysis of the impacts of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: a tale from Tamil Nadu. Singapore Journal of Tropical Geography, 2013, 34(3), 322-341. ISSN 0129-7619. DOI 10.1111/sjtg.12037.

PĚLUCHA, Martin - KVĚTOŇ, Viktor - JÍLKOVÁ, Jiřina. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, 34(September 2013), 91-103. ISSN 0264-8377. DOI 10.1016/j.landusepol.2013.01.006.

PETROVA, Saška - HOUSE, Adam - POSOVÁ, Darina. Discursive framings of low-carbon urban transitions: the contested geographies of 'satellite settlements' in the Czech Republic. Urban Studies, 2013, 50(7), 1439-1455. ISSN 0042-0980. DOI 10.1177/0042098013480964.

PIXOVÁ, Michaela. SPACES OF ALTERNATIVE CULTURE IN PRAGUE IN A TIME OF POLITICAL-ECONOMIC CHANGES OF THE CITY. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(3), 221-242. ISSN 1212-0014.

PIXOVÁ, Michaela. ALTERNATIVE CULTURE IN A SOCIALIST CITY: PUNKERS AND LONG-HAIRED PEOPLE IN PRAGUE IN THE 1980S'. Český lid, 2013, 100(3), 321-340. ISSN 0009-0794.

SLACH, Ondřej - KOUTSKÝ, Jaroslav - NOVOTNÝ, Josef. Creative industries in the Czech Republic: a spatial perspective. E a M: Ekonomie a Management, 2013, 16(4), 14-29. ISSN 1212-3609.

SPILKOVÁ, Jana - PERLÍN, Radim. Farmers' markets in Czechia: Risks and possibilities. Journal of Rural Studies, 2013, 32(10), 220-229. ISSN 0743-0167. DOI 10.1016/j.jrurstud.2013.07.001.

SPILKOVÁ, Jana - FIALOVÁ, Dana. Culinary tourism packages and regional brands in Czechia. Tourism Geographies, 2013, 15(2), 177-197. ISSN 1461-6688. DOI 10.1080/14616688.2012.726268.

SPILKOVÁ, Jana - FENDRYCHOVÁ, Lenka - SYROVÁTKOVÁ, Marie. Farmers' markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values, 2013, 30(2), 179-191. ISSN 0889-048X. DOI 10.1007/s10460-012-9395-5.

STOJANOV, Robert - STRIELKOWSKI, Wadim. THE ROLE OF REMITTANCES AS MORE EFFICIENT TOOL OF DEVELOPMENT AID IN DEVELOPING COUNTRIES. Prague Economic Papers, 2013, 22(4), 487-503. ISSN 1210-0455.

ŠENOVÁ, Vendula - MATĚJČEK, Tomáš. Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2013, 118(4), 356-371. ISSN 1212-0014.

ŽENKA, Jan - PAVLÍNEK, Petr. Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998-2008. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2013, 118(2), 116-137. ISSN 1212-0014.

 

Year 2012

BLAŽEK, Jiří - NETRDOVÁ, Pavlína. Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU in Central and Eastern Europe. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES, 2012, 19(1), 42-61. ISSN 0969-7764. DOI 10.1177/0969776411428650.

BLAŽEK, Jiří - NETRDOVÁ, Pavlína. Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socio-ekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání?. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(3), 266-288. ISSN 1212-0014.

BLAŽEK, Jiří. Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě?. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(2), 209-233. ISSN 1212-0014.

DOSTÁL, Petr. VZPOMÍNKY NA INSPIRUJICÍ VLIVY PROFESORA JIŘÍHO MUSILA. Sociologický časopis, 2012, 48(5), 996-999. ISSN 0038-0288.

DRBOHLAV, Dušan - GÄRTNER, Michal. Akulturace expatriotů v Českém prostředí (Vyšší manažeři versus "Český lid"). Český lid, 2012, 99(4), 385-406. ISSN 0009-0794.

DRBOHLAV, Dušan - GÄRTNER, Michal. Acculturation of expatriate executive managers in Czechia. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(4), 349-370. ISSN 1212-0014.

HAMPL, Martin. Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(3), 253-265. ISSN 1212-0014.

IMRE, Attila - NOVOTNÝ, Josef - ROCCHINI, Duccio. The Korcak-exponent: a non-fractal descriptor for landscape patchiness. Ecological Complexity, 2012, 12(2012), 70-74. ISSN 1476-945X. DOI 10.1016/j.ecocom.2012.10.001.

JÍCHOVÁ, Jana - TEMELOVÁ, Jana. Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(3), 329-348. ISSN 1212-0014.

KOFROŇ, Jan. Kvalitativní metody jako nástroj nomotetického poznání, aneb má se česká geografie co učit?. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(3), 308-328. ISSN 1212-0014.

KOFROŇ, Jan. Prostor a válka, konstanty a proměny v historickém pohledu. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(2), 234-252. ISSN 1212-0014.

KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza. Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid, 2012, 99(1), 45-66. ISSN 0009-0794.

NOVÁK, Jakub - TEMELOVÁ, Jana. Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů. Sociologický časopis, 2012, 48(5), 911-938. ISSN 0038-0288.

NOVOTNÝ, Josef - CHESHIRE, James. The Surname Space of the Czech Republic: Examining Population Structure by Network Analysis of Spatial Co-Occurrence of Surnames. PLoS ONE, 2012, 7(10), nestránkováno. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0048568.

PAVLÍNEK, Petr. The Internationalization of Corporate R&D and the Automotive Industry R&D of East-Central Europe. Economic Geography, 2012, 88(3), 279-310. ISSN 0013-0095. DOI 10.1111/j.1944-8287.2012.01155.x.

RODIN, Danielle - STIRBU, irina - EKHOLM, Ola. Educational inequalities in blood pressure and cholesterol screening in nine European countries. Journal of Epidemiology and Community Health, 2012, 66(11), 1050-1055. ISSN 0143-005X. DOI 10.1136/jech-2011-200273.

SPILKOVÁ, Jana. The Birth Of The Czech Mall Enthusiast: The Transition Of Shopping habits From Utilitarian To Leisure Shopping. Geografie. Sborník České geografické společnosti., 2012, 117(1), 21-32. ISSN 1212-0014.

STANILOV, Kiril - SÝKORA, Luděk. Planning, markets and patterns of residential growth in post-socialist metropolitan Prague. Journal of Architectural and Planning Research, 2012, 29(4), 278-291. ISSN 0738-0895.

SÝKORA, Luděk - BOUZAROVSKI, Stefan. Multiple transformations: conceptualising post-communist urban transition. URBAN STUDIES, 2012, 49(1), 43-60. ISSN 0042-0980. DOI 10.1177/0042098010397402.

ŠPAČKOVÁ, Petra - OUŘEDNÍČEK, Martin. Spinning the web: New social contacts of Prague's suburbanites. Cities, 2012, 29(5), 341-349. ISSN 0264-2751. DOI 10.1016/j.cities.2011.09.002.

TEMELOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ, Nina. Residential satisfaction of elderly in the city centre: The case of revitalizing neighbourhoods in Prague. Cities, 2012, 29(5), 310-317. ISSN 0264-2751. DOI 10.1016/j.cities.2011.11.015.

Document Actions