E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

HOLEČEK, M. a kol. (2016): Geografie České republiky pro střední školy. SPN, Praha, 104 s. (10 %)

KüHNLOVÁ, H. (2012): Život v našem regionu. Pracovní učebnice. 2. upravené vydání, Fraus, Plzeň,

64 s.

KüHNLOVÁ, H. (2009): Život v našem regionu. Pracovní učebnice, interaktivní verze. Fraus, Plzeň, 64 s.

KŰHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Pracovní učebnice. Fraus, Plzeň,  64 s.

KüHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a gymnázia. Fraus, Plzeň, 74 s.
KŰHNLOVÁ, H. (2005): Zeměpis místní oblasti v netradičním pojetí. In: Rádce učitele, díl 4, RAABE, Praha, s. 1–43.
KÜHNLOVÁ, H., ULRICHOVÁ, H. (2004): Příprava akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha na tvorbu kurzů distančního vzdělávání a na jejich realizaci v denním studiu. Sborník konference PřF UK Praha dne 19. 5. 2004 „Alternativní metody výuky 2004“. (50 %)
KÜHNLOVÁ, K. (2003): Distanční vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na PřF UK Praha. Sborník: Alternativní metody výuky. PřF UK Praha, s. 48–51. ISBN 80-7305-465-5
KÜHNLOVÁ, H. (2003): Distance Learning Elements in Continuing Education Courses for Geography Teachers Offered at the Faculty of Science, Charles University, Prague. Conference Proceedings. Dawn of the Wireless Revolution. ICETA 2003, Košice. ISBN 80-89066-67-4
KÜHNLOVÁ, H., HYKOVÁ, G. (2003): Česká republika pro žadatele o azyl v Česku. Autorství a tutorování on-line kurzu. (80%)

HOLEČEK, M. a kol. (2003): Zeměpis České republiky. Učebnice pro gymnázium. Nakladatelství ČGS Praha, 96 s. ISBN 80-86034-53-4 (10 %)
KÜHNLOVÁ, H. (2002): Distanční vzdělávání na geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. AULA, roč. 10, č. 1, CSVS, Praha, s. 51.
KÜHNLOVÁ, H. (2002): Distanční vzdělávání na geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK Praha. Sborník konference Distanční vzdělávání v ČR – současnost a budoucnost (Jindřichův Hradec). CSVS, Praha.
KÜHNLOVÁ, H. (2002): Ausbildung als Qualifikation für das Leben in der sich andernden Welt. Sborník přednášek 2. Středoevropského sympózia didaktiky geografie ve Vídni. Vídeňská univerzita.
KÜHNLOVÁ, H. (2002): Zeměpis naší vlasti. Pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství ČGS, Praha, 40 s.
KÜHNLOVÁ, H. (2002): Vzdělávání jako způsobilost pro život ve změněném světě. Studijní modul předmětu Didaktika geografie. Distanční vzdělávání. Geoatest 2002. Přírodovědecká fakulta UK Praha, s. 72.
 

Akce

Document Actions