E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Bailey, A., Drbohlav, D. Dzúrová, D. (2021): Migrant Remitting as Transnational Practice: Moldovans in Italy and Czechia. SAGE Open, April-June 2021: 1-13. https://doi.org/10.1177/21582440211016457

Šimbera, J., Drbohlav, D., Štych, P. (2021) Geocoding Freeform Placenames: An Example of Deciphering the Czech National Immigration Database. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10, 335. https://doi.org/10.3390/ijgi10050335

Králová, D. Drbohlav, D. (2021): Examining change in migration strategies over the life course of international PhD students. Longitudinal and Life Course Studies. 1–23. DOI: https://doi.org/10.1332/175795921X16147616363118

DRBOHLAV, D. a kol. (2021): Migrace Ukrajinců do Česka a ostatních zemí Evropské unie: jejich potenciál a rozdílná podmíněnost volby cílové země. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 14, 1.

DRBOHLAV, D. a kol. (2021): Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku, Fórum sociální politiky, 1, 14-19.

Drbohlav, D., Dzúrová, D. (2020): Social Remittances upon Closer Examination: Moldovan Migrants in Prague, Czechia and Turin, Italy. Problems of Post-Communism. https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1760723

Bailey, A., Drbohlav, D. Salukvadze, J. (2018): Migration and pastoral power through life course: Evidence from Georgia. Geoforum, 91, 97 – 107. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.023

Valenta, O., Drbohlav, D. (2018): Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v Česku. Fórum sociální politiky, 12, 2, 2-10.

Valenta, O., Drbohlav, D. (2018): Longitudinal and spatial perspectives on the mismatch of tertiary educated migrant workers in the Czech labour market: The case of Ukrainians. Moravian Geographical Reports, 26, 4, 255-272. doi: 10.2478/mgr-2018-0021

DRBOHLAV. D. and DZÚROVÁ, D. (2017): „Social Hazards as Manifested Workplace Discrimination and Health (Vietnamese and Ukrainian Female and Male Migrants in Czechia). Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 1207, p. 1-16; doi:10.3390/ijerph14101207

DRBOHLAV, D., BAILEY, A. J., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., LOZOVANU, D., MASNÁ, E., PAVELKOVÁ, L., SEIDLOVÁ, M., STOJANOV, R., VALENTA, O. and VIETTI, F. (2017): Diversification Trends in Moldovan International Migration: Evidence from Czechia and Italy. AUC Geographica, 52, 2, p. 237–248. https://doi.org/10.14712/23361980.2017.19

DRBOHLAV, D., BAILEY, A., LUPTÁK, M. and ČERMÁKOVÁ, D. (2017): Migrant Values and Social Remittances across the Contemporary Migration-Development Nexus: The Case of Moldovans in Czechia. Geografie, 122, 4, p. 526–553.

DRBOHLAV, D., ČERMÁKOVÁ, D. „A new song or evergreen ...?” The spatial concentration of Vietnamese migrants’ businesses on Prague’s Sapa site. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Vierteljahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, 2016, 41, 4, p. 427–447. doi:10.1007/s11614-016-0247-1

ŠTEFÁNKOVÁ, M. a DRBOHLAV, D. „Zlatá Praha, „zaslíbený jih“ a to ostatní…? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka. Geografie, 2014, 119, 3, s. 218–239. (IF=0,400)

DZÚROVÁ, D. and DRBOHLAV, D. Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia. BioMed Research International, 2014, Article ID 480425, p. 1–9. doi:10.3390/ijerph110707144. (IF=2,706)

DZÚROVÁ, D., WINKLER, P. and DRBOHLAV, D. Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness. International Journal of Invironmental Research and Public Health, 2014, 11, p. 7144–7153. doi:10.3390/ijerph110707144. (IF=1,993)

MALMUSI, D., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., PALENCIA, L. and BORELL, C. Inequalities in Healthcare Access by Type of Visa in a Context of Restrictive Health Insurance Policy: The Case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 2014. (IF=1,966)

MEDOVÁ, L. and DRBOHLAV, D. Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague – an Alternative Approach. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2013, 104, 1, p. 75–89. (IF=1,012)

DRBOHLAV, D., ŠTYCH, P. and DZÚROVÁ, D. Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, 2013, 47, 1, p. 207–238. (IF=0,812)

DRBOHLAV, D. and DZÚROVÁ, D. Ukrainian Labour Migrants in Czechia and Their Remittances. Postafactum: Historical Anthropology Studies, 2013, 4, p. 79–87.

GÄRTNER, M. and DRBOHLAV, D. Acculturation of Expatriate Executive Managers in Czechia. Geografie, 2012, 117, 4, p. 349–370. (IF=0,400)

GÄRTNER, M. and DRBOHLAV, D. Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“). Český lid, 2012, 99, 4, s. 385–406.

STOJANOV, R., STRIELKOWSKI, W. and DRBOHLAV, D. Pracovní migrace a remitence: současné trendy v době ekonomické krize. Geografie, 2011, 116, 4, s. 375–400. (IF=0,400)

DRBOHLAV, D.: Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, 2011, roč. 116, č. 4, s. 401–421. (IF=0,400)

PIKHART, H., DRBOHLAV, D. and DZÚROVÁ, D. The Self-Reported Health and Legal and Illegal/Irregular Immigrants in the Czech Republic. International Journal of Public Health, 2010, 55, p. 401–411. (IF=1,966)

DRBOHLAV, D. and JANSKÁ, E. Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants’ Behaviour). Europe-Asia Studies, 2009, 61, 1, p. 141–156. (IF=0,706)

DRBOHLAV, D. Les migrations internationales en République tcheque: aspects démographiques et économiques. Revue d’études comparatives East-Ouest, 2009, 40, 1, p. 145–173. (IF=0,062)

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D. and JANSKÁ, E. Tschechien – Ein junges Einwanderungsland? Mitteillungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 2009, 151, p. 33–52. (IF=0,250)

BURCIN, B., DRBOHLAV, D. a KUČERA, T. Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, 44, 4, s. 653–682. (IF=0,563)

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. and MEDOVÁ, L. Immigrants’ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi-Approach Study), Transfer – The European Review of Labour and Research, 2008, 14, 4, p. 639–652.

HAMPL, M., DOSTÁL, P. and DRBOHLAV, D. Social and Cultural Geography in the Czech Republic: Under Pressures of Globalization and Post-Totalitarian Transformation. Country Report. Social and Cultural Geography, 2007, 8, 3, p. 475–493. (IF=1,830)

DRBOHLAV, D. and DZÚROVÁ, D.: „Where Are They Going?“ Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, 2007, 45, 2, p. 1–25. (IF=0,839)

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. a VAŇO, B. Kompenzačná migrácia v Česku a na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum, 2007, 3, 3, s. 38–43.

DRBOHLAV, D. a UHEREK, Z. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 2007, 112, 2, s. 125–141. (V době vydání Scopus, nyní IF=0,400)

DRBOHLAV, D., DZUROVÁ, D. a ČERNÍK, J. Integrace cizinců, žáků základních a středních škol, do české společnosti: Příklad Prahy. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 2007, 112, 2, s. 161–184. (V době vydání Scopus, nyní IF=0,400)

MAREŠOVÁ, J. a DRBOHLAV, D. Fenomén pendlerství – z Chebska do Bavorska a zpět (stav a podmíněnosti). Demografie, 2007, 49, 2, s. 96–107.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D. and KUČERA, T. Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky. Demografie, 2007, 49, 3, s. 170–181.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D. and KUČERA, T. Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 2005, XL, 1–2, p. 47–67.

LACHMANOVÁ, L. and DRBOHLAV, D. The Probable Future Development of European East-West Migration (Delphi Method Revived). European Spatial Research and Policy, 2004, 11, 1, p. 135–155.

DRBOHLAV, D. Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 2003, 37, 1, p. 194–224. (IF=0,812)

DRBOHLAV, D. and YING, K.: Current Post-Soviet Immigrants in West Hollywood, California: Separated and Segregated Seniors. Espace. Populations. Societies, 2003, 1, p. 137–152.

DRBOHLAV, D. Ethnicity and International Migration: Focus on Family and Religion; Overview of Selected Aspects, Features and Trends. Studi Emigrazione, 2003, 40, 151, p. 621–643.

DRBOHLAV, D. Migratory Trends in the Czech Republic: „Divergence or Convergence“ vis-a-vis the Developed World? Migracijske i etničke teme, 2002, 18, 2–3, p. 167–176.

DRBOHLAV, D. and ČERMÁK, Z.: Current Population Migration and Mobility in the Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 2002, 37, 1, p. 11–26.

DRBOHLAV, D. Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a Evropského společenství volného obchodu). Integrace, 2001, 1, 4, s. 5–10.

JANSKÁ, E. a DRBOHLAV, D. Re-Emigration and Integration of Volhynian and Chernobyl Czechs in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 2001, 36, 1, p. 123–131.

DRBOHLAV, D. and BARŠOVÁ, A. Politiques et pratiques des migrations internationales en République tchéque. Hommes & Migrationes; (Europe, Ouvertures á l’est), 2001, 1230, p. 59–64.

 

       Books and chapters in books since 2000

Drbohlav, D., Pavelková, L. (2018): Intra-European Movement of Czechs with Special Regard to Austria and Care Givers (The “MICO” Type – Between MIgration and COmmuting). In: between Mobility and Migration, The Multi-Level Governance of Intra-European Movement Scholten, P., van Ostaijen, M. (eds.) pp. 205-226, IMISCOE Research Series. Cham, Springer.

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (eds.). Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Prague, Charles University, Faculty of Science, 2016, 179 p. ISBN 978-80-7444-048-9.

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. Introductory remarks. In Drbohlav, D., Jaroszewicz (eds). Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Prague, Charles University, Faculty of Science, 2016, p. 14-21. ISBN 978-80-7444-048-9.

DRBOHLAV, D., SEIDLOVÁ, M. Current Ukrainian migration to Czechia – Refuge for economic migrants rather than for refugees. In Drbohlav, D., Jaroszewicz (eds). Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Prague, Charles University, Faculty of Science, 2016, p. 96-127. ISBN 978-80-7444-048-9.

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. Concluding remarks. In Drbohlav, D., Jaroszewicz (eds). Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Prague, Charles University, Faculty of Science, 2016, p. 170-179. ISBN 978-80-7444-048-9.

DRNOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M., SEIDLOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, D. (eds.). Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 – June 2016). Prague, Charles University, Faculty of Science, 2016, 134 p. ISBN 978-80-7444-047-2.

DRBOHLAV, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, 282 s. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D. Úvod. In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 13-20. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D. „Migrace – remitence – rozvoj“: realita a teoreticko-metodologické zarámování paradigmatu. In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 25-48. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z. O zrodu a významu remitencí v hospodaření migrantů v cílové zemi (pčíklad ukrajinských migrantů v Praze). In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 69-94. ISBN 978-80-246-2995-7.

ČERMÁKOVÁ, D., NOVÁK, J., DRBOHLAV, D. Každodennost a časoprostorová mobilita ukrajinských migrantů v Praze. Život pro zítřek. In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 97-120. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. Co ovlivňuje velikost remitencí ukrajinských migrantů v Česku? In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 139-159. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D. Závěr. In Drbohlav, D. (ed.). Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj).  Praha: Karolinum, 2015, s. 263-267. ISBN 978-80-246-2995-7.

DRBOHLAV, D. and JAROSZEWICZ, M. The Probable Future Development of International Migration from Ukraine, Moldova and Belarus to Visegrad Countries and the European Union – The Delphi Method (The Search for „Subjective Objectivity“). In Jaroszewicz, M. and Lesinska, M. (eds.). Forecasting Migration between The EU, V4 and Eastern Europe; Impact of Visa Abolition. Warsaw: Centre for Eastern Studies, 2014, p. 20–53. ISBN 978-83-62936-47-2.

DRBOHLAV, D. and VALENTA, O. Czechia: The Main Immigration Country in the V4. In Erőss, A. and Karácsonyi, D. (eds.). Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners. Budapest: HAS RCAES Geographical Institute, 2014, p. 41–71. ISBN 978-963-9545-44-1.

DRBOHLAV, D. and LESINSKA, M. The Migration Nexus of Visegrad and Eeastern Partner Countries: Concluding Remarks and Political Guidelines. In Erőss, A. and Karácsonyi, D. (eds.). Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners. Budapest: HAS RCAES Geographical Institute, 2014, p. 225–233. ISBN 978-963-9545-44-1.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. and DZÚROVÁ, D. Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 207 s. ISBN 978-80-7419-039-1.

DRBOHLAV, D. Patterns of Immigration in the Czech Republic, Hungary and Poland; A Comparative Perspective. In Okolski, M. (ed.). European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam: Amsterdam University Press (IMISCOE Research), 2012, p. 179–209. ISBN 978-90-8964-457-2.

DRBOHLAV, D. Determinants of Migration. In Grabowska-Lusinska, I., Drbohlav, D., Hars, A. (eds.). Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011, p. 38–76. ISBN 978-3-8443-2877-6.

GRABOWSKA-LUSINSKA, I., DRBOHLAV, D. and HARS, A., (eds.): Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-2877-6.

DRBOHLAV, D., GRABOWSKA-LUSINSKA, I., MEDOVÁ, L., HARS, A. and LESINSKA, M. Conclusions. In Grabowska-Lusinska, I., Drbohlav, D., Hars, A. (eds.). Immigration Puzzles; Comparative Analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after Joining the EU. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011, p. 128–132. ISBN 978-3-8443-2877-6.

DRBOHLAV, D. and MEDOVÁ, L. Czech Republic: Irregular Migration – Old Wine in New Bottles. In Triandafyllidou, A. (ed.). Irregular Migration in Europe, Myths and Realities. Farnham, Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2010, p. 71–92. ISBN 978-0-7546-7886-1.

DRBOHLAV, D. Geografické migrační centrum (GEOMIGRACE) a aktivity jeho členů na poli migračního výzkumu. In Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Praha: Ministerstvo vnitra ČR 2010, s. 49–61. ISBN 978-80-254-8008-3.

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D. and ČERMÁK, Z. Irregular Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. International Migration Papers 94. Geneva: Interational Labour Organization, 2009, 77 s. ISBN 978-92-2-121920-0.

DRBOHLAV, D. K některým aspektům nelegální migrace a neoprávněných ekonomických aktivit migrantů. In Polanská, J., Kadlecová, M. (eds.). Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. Praha: Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Poradna pro uprchlíky, 2008, s. 8–12.

DRBOHLAV, D. Brain drain – definice, rozsah, důsledky. In Vavrečková, J., Baštýř, I., Michalička, L., Drbohlav, D., Musil, J. Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., 2008, s. 17–26. ISBN 978-80-7416-013-4.

DRBOHLAV, D. and DZÚROVÁ, D. Hlavní zjištění empirického šetření postojů českých doktorandů k pracovní migraci do zahraničí. In Vavrečková, J. a kol. Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., 2008, s. 36–39. ISBN 978-80-87007-88-4.

VAVREČKOVÁ, J., DRBOHLAV, D. a DZÚROVÁ, D. Potenciální zahraniční migrace u studujících doktorandů pražských vysokých škol. In Vavrečková, J. a kol. Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., 2008, s. 67–80. ISBN 978-80-87007-88-4.

DRBOHLAV, D. a DZÚROVÁ, D. Hlavní zjištění empirického šetření postojů výzkumníků a vývojářů z podnikatelského sektoru k pracovní migraci do zahraničí. In Vavrečková, J. a kol. Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i, 2008, s. 40–43. ISBN 978-80-87007-88-4.

VAVREČKOVÁ, J., DRBOHLAV, D. a DZÚROVÁ, D. Shrnutí – závěry. In Vavrečková, J. a kol. Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i, 2008, s. 81–83. ISBN 978-80-87007-88-4.

DRBOHLAV, D. and LACHMANOVÁ, L. Irregular Activities of Migrants in the Czech Republic: a Delphi Study about Adaptations in a Globalising Economy. In Dostál, P. (ed.). Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, P3K, 2008, p. 129–156. ISBN 978-80-86561-58-5.

DRBOHLAV, Dušan (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, 311 s. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. Terminologické, konceptuální a metodické pojetí zkoumané problematiky. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 19–29. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Evropě – koncept a současná realita. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 30–46. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. Mezinárodní migrace v Česku s důrazem na legální pracovní migraci. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 57–62. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. a LACHMANOVÁ, L. Neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Česku – realita očima expertů (Delfy výzkum). In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 103–121. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. a JANSKÁ, E. Ekonomická a tranzitní migrace v Česku – životní příběhy nelegálních migrantů. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 150–166. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. a LACHMANOVÁ, L. Možné přístupy k odhadu počtu nelegálních migrantů v Česku a zvláště v Praze. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 176–180. ISBN 978-80-246-1552-3.

DRBOHLAV, D. a LACHMANOVÁ, L. Hlavní zjištěné poznatky. In Drbohlav, D. (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: Karolinum, 2008, s. 277–284. ISBN 978-80-246-1552-3.

JANSKÁ, E. and DRBOHLAV, D. The Czech Republic. In Hönekopp, E. and Mattila, H. Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Budapest: International Organization for Migration, 2008, p. 35–72. ISBN 978-92-9068-444-2.

DRBOHLAV, D. International Migration Patterns in the New EU Member States. In Lutz, W., Richter, R., Wilson, Ch. (eds.). The New Generations of Europeans. London: Earthscan, 2006, p. 223–247. ISBN 978-1-84407-351-1.

DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J. and DZÚROVÁ, D. Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. Vinna: International Organization for Migration, 2005, p. 51–99. ISBN 978-92-9068-236-3.

DRBOHLAV, D., HORÁKOVÁ, M. and JANSKÁ, E. The Czech Republic. In Niessen J., Schibel, Y., Thompson, C. (eds.). Current Immigration Debates in Europe; A Publication of the European Migration Dialogue. Brussels: Migration Policy Group, 2005, p. 65–94. ISBN 2-930399-18-X.

DRBOHLAV, D. and JANSKÁ, E. Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: Mutual Similarities and Differences. In Górny, A. and Ruspini, P. (eds.). Migration in the New Europe, East-West Revisited. London: Palgrave Macmillan, 2004, p. 49–64. ISBN 1-4039-3550-5.

DRBOHLAV, Dušan, KALVODA, Jan and VOŽENÍLEK, Vít. (eds.). Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004, 428 s. ISBN 80-244-0858-9.

DRBOHLAV, D., KALVODA, J. a VOŽENÍLEK, V. Frontiers of Czech Geography. In Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.). Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, 2004, p. 413–421. ISBN 80-244-0858-9.

YING, K. and DRBOHLAV, D. Gender Differences in Migration Experience of Elderly, Post-Soviet Immigrant Couples in West Hollywood, California. In Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.). Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, 2004, p. 329–347. ISBN 80-244-0858-9.

DRBOHLAV, D. Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; „The Times They Are A-Changin“. Vienna: International Organization for Migration (IOM), 2004, 136 s. ISBN 92-9068-182-9.

DRBOHLAV, D. Czech Republic. In Niessen, J., Schibel, Y., Magoni, R. (eds.). EU and US Approaches to the Management of Immigration. Brussels: Migration Policy Group, German Marshall Fund of the United States, 2003, p. 77–100.

DRBOHLAV, D. The Czech Republic. In Wallace, C. and Stola, D. (eds.). Patterns of Migration in Central Europe. Houndmills and New York: Palgrave, 2001, p. 203–226. ISBN 0-333-80152-0.

DRBOHLAV, D. Mezinárodní migrace obyvatelstva – pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001, s. 17–30. ISBN 80-7178-648-9.

DRBOHLAV, D., LUPTÁK, M., JANSKÁ, E. a BOHUSLAVOVÁ, J. Ruská komunita v České republice. In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001, s. 73–80. ISBN 80-7178-648-9.

DRBOHLAV, D., LUPTÁK, M., JANSKÁ, E. a ŠELEPOVÁ, P. Ukrajinská komunita v České republice. In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001, s. 81–88. ISBN 80-7178-648-9.

JANSKÁ, E. a DRBOHLAV, D. Reemigrace volyňských a černobylských Čechů. In Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice; My a oni v multikulturální společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001, s. 107–115. ISBN 80-7178-648-9.

DRBOHLAV, D. Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů. In Hampl, M. (ed.). Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: DemoArt, 2001, s. 99–126. ISBN 80-902686-6-8.

DRBOHLAV, D. Die Tschechische Republik und die internationale Migration. In Fassmann, H., and Münz, R. (eds.). Ost-West-Wanderung in Europa. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2000, p. 163–181. ISBN 3-205-98725-X.

Document Actions