E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inThe Laboratory of Biomedical Anthropology

The Laboratory of Biomedical Anthropology provides research and teaching in the field of a living man with a focus on human variability in both norm and pathology. The primary focus of the research is ontogenetic development. The current topic is the study of aspects of pre-school child development in the context of the changing lifestyle of society, especially the influence of insufficient physical activity (hypokinesia) in this exposed period. Long-term (secular) changes in the growth profile are studied throughout the whole childhood age range. In cooperation with other institutions, the members of the laboratory also deal with the issue of testing the level of development of motor abilities and motor fitness of children in the context of somatic correlates of performance.

Practical diagnostics of growth and developmental disorders and teaching of clinical auxology and anthropology, as well as biomedical examination methods, are important activities of the laboratory. Modern and traditional examination and diagnostic techniques are used in this area, the emphasis is on the interpretation of data in the context of the monitored parameters. The laboratory performs growth diagnostics, prediction of growth and final height, evaluation of biological maturity (methods of determination of bone age - TW3, Grulich-Pyle; evaluation of proportional age, pubertal development, etc.), evaluation of physical proportionality (diagnosis of skeletal dysplasia), determination of body composition using methods of anthropometry and Bioelectrical impedance (BIA) - In Body 230 device, evaluation of body fat distribution and others.

Research interests:
Growth and development of the child in norm and pathology
Influence of hypokinesis on growth and development of a child
Child obesity
The phenomenon of adipose estrogenization of young men

Lab Team

Head of the Laboratory:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Researchers:
prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Ph.D. students:
Mgr. Jan Novák
Mgr. Anna Vážná

Pregradual students:
Bc. Stáňa Benešovská
Bc. Petr Janoušek
Bc. Hynek Novák
Bc. Františka Sakmárová 
Bc. Magdalena Suchánková
Bc. Mariana Varhoľáková
Bc. Johana Žížalová

Cooperation

Laboratory of 3D Imaging and Analytical Methods
Mgr. Eva Hoffmannová
Mgr. Jana Koudelová

Institute of Biology and Medical Genetics, 2nd Faculty of Medicine and Motol University Hospital
Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D.

Institute of Endocrinology, Prague
prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Ing. Martin Hill. Ph.D.

Faculty of Education, Charles University
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Faculty of Physical Education and Sport, Charles University
PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

Ambulant Centre for Defects of Locomotor Apparatus, Prague
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
RNDr. Daniela Zemková, CSc.

Department of Anatomy, 3rd Faculty of Medicine
RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.

National Institute of Public Health, Prague
Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.
Ing. Marek Brabec. Ph.D.

Clinic of Neurology, 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Publications

Sedlak, P., Pařízková, J., Samešová, D., Musálek, M., Dvořáková, H., & Novák, J. (2021). Secular Changes in Body Build and Body Composition in Czech Preschool Children in the Context of Latent Obesity. Children, 8(1), 18.

Fárková, E., Novák, J.M., Manková, D. ,& Kopřivová, J. (2020). Comparison of Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) and Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) Czech version. Chronobiology International, 37(11), 1591-1598.

Vítečková, S., Krupička, R., Dušek, P., Čejka, V., Kutilek, P., Novák, J., Szabo, Z., & Růžička E. (2020). The repeatability of the instrumented timed Up & Go test: The performance of older adults and parkinson’s disease patients under different conditions. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 40(1), 363-377.

Polhemus, A.M., Novák, J., Ferrao, J., Simblett, S., Radaelli, M., Locatelli, P., Matcham, F., Kerz, M., Weyer, J., Burke, P., Huang, V., Dockendorf, M.F., Temesi, G., Wykes, T., Comi, G., Myin-Germeys, I., Folarin, A., Dobson, R., Manyakov, N.V., Narayan, V.A., & Hotopf, M. (2020). Human-Centered Design Strategies for Device Selection in mHealth Programs: Development of a Novel Framework and Case Study. JMIR mHealth and uHealth, 8(5), e16043.

Novak, J. M., Bruzek, J., Zamrazilova, H., Vankova, M., Hill, M., & Sedlak, P. (2020). The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: a retrospective longitudinal study. PeerJ8, e8951.

Pařízková, J., Samešová, D., Dvočáková, H., janebová, M, & Sedlak, P. 2019. Dlouhodobé změny ve složení těla, distribuci tuku a pohybové aktivitě u českých dětí. Česko-slovenská pediatrie, 74(2), 106–110.

Mumm, R., Godina, E., Koziel, S., Musálek, N., Sedlak, P., Wittwer-Backofen, U., Hesse, V., Dasgupta, P., Henneberg, M., & Scheffer, Ch. (2018). External skeletal robusticity of children and adolescents – European references from birth to adulthood and international comparison. Anthropologischer Anzeiger, 74 (5), 383–391.

Daniš, R., Hill, M., & Sedlak, P. (2018). Differences in the auxological characters of children with short stature–Differential diagnostic possibilities of hypothyreosis. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 139–145.

Sedlak, P., Pařízková, J., Procházková, L., Cvrčková, L., & Dvořáková, H. (2017). Secular changes of adiposity in Czech children aged from 3 to 6 years: latent obesity in preschool age. BioMed Research International, doi:10.1155/2017/2478461

Brunerová, L., Čermáková, I., Kalvachová, B., Skřenková, J., Poncová, R., & Sedlak, P. (2017). Therapy-induced growth and sexual maturation in a developmentally infantile adult patient with a PROP1 mutation. Frontiers Endocrinology, 8, 309, doi: 10.3389/fendo.2017.00309

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO, 67, 433–446.

Guyomarch, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek,J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions of the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–284.e6, dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.02.042

Sedlak, P., Pařízková, J., & Daniš, R. (2016). Obezita v dětském věku – zrcadlo společnosti. Živa, 5, 261–263.

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H., & Vignerová, J. (2015). Secular changes of adiposity and motor development in Czech preschool children: lifestyle changes in fifty-five year retrospective study. BioMed Research International, 1–9, dx.doi.org/10.1155/2015/823841.

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40.

Sedlak, P., Riedlová, J., Vignerová, J., Paulová, M., & Bláha, P. (2014). Růstové grafy – limity jejich aktuálního použití. Prediatrie pro Praxi, 15(2), 113–116.

Pařízková, J., Sedlak, P., Dvořáková, H., Lisá, L., & Bláha, P. (2012). Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy, 2, 153, dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153.

Pařízková, J., Dvořáková, H., Sedlak, P., & Bláha, P. (2012). Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku. Medicina Sportiva, 21(2), 67–75.

Sedlak, P., Bláha, P.,  Brabec,  M., Vignerová, J., Janoušek, S., Riedlová, J., & Stříbrná, L. (2011). Monitoring the growth dynamics of somatic traits based on a semi-longitudinal study. HOMO, 62, pp. 144–158.

Janoušek, S., Kukla, L., Sedlak, P., Roth, Z., Zvadová, Z., Vignerová, J., Faierajzlová, V., Janoušek, S. (2011). Dětská úrazovost v České republice v období let 2009 a 2010. Česko-slovenská Pediatrie, 66 (3),157–168.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Faierajzlová, V., Janoušek, S., Vignerová, J., & Roth, Z. (2010). Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v ČR. Změna v dosavadním trendu? Česko-slovenská Pediatrie, 65(4), 167–178.

Kuželová, H., Ptáček, R., & Sedlak, P. (2010). Hyperkinetický syndrom a vliv medikace na růst. E-42/10, www.eclk.cz, ISSN: 1804-4689.

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., Tomečková, M., & Zvárová, J. (2010). The clinical and epidemiological characteristics of patients after percutaneous coronary angioplasty (PTCA) with coronary stents in the Czech republic. Česká antropologie, 60 (2).

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., &Zvárová, J. (2008). Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty. Česká antropologie, 58 (1), 14–18.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. Česko-slovenská Pediatrie, 62(3), 133–145.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Growth Dynamics of Somatic Traits of Linear Body Proportionality in Present Children at the Age of 6 to 15 Years. Locomotor system, 14(3–4), 172–192.

Duchajová, L., Sedlak, P., & Dvořáková, M. (2007). The Biological Age Determination of Children with Growth and Development Disorders – a Validation of the Bone Age Methods. Anthropologie, 45(1), 97–102.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Roth, Z., & Vignerová, J. (2007). Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte. Česko-slovenská Pediatrie, 62(2), 655–663.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Růstová dynamika znaků lineární tělesné proporcionality – semilongitudinální růstová studie. Slovenská Antropológia, 10(1), 121–130.

Sedlak P., Bláha P., Jiroutová L., Brabec, M., & Vignerová J. (2006). Možnosti konstrukce rychlostních křivek somatických parametrů ze semilongitudinálních dat. Česká antropologie, 56, 17–120.

Sedlak, P., Vacková, B., Křečková, V., & Zocová, J. (2005). Vymezení rizikových prvků ve fenotypu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Česká antropologie, 55, 109–116.

Křečková, V., Vacková, B., & Sedlak, P. (2005). Age and intersexual differencies in somatic traits by males and females from collection Kardio 2003. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 49(1), 43–60.

Riegerová, J., Sedlak, P., & Kopecký, M. (2004). Index biologického-proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, vyšetřených v letech 2002 až 2004. Česko-slovenská Pediatrie, 59(11), 555–560.

Sedlak, P., & Riegerová, J. (2002). Hodnocení biologického proporcionálního věku u dětí s nadváhou. Česko-slovenská Pediatrie, 57(4), 151–154 .

Bláha, P., & Sedlak, P. (2002). Směry české antropologie na počátku třetího tisíciletí. Česká antropologie, 52, 76–78.

Sedlak, P. (2001). Vývoj hmotnostně – výškové proporcionality ve vztahu k tělesnému složení u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 8, 1, pp. 30-40 .

Sedlak, P. (2000). Somatický vývoj chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Československá Pediatrie, 55(6), 370–374.

Sedlak, P. (2000). Změny v distribuci podkožního tuku u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Česko-slovenská Pediatrie, 55 (10)633–639.

Document Actions