E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inFaculty logo and visuals

Note: this site is bilingual and contains Czech and English information

Manuál jednotného vizuálního stylu PřF UK

Ke stažení


Šablony a prezentace


Pro fakultní pracoviště jsou k dispozici ke stažení a využívání šablony pro dopisní papíry a prezentace v české a anglické verzi. Šablony jsou připraveny v souladu s OR 31/16 tak, že využívají znak UK. Vzorové dokumenty jsou ve formátech MS Word pro dopisní papír  a jsou plně editovatelné, tzn. je možné v nich upravovat záhlaví a zápatí podle potřeb a obsahu dané sekce, katedry resp. oddělení.

Templates and presentations


The Faculty workplaces can download and use letterhead and presentation templates in both Czech and English versions. The templates are made in accordance with the Rector’s Measure 31/16 and utilise the CU logo. Model documents for the letterhead are in the MS Word format and are fully editable, i.e., their headers and footers can be modified depending on the needs and content for each specific Section, Department and/or other organisational unit.

Česko-anglický slovníček pojmů v univerzitních předpisech
 

Ke stažení zde


Hlavičkový dopisní papír

Přírodovědecká fakulta - editovatelná šablona Word

Česká verze                                                                          

hlavičkový papír fakulní znak (editovatelný Word)

hlavičkový papír fakultní pečeť (editovatelný Word)

hlavičkový papír soutisk (editovatelný Word)

Letterhead

Faculty of Science – editable MS Word template

Anglická verze/English

hlavičkový papír fakultní znak  (editovatelný Word)

hlavičkový papír fakultní pečeť (editovatelný Word)

hlavičkový papír soutisk (editovatelný Word)

obálka pro InDesign (IDML)


Šablona pro výrobu vizitek

šablona pro InDesign (IDML)

Česká verze

Ke stažení PřF vizitka dvouřádková fakultní znak (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádková fakultní znak (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka dvouřádková fakultní pečeť (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádková fakultní pečeť (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka dvouřádková soutisk fakultní pečeť a znak  (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádkouvá soutisk fakultní pečeť a znak (editovatelné pdf)
 

Business card template

English

Ke stažení PřF vizitka dvouřádková fakultní znak (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádková fakultní znak (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka dvouřádková fakultní pečeť (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádková fakultní pečeť (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka dvouřádková soutisk fakultní pečeť a znak (editovatelné pdf)
Ke stažení PřF vizitka jednořádková soutisk fakultní pečeť a znak (editovatelné pdf)
 


Šablona PowerPointové prezentace

Česká verze

PowerPointová prezentace fakultní znak

PowerPointová prezentace univerzitní pečeť

MS PowerPoint presentation template

 English

PowerPointová prezentace fakultní znak

PowerPointová prezentace univerzitní pečeť


Fakultní logo/ Faculty logo

Doporučení pro aplikace

Hlavní identitou vnímanou vnějším, neuniverzitním světem, je v případě fakult UK znak Univerzity Karlovy. V souladu s tím je vhodné pro prezentaci fakulty vně univerzity používat znak UK a to zejména v mezinárodním kontextu.

Znak fakulty je vhodné používat tam, kde je cílem znázornit příslušnost k fakultě a odlišení se od ostatních fakult UK. Typickým použitím je oficiální komunikace v rámci Univerzity Karlovy. Tam, kde je to možné, je vhodné použít soutisk znaku fakulty a znaku univerzity

Recommendations for use

When it comes to Charles University’s Faculties, the principal identity perceived by the external non-university world is the Charles University logo. Accordingly, it is advisable to use the Charles University logo for presenting the Faculties externally, in particular in an international context.

It is suitable to use a Faculty logo where the objective is to illustrate the affiliation with a Faculty and differentiate from other CU Faculties. A typical example is using official communication within Charles University. Where possible, it is advisable to use the Faculty logo and the University logos together.

Logo se nesmí nijak upravovat!/ The logo must not be altered in any manner!


Logo přírodovědecké fakulty - česká barevná verze, barevný text

Ke stažení  vektor (ai)

 

 


Ke stažení vektor (ai)

 

 


Logo přírodovědecké fakulty - česká černá verze, černý text

Ke stažení  vektor (ai)


Ke stažení vektor  (ai)


Logo přírodovědecké fakulty - anglická barevná verze, barevný text

Ke stažení vektor (ai)


Ke stažení vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 


Logo přírodovědecké fakulty - anglická černá verze, černý text

Ke stažení  vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 


Ke stažení vektor (ai)

 

 

 

 

 

Logo přírodovědecké fakulty - český barevný soutisk

Ke stažení  vektor (ai)


 

 

 

 

 

 

 

 


Logo přírodovědecké fakulty - český černý soutisk

Ke stažení  vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 


Logo přírodovědecké fakulty - anglický barevný soutisk

Ke stažení  vektor (ai)


Logo přírodovědecké fakulty - anglický černý soutisk

Ke stažení  vektor (ai)


Logo přírodovědecké fakulty - česká verze soutisk, černá výplň

Ke stažení vektor (ai)

 


Logo přírodovědecké fakulty - anglická verze soutisk, černá výplň

Ke stažení vektor (ai)


Logo přírodovědecké fakulty - česká verze, černá výplň

Ke stažení  vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 

 


Ke stažení vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 

 


Logo přírodovědecké fakulty - anglická verze, černá výplň

Ke stažení  vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 

 


Ke stažení vektor (ai)

 

 

 

 

 

 

 

 


Znak přírodovědecké fakulty - barevná verze, transparentní

Ke stažení rgb


Znak přírodovědecké fakulty - černá verze, transparentní 

Ke stažení rgb


Znak přírodovědecké fakulty - bílá verze, transparentní

Ke stažení rgb

Document Actions