E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Mapa Království českého, 1720

Tato výstava byla v roce 2020 přerušena vládními opatřeními, kvůli epidemii COVID-19. Proto ji zde znovu vystavujeme.
What
  • vystava
Čas 17.01.2023   08:00
23.05.2023   18:00
Místo Albertov 6, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy
Účastníci Pro širokou veřejnost
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Výstavu naleznete v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, na druhém patře.

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Mapová sbírka a Knihovna geografie
pořádají výstavu Mapa Království českého, 1720.

Výstava představuje život a dílo rakouského vojenského inženýra a kartografa Johanna Christopha Müllera (1673–1721), jehož tzv. velká mapa Čech pod titulem Mappa geographica Regni Bohemiae byla publikována před 300 lety.

Mapování probíhalo postupně. Müller nejprve zaměřil a zakreslil Uhry, poté Moravu a v roce 1712 započal s velkou mapou Českého království. Práce v terénu dokončil roku 1718. Mapu v měřítku 1 : 132 000 rozvrhl do 25 sekcí. 48 mapových značek v legendě označuje nejen města, vesnice a kláštery, ale i doly, sklárny, nebo například mlýny. Zaznamenal také pohoří, vodní toky a rybníky. Na mapě se projevily změny v zemském zřízení, kdy v roce 1714 byla země rozdělena na 12 krajů.

Po dokončení Müllerova díla v roce 1720 české stavy pověřily vyrytím mapy na měděné desky augsburského mistra Michaela Kauffera. Rohové ilustrace mapy originálně navrhl známý barokní malíř Václav Vavřinec Reiner.

Vydání díla v roce 1722 se bohužel autor nedožil. 48letý J. Ch. Müller zemřel o rok dříve pracovním vyčerpáním. V jeho díle pokračoval poručík Johann Wolfgang Wieland, který dokončil revize tiskových desek velké mapy. Dílo pak zmenšil do podoby tzv. střední mapy v měřítku 1 : 231 000.

Měděné matrice mapy Čech se dochovaly dodnes v Národním technickém muzeu v Praze. V roce 1934 z nich dokonce byly vytištěny novotisky pro edici starých map vydávanou tehdejším Geografickým ústavem Univerzity Karlovy pod názvem Monumenta cartographica Bohemiae. Edici vedli univerzitní profesoři Václav Švambera a Bedřich Šalamon. Rekonstrukci monumentálního novotisku si návštěvníci mohou prohlédnout ve vedlejší chodbě v 2. patře, kde je tato velká mapa instalována.O renovaci této mapy, která probíhala na přírodovědecké fakultě od května 2019 do června 2020, byl natočen videodokument, jenž je možné shlédnout na You Tube kanále Mapové sbírky PřF UK.

Kromě velké a střední mapy je na výstavě představena i mapa Chebska a její rukopis z roku 1714. Dále jsou vystaveny mapy Moravy a Uher.

Velká Müllerova mapa byla tajná. Císař dal sice souhlas k volnému prodeji, ale používala se až do napoleonských válek.

Obal na Müllerovy mapy

Müllerova mapa se pak využívala prakticky dalších 100 let. Po sedmileté válce (1756-1763) se vyměřovalo v Čechách znovu. Podkladem prvního vojenského mapování (1764-1767) se stala opět Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1 : 28 800. Důstojníci do ní zakreslovali metodou „á la vue“, tj. prostým pozorováním terénu silnice, mosty a zejména zemskou hranici. Z tohoto mapování ale listy celé země nikdy souborně nevyšly. Proto používali vojevůdci všech bojujících stran Müllerovu i Wielandovu mapu ještě za napoleonských válek. O novém vydání se tehdy neuvažovalo, protože se všichni domnívali, že tiskové desky byly zničeny.

Návštěvníci výstavy si mohou denně prohlédnout kopie Müllerových map z Mapové sbírky PřF UK, ale i ukázky tiskových desek z Národního technického muzea. Kopii rukopisného rejstříku k Wielandově střední mapě Čech poskytl laskavě Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.

Autorka výstavy: PhDr. Eva Novotná,Ph.D.

novotn48@natu.cuni.cz

221 951 355

 

Publikováno: Pondělí 16.01.2023 12:00

Akce dokumentů

Kategorie: