E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSummer semester seminar programme is here

See you soon! And come for the coffee chat before, of course! :)

Seminars take place every Tuesday from 15.00 to 16.30If allowed by presenters, the PDFs of talks will be shared later, but presentations will not be streamed live online.

Seminars traditionally take place in the B2P seminar room (Viničná 7, 2nd floor, attic). Joint seminars of more departments in Velká zoologická lecture room (Viničná 7, 2nd floor), Krajinova lecture room (Benátská 2, 2nd floor) or Entomologie lecture room (Viničná 7, 1st floor, B121). If not specified, the primary language of all seminars is English.

For further information contact Tereza Petrusková (tereza.petruskova@natur.cuni.cz)

 • February 20
  Introductory seminar (B2P lecture room)
  Constantinos Charalambous (3rd year PhD presentation) Investigating the relationship between the spatial distribution and resource use of birds at population level.
  Petr Chlup (2nd year MSc presentation) Relationships between floral traits and specialization of pollination systems in tropical forests of Mount Cameroon. 
 • February 27 Presentations of BSc students, in Czech (B2P lecture room)
 • March 5
  Presentations of BSc students, in Czech (B2P lecture room)                                                                       
 • March 12
  Presentations of BSc students, in Czech (B2P lecture room)                                                                       
 • March 19
  Alfredo Sanchez Tojar 
  (Bielefeld University, Germany)  Are meta-analyses worth the hassle? TL;DR: It depends.  (with Dept. of Zoology; Velká zoologická lecture room)
 • March 26
  Presentations of 1st year MSc students (B2P lecture room)
 • April 2
  Anna Runemark (Lund University, Sweden) The genetic architecture of hybridization and adaptation in sparrows and flies. (with Depts. of Botany & Zoology; Krajinova lecture room)
 • April 9
  Presentations of 1st year MSc students (B2P lecture room)
 • April 16
  Barbora Černá Bolfiková 
  (Czech University of Life Sciences ; Faculty of Tropical AgriSciences) Genomic analyses reveal poaching hotspots and illegal trade in pangolins from Africa to Asia. (with Dept. of Zoology; Velká zoologická lecture room)
 • April 23
  Jiří Kopáček 
  (Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS, České Budějovice) Long-term trends in water composition and their changes after a forest disturbance in an unmanaged mountain catchment. (B2P lecture room)
 • April 30
  UNCE 
  - seminar of the Centre for Biodiversity Dynamics (with Depts. of Zoology and Botany; Velká zoologická lecture room)             
 • May 7
  Emily Chen 
  (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Poland) Life at both edges of the globe: Bipolarity concept tested on pelagic ostracods. (B2P lecture room)                 

February 27 - Presentations of Bsc students (B2P lecture room)

Tereza Srpová: Výjimky z pozitivního vztahu mezi druhovou rozmanitostí a heterogenitou prostředí

Lucia Karasová: Populačné trendy mokraďových vtákov v Európe

Ondřej Bufka: Estetická hodnota heterogenity prostředí

Matylda Winterová: Protandrie – hypotézy rozdílného načasování tahu samců a samic ve světle celoročního sledování tažných ptáků

Kateřina Kubelková: Effect of pesticides on ecology and communities of butterflies (Lepidoptera)

Ondřej Beneš: Hory jako hotspoty ptačí biodiverzity: srovnání mezi regiony

Linda Votrubová: Ecology of invertebrates on the glacier surface

March 5Presentations of Bsc students (B2P lecture room)

Václav Jůzek: Vliv klimatických změn a stavu povodí na zotavování zooplanktonu z acidifikace

Anaïs Dix: Mechanisms of osmotic adaptation in fishes

Julie Komárková: Food webs of glacier fed streams

Eliška Leštinová: Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí

Adam Chawner: Aquatic insects versus fish: adaptations to fish predation

Eliška Prislingerová: Kryptická diverzita a ekologické rozdíly v rámci druhových komplexů u vybraných skupin sladkovodního makrozoobentosu

Adéla Nguyen: Antipredační strategie litorálních perlooček

Adéla Linková: Vliv kvality a rozsahu litorální zóny stojatých vod na společenstva zooplanktonu

March 12- Presentations of BSc students (B2P lecture room)

Barbora Klečková: Faktory ovlivňující výskyt perlooček Daphnia ambigua a Daphnia parvula

Petra Kopková: Indikátory kvality ptačích jedinců

Lukrecia Zemanová: Mezidruhová kompetice mezi tažnými a rezidentními druhy na afrických zimovištích

Adéla Cibulková: Mikrobiální společenstva ve sněhu: struktura a interakce

Klára Koritenská: Diverzita, rozšíření a ekologie nivikolních hlenek

Tereza Kalavská:  Vizuální orientace vážek v prostoru - využití polarizovaného světla 

Luboš Kostečka: Vliv mravenců na půdu napříč biomy

Jakub Hrouda: Tažní živočichové v urbánním prostředí: adaptace, limitace a implikace pro populace

Ervín Perthen: Globální změna klimatu a změny rozšíření a fenologie vážek (Odonata)

Presentations of MSc students: TBA

UNCE seminar: TBA

Published: Feb 22, 2024 09:50 AM

Document Actions