E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSelected articles in refereed journals


2017

Šachlová Š., Kuchařová A., Pertold Z., Přikryl R., Fridrichová M. (2017): Quantitative assessment of ASR potential of quartz-rich aggregates: comparison of chemical test and accelerated mortar bar test improved by SEM-PIA. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 76, 133-144. DOI: 10.1007/s10064-015-0812-z

2016

Šachlová Š., Kuchařová A., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Evaluation of alkali-silica reaction potential of quartz-rich rocks by alkaline etching of polished rock sections. Environmental Earth Sciences 75. DOI: 10.1007/s12665-016-5519-3

Kuchařová A., Götze J., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Microscopy and Cathodoluminescence Spectroscopy Characterization of Quartz Exhibiting Different Alkali-Silica Reaction Potential. Microscopy and Microanalysis 22, 189-198. DOI: 10.1017/S1431927615015524

2015

Šťastná A., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R. (2015): Factors affecting alkali-reactivity of quartz-rich metamorphic rocks: Qualitative vs. quantitative microscopy. Engineering Geology 187, 1-9. DOI: 10.1016/j.enggeo.2014.12.012

2014

Šachlová Š., Pertold Z., Šťastná A., Míčka T. (2014): Factors affecting DEF and ASR in the concrete dam at Vrané nad Vltavou. International Journal of Research in Engineering and Technology 3, 57-62. DOI: 10.15623/ijret.2014.0325010

Pertoldová J., Košuličová M., Verner K., Žáčková E., Pertold Z., Konopásek J., Veselovský F., Košler J. (2014): Geochronology and petrology of pyroxene-garnet skarns (eastern Bohemian Massif): implications for the source and evolution of the Variscan continental crust. Journal of Geosciences 59, 367-388. DOI: 10.3190/jgeosci.181

Pertold Z., Šachlová Š., Šťastná A., Bílek Vm., Krutilová K., Bílek Vs., Topolář L. (2014): Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton – technologie, konstrukce, sanace 14, 34-41.

2012

Šťastná A., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R., Leichmann J. (2012): Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction. Materials Characterization 65, 115-125. DOI: 10.1016/j.matchar.2012.01.008

 

Document Actions