E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSelected Publications

For more details see: http://cuni.academia.edu/ZdenekKucera

RENES, H., CENTERI, C., EITER, S., GAILLARD, B., KRUSE, A., KUČERA, Z., PUSCHMANN, O., ROTH, M., SLÁMOVÁ, M. (2020): Water meadows as European agricultural heritage. In: Hein, C. (ed.): Adaptive Strategies for Water Heritage. Springer, Cham, s. 106–131.

RENES, H., CENTERI, C., KRUSE, A., KUČERA, Z. (2019): The future of traditional landscapes: discussions and visions. Land, 8(6).

SEMOTANOVÁ, E., ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z., MOČIČKOVÁ, J., CAJTHAML, J., SEEMANN, P., BLÁHA, J. D. a kol. (2019): Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Historický ústav, Praha, 300 s.

KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K. (2018): Formation of a regional image through geography textbooks: The case of northwest Bohemia. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 72(3): 176–195.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2018): Historická geografie: tradice a modernita. Historický ústav, Praha, 256 s.

JELEN, J., KUČERA, Z. (2017): Approaches to identifcation and interpretation of mining heritage: the case of the Jáchymovsko area, Ore Mountains, Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66(4): 321–336.

JELEN, J., KUČERA, Z. (2017): Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku. Geografické rozhledy, 26(3): 28–30.

CENTERI, C., RENES, H., ROTH, M., KRUSE, A., EITER, S., KAPFER, J., SANTORO, A., AGNOLETTI, M., EMANUELI, F., SIGURA, M., SLÁMOVÁ, M., DOBROVODSKÁ, M., ŠTEFUNKOVÁ, D., KUČERA, Z., SALÁTA, D., VARGA, A., VILLACRECES, S., DREER, J. (2016): Wooded grasslands as part of the European agricultural heritage. In: Agnoletti, M., Emanueli, F. (eds.): Biocultural Diversity in Europe. Springer, Dordrecht, s. 75–103.

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2016): Barriers in functioning of Czech geoparks in the context of different circumstances. AUC Geographica, 51(2): 235–246. doi.org/10.14712/23361980.2016.19

KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2016): Místo a značka: place branding a problémy jeho konceptualizace. Informace ČGS, 35(2): 1–16.

KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M. (2016): Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka. In: Ledererová Kolajová, K. (red.): Domov a krajina. Obec širšího společenství českých unitářů, Praha, s. 28–42.

KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M. (2016): Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. In: Matthes, E., Schütze, S. (eds.): „1989“ und Bildungsmedien. „1989“ and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 109–123.

SEMIAN, M., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2016): Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia. Journal of Language and Politics, 15(6): 768–789 doi.org/10.1075/jlp.15.6.06sem

KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., KUČERA, Z. (2015): Transformations of spatial relationships in elementary education: A case study of changes in two Czech rural areas since the second half of the 20th century. Moravian Geographical Reports, 23(1): 34–44. doi.org/10.1515/mgr-2015-0004

OSOBA, P., CHROMÝ, P., KUČERA, Z. (2015): Tożsamośź Ziemi Kłodzkiej w perspektywie historyczno-geograficznej. In: Gładkiewicz, R., Latocha, A., Semotanová, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław-Kłodsko-Praha, s. 31–52.

SEMOTANOVÁ, E. a kol. (2015): Kladsko – Historickogeografický lexikon. Nakladatelství Historický ústav, Praha-Kłodzko-Wrocław, 316 s.

CHROMÝ, P., SEMIAN, M., KUČERA, Z. (2014): Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Geografie, 119(3): 259–277.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. a kol. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Karolinum, Praha, 406 s.

KUČERA, Z. (2012): Obraz jako zdroj rozmanitých informací. Geografické rozhledy, 21(3): 18–20.

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds): The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation, CEDDAR, Zaragoza, s. 191–213.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012): Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechiaʼs resettled borderland. Historická geografie, 38(1): 165–184.

KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20(5): 14–18.

KUČEROVÁ, S., MATTERN, T., ŠTYCH, P., KUČERA, Z. (2011): Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit. Geografie, 116(3): 300–316.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. a kol. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Karolinum, Praha.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2011): Projekt Kačina jako příklad implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. In: Kolejka, J. a kol.: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, s. 47–77.

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. AUC Geographica, 45(1): 49–60.

PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115(2): 161–187.

HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P., MARADA, M., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. ASPI, Praha, 348 s.

KUČERA, Z. (2009): Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie. Geografie, 114(2): 145–155.

For more details see: http://cuni.academia.edu/ZdenekKucera

Document Actions