E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inResearch Projects

2016-2018: „Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy) – Migratory and Integration Patters, Financial and Social Remittances under Scrutiny“; financováno: GA ČR (P404/16-22194S), hlavní řešitel.

2015-2016: „Ukraine´s Migration Monitoring: Forced and labour Mobility“. Řešeno společně s: The Centre for Eastern Studies in Poland, Slovak Foreign Policy Association and Europe without Barriers from Ukraine; financováno: International Visegrad Fund.

2010–2012: „Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)“; financováno: GA ČR (P404/10/0581).

2007–2009: „Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union (IDEA)“; financováno: 6. rámcový program EK (CIS-CT-2006-044446;), hlavní řešitel za Česko.

2007–2010: „Promoting Comparative Quantitative Research in the Field of Migration and Integration in Europe (PROMINSTAT); financováno: 6. rámcový program EK (CIT5-CT-2006-028972;), hlavní řešitel za Česko.

2005–2007: „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“; financováno: MPSV ČR (13057/05-DP1).

2007–2009: „Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case“; financováno? GA ČR (CPR/06/E001), hlavní řešitel s D. Dzúrovou.

2004–2005: „Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries“; financováno:   Evropskou Komisí a organizováno International Organization for Migration (IOM) ve Vídni, hlavní řešitel za ČR.

2003–2004: „Integrace cizinců v ČR, studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji“; financováno: IOM Praha a MPSV ČR, hlavní řešitel společně s P. Ezzeddine-Lukšíkovou.

2002–2003: „Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria“; financováno: International Organization for Migration (IOM) Vídeň a IOM Praha, expert za Česko.

1999–2000: „Immigration Polices and Practices in the USA and in the Czech Republic - What One Can Discover, Learn and Contribute“; financováno: projekt Fulbright Commission a vlády USA.

1999–2000: „Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti“; financováno:MZV ČR, hlavní řešitel společně s Z. Čermákem.

 

 

2018-2020: „Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu“; řešeno společně s ČVUT, financováno: TA ČR (TL01000127), hlavní řešitel za Karlovu Univerzitu. 

2014-2015: „Managing Migration through Global Partnership: a Georgia Case Study", financováno: Hong Kong Baptist University Faculty Research Grant, vedeno a koordinováno prof. Baileym (Hong Kong Baptist University), reprezentant Česka - společně s Z. Čermákem.

2013-2015: „IMAGINATION project; Urban Implications and Local Governance of CEE Migration“, financováno: Dutch Science Foundation/JPI- UrbanEurope Project, koordinováno: Erasmus University Rotterdam, expert za Česko.

2013-2014: „Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries - on the eastern edges of the Schengen area“; koordinováno: Geographical Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, financováno: International Visegrád Fund, jeden z řešitelů za Česko.

2012-2014: „Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?“; financováno: GA ČR (č. P404/12/), jeden ze spoluřešitelů.

2013-2014: „Evaluating Labor Market Integration Policies in the Czech Republic“; financováno: the EU Directorate General for Employment, Social Affairs, and Inclusion Project“, koordinován: the Migration Policy Institute and the International Labour Office, reprezentant Česka – společně s O. Valentou.

2013-2014: „Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact of visa abolition“; koordinováno: Centre for Eastern Studies (Ośrodek Studiów Wschodnich), Varšava, financováno: International Visegrad Fund, Centre for Eastern Studies, jeden z řešitelů v ČR.

2010-2012: „Project of the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“; koordinováno: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und-Estaltung E.V.: „Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe“, financováno: EK, jeden z řešitelů za Česko – společně s M. Rákoczyovou.

2005-2011: „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“; financováno: Výzkumný záměr MŠ MT ČR (MSM 0021620831), jeden z mnoha spoluřešitelů. 

2007-2009 „Undocumented Migration: Counting the Uncountable Data and Trends Across Europe (CLANDESTINO)“; financováno: EK v rámci 6.RP, tematická priorita 8.1 („Policy-related Research, Scientific Support for Policies“), odpovědný řešitel za Česko - společně s L. Medovou. 

2008: „Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy; financováno: European Commission-DG Employment, Social Affairs Opportunities, realizováno ÖSB Consulting GmbH (Vídeň), expert za Česko. 

2006–2008: „Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí“; financováno: MPSV ČR (13 019/04 – DP2), hlavní řešitel J. Vavrečková, jeden ze spoluřešitelů.

2005–2007: „Segregace v ČR – stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“; financováno: MMR ČR (WA–014–05–Z01), hlavní řešitel L. Sýkora, jeden ze spoluřešitelů.

2002–2004: „Forschunggesellschaft fur Wohnen, Bauen und Plannen“; koordinováno a financováno: GmbH Vienna, The City of Vienna, hlavní řešitel v Česku L. Sýkora, jeden ze spoluřešitelů.

Řada projektů GA UK - společně s doktorandy v roli garanta/konzultanta.

Document Actions