E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inEdit your search options

Hide the search form

For a simple text search, enter your search term here. Multiple words may be found by combining them with AND and OR. The text in this field will be matched with items' contents, title and description.

Web - search results

Search results 75 items matching your search terms

Ron Lesthaeghe v Praze!
Emeritní profesor Free University of Brussels a hostující profesor University of Michigan (Ann Arbor) a University of California (Irvine) zavítá ve dnech ...
/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/ron-lesthaeghe-v-praze-1
Pozvánka na přednášku QVC: "New vistas in cobaltocenium chemistry"
přednese Prof. Benno Bildstein
/chemie/anorgchem/aktuality/prednaska-bidstein
Pozvánka na přednášku QVC: "New vistas in cobaltocenium chemistry"
přednese Prof. Benno Bildstein
/chemie/aktuality/prednaska-bidstein
Pozvánka na přednášku: "Catalytic Formation and Functionalization of Chiral Metal Enolates"
přednese Prof. Radovan Šebesta
/chemie/aktuality/prednaska-sebesta
Pozvánka na přednášku: "The close and loose relationship between Carbon and Phosphorus"
přednese Prof. Manfred Scheer
/chemie/aktuality/prednaska-scheer
Pozvánka na přednášku: "Development and Application of Innovative Radiometals for Theragnosis"
přednese Prof. Roger Schibli
/chemie/aktuality/prednaska-schibli
Pozvánka na přednášku: "A Bioorganometallic Journey from Peptide Bioconjugates to Novel Metal-based Antibiotics"
přednese Prof. Nils Metzler-Nolte
/chemie/aktuality/prednaska-Nolte
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Pozvánka na přednášku prof. Pietschniga
[3]Ferrocenophanes with functional PEP bridge (E = group 13, 14, 15 element) and their activation to radicals and ions
/chemie/aktuality/prednaska-pietschnig
Pozvánka na přednášku: "Fluid Catalytic Cracking: Heart of a Refinery"
přednese Dr. Paul Diddams
/chemie/aktuality/prednaska-Diddams
Pozvánka na přednášku: "Synthetic Clay Minerals" prof. Breu
/chemie/aktuality/prednaska-Breu
Pozvánka na přednášku – Catalysis: "Awakening Affinities" for Organic Synthesis
přednese Profesor Roderick W. Bates
/chemie/aktuality/prednaska-Bates
Pozvánka na přednášku "Molecular Sensors and Magnetic Switches Based on First-row Transition Metals"
přednese Profesor Paulo N. Martinho
/chemie/aktuality/prednaska-Martinho
Pozvánka na přednášku "Possibilities and Limitations of Diamond and Diamond-like Materials in Electroanalytical Chemistry"
přednese Profesor Greg M. Swain
/chemie/aktuality/prednaska-swain
Pozvánka na přednášku "Chemically Synthesised Metal Clusters"
přednese Assoc. Prof. Vladimir Golovko
/chemie/aktuality/prednaska-golovko
Pozvánka na přednášku "Redox-Active Mesoionic Carbenes for Redox-Switchable Catalysis"
přednese Profesor Biprajit Sarkar
/chemie/aktuality/prednaska-sarkar
Pozvánka na přednášku "Challenges and opportunities for new materials in electrochemical sensing and biosensing"
přednese Profesor Christopher Brett
/chemie/aktuality/prednaska-brett
Pozvánka na přednášku "Adaptive and Autonomous Bioinspired Self-Assembled Material Systems"
přednese Profesor Andreas Walther
/chemie/aktuality/prednaska-walther
Pozvánka na přednášku "Doubly bonded silicon and aluminum compounds"
přednese Profesor Shigeyoshi Inoue
/chemie/aktuality/prednaska-inoue
Pozvánka na přednášku "Advanced vibrational spectroscopy as tool for investigation of phase transitions in simple molecular complexes"
přednese Dr. Marek Drozd
/chemie/anorgchem/aktuality/prednaska-drozd
Program přednáškového cyklu ČBS - jaro 2018
Rádi bychom vás tímto pozvali na přednášky České botanické společnosti pořádané ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.
/biologie/botanika/aktuality/program-prednaskoveho-cyklu-cbs-jaro-2018
Pozvánka na přednášku "Carbon Nanostructures for Biomedical, Environmental, Magnetic and Catalytic Applications"
přednese Profesor Radek Zbořil
/chemie/aktuality/prednaska-zboril
Pozvánka na přednášku "Advanced vibrational spectroscopy as tool for investigation of phase transitions in simple molecular complexes"
přednese Dr. Marek Drozd
/chemie/aktuality/prednaska-drozd
Pozvánka na přednášku "Synthesis of Natural Products and Designed Non‐natural Bioactive Molecules"
přednese Profesor Hans‐Günter Schmalz
/chemie/aktuality/prednaska-schmalz
Pozvánka na přednášku "Wearable Electrochemical Sensors: Towards Lab-on-the-Skin"
přednese Profesor Joseph Wang
/chemie/analchem/aktuality/prednaska-wang
Pozvánka na přednášku "Wearable Electrochemical Sensors: Towards Lab-on-the-Skin"
přednese Profesor Joseph Wang
/chemie/aktuality/prednaska-wang
Pozvánka na přednášku "From Group 14 Hydrides Towards Nano-sized Materials"
přednese Profesor Frank Uhlig
/chemie/aktuality/prednaska-uhlig
Tkáňové inženýrství – umíme opravit poškozené tkáně a orgány?
Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Markéta Bačáková z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 14.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/tkanove-inzenyrstvi-2013-umime-opravit-poskozene-tkane-a-organy
Polymery v boji s civilizačními chorobami 
První letošní přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Martin Hrubý z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 7.11.2017 od ...
/chemie/aktuality/polymery-v-boji-s-civilizacnimi-chorobami