E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inResearch Projects

Main investigator and project leader
2007: Česká škola se otevírá multikulturálnímu světu. Multikulturální asimilační přístupy ve vzdělávání dětí cizinců/imigrantů v kurzech dalšího vzdělávání učitelů. Rozvojový program MŠMT ČR (č. 12 496/07-22), UK PřF KSGRR, hlavní řešitelka doc. RNDr. H. Kühnlová, CSc.

2004–2006: Distanční kurzy dalšího vzdělávání učitelů v oboru geografie, životní prostředí a multikulturní výchova. Rozvojový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. 375/2004

2004–2005: Kombinované (distanční) kurzy dalšího vzdělávání učitelů v oboru geografie, životní prostředí a multikulturní výchova. Rozvojový program MŠMT ČR (č. 352), UK PřF KSGRR, hlavní řešitelka doc. RNDr. H. Kühnlová, CSc.

2003: Prvky distančního vzdělávání v nově koncipované přípravě budoucích učitelů zeměpisu (kombinovaná forma studia) jako nový styl rozvíjející schopnosti studentů. Rozvojový projekt MŠMT č. 49-237227

2002: Příprava standardu učitelské kvalifikace k výuce přírodovědných oborů a geografie. Rozvojový projekt MŠMT č. 49-237167
 

Co-investigator and project co-manager

2012–2015: Zpřístupnění historických prostorových statistických dat v prostředí GIS. Projekt NAKI, hlavní řešitel doc. RNDr. Martin Ouředníček, CSc.

2006–2008: Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034) z Evropských sociálních fondů. UK PřF, hl. řešitelka doc. RNDr. V. Čížková, CSc.

2005–2007: Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119) z Evropských sociálních fondů. Univerzita Karlova v Praze, hl. řešitelka doc. RNDr. J. Svobodová, CSc.

2005–2006: Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rozvojový projekt MŠMT ČR. Nositel grantu RUK za PřF UK: V. Kachlík

2005: Kombinovaná forma studia vybraných předmětů v učitelských vzdělávacích programech na PřF UK v Praze. Rozvojový projekt MŠMT ČR. Nositelka grantu: H. Čtrnáctová

2005: Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř – terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT ČR 2005 (č. 351), hl. řešitel RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

2004–2006: Příprava akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UK Praha k tvorbě kurzů distančního vzdělávání – od distančních textů až po kompletní e-learning kurz. Rozvojový projekt MŠMT ČR. Nositelka grantu: H. Ulrichová

2004–2005: Komplexní geografická exkurze jako součást celoživotního vzdělávání učitelů. Rozvojový projekt MŠMT ČR. Nositel grantu: M. Marada

2001: Zkvalitnění doplňkového studia biologie a chemie pro získání učitelské kvalifikace a podpora dalšího vzdělávání učitelů geografie v rámci programu Geoatest. Rozvojový projekt MŠMT č. R/50/2000-01, hl. řešitelka: V. Čížková

2001: Přírodní vědy - výuka přírodních věd v České republice a v zemích EU. Rozvojový projekt MŠMT č. R/63/2000-01, hl. řešitel: J. Čipera

Projects' team member and collaborator (2010–2012)

Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze, odborný garant za geografii D. Řezníčková

Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů, odborný garant za geografii D. Řezníčková

Projekt 5P PLUS – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů PLUS, odborný garant za geografii D. Řezníčková

 

Document Actions