E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Zdeněk PERTOLD, CSc.


ZPEmeritní profesor - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 121
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 498
E-mail: pertold@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • rudní ložiska Českého masivu,
  • alkalicko-silikátová reakce v betonech

 

Akce dokumentů