E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 387

Mail: drbohlav@natur.cuni.cz

 

Vědecko výzkumné zaměření

Sociální geografie, geografie obyvatelstva, behaviorální geografie.
V užším vymezení zejména struktury, podmíněnost, dynamika, statistika, „politika a praxe“, ale i širší konceptuální zarámování mobility – především mezinárodních a vnitřních migračních pohybů v evropském kontextu se zvláštním zřetelem na Českou republiku; problematika integrace cizinců do majoritních společností cílových zemí; regionální a sídelní preference obyvatelstva a další subtémata relevantní behaviorálnímu přístupu (např. časoprostorové snímky pohybu obyvatelstva).
 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů