E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 10 items matching your search terms

Výstava: Mapa Království českého, 1720
Tato výstava byla v roce 2020 přerušena vládními opatřeními, kvůli epidemii COVID-19. Proto ji zde znovu vystavujeme.
/geografie/mapova-sbirka/aktuality/vystava-mapa-kralovstvi-ceskeho-1720
Exhibition: New Worlds
Research Library and the Palacký University in Olomouc have prepared the exhibition New Worlds: the Far East in the European culture of the early modern age
/geography/map-collection/aktuality/exhibition-new-worlds
Výstava: Nové světy
Vědecká knihovna a univerzita Palackého v Olomouci pro Vás připravili výstavu Nové světy: dálný východ v evropské kultuře raného novověku.
/geografie/mapova-sbirka/aktuality/vystava-nove-svety
Výstava: 90 let geografie na PřF UK 20.5. - 25.11.2010
Pro velký úspěch je výstava 90. let Geografie je prodloužena do 25. 11.2010. Geografická sekce fakulty pořádá od 20. 5. do 25. 11. 2010 v rámci oslav 90. ...
/geografie/knihovna/aktuality/vystava-90-let-geografie-na-prf-uk-1-1
Výstava: 90 let geografie na PřF UK 20.5. - 25.11.2010
Pro velký úspěch je výstava 90. let Geografie je prodloužena do 25. 11.2010. Geografická sekce fakulty pořádá od 20. 5. do 25. 11. 2010 v rámci oslav 90. ...
/geografie/aktuality/vystava-90-let-geografie-na-prf-uk-1-1
Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České ...
/geografie/geoinformatika-kartografie/aktuality/vystava-atlasu-socialne-prostorove-diferenciace-ceske-republiky
Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České ...
/geografie/aktuality/vystava-atlasu-socialne-prostorove-diferenciace-ceske-republiky
Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/vystava-atlasu-socialne-prostorove-diferenciace-ceske-republiky
Výstava Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá od 10. 2. 2011 do 10. 5. 2011 výstavu Atlas sociálně prostorové diferenciace České ...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/aktuality/vystava-atlasu-socialne-prostorove-diferenciace-ceske-republiky
Paraziti - surrealistický svět tvarů
Katedra parazitologie srdečně zve na výstavu Paraziti - surrealistický svět tvarů, která vznikla s přispěním jejich členů. Výstava je k vidění v prosinci v ...
/biologie/parazitologie/aktuality/paraziti-surrealisticky-svet-tvaru