E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSeminar: Ing. Jiban Kumar, PhD

Ing. Jiban Kumar, PhD - Wheat dwarf virus -> 60 years since its discovery in the Czech Republic (talk will be given in Czech)
When Dec 03, 2019
from 03:00 PM to 04:30 PM
Add event to calendar Google
vCal
iCal

Virus zakrslosti pšenice

– 60 let od jejího objevu v Čechách

 

 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha)

 

Virus zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus-WDV) byl poprvé popsán v 60. letech v Československu Dr. Vackem. Zakrslost pšenice patří mezi nejdůležitější virové choroby v České republice. Významné hospodářské škody způsobuje ve střední a západní Evropě, výskyt byl však zjištěn také v severní Africe a Číně. WDV má cirkulární ssDNA genom o velikosti 5,7 kb, je zástupcem rodu Mastervirus, čeledi Geminiviridae. WDV genom se skládá ze 4 ORF seskupených do dvou jednotek: ORF kódujících proteiny pro pohyb (movement protein-MP) a obalový protein (capsid protein-CP) a komplementárních ORF: RepA a RepB, kódujících protein odpovědný za replikaci. WDV genom také obsahuje dva mezigenomické regiony: tzv. short-SIR a Long-LIR.
Seminář bude zaměřený na:

  • Etiologii choroby, diagnostiku a genetickou diverzitu WDV
  • Ekologie vektora WDV - kříska polního a na interakce virus-vektor
  • Rezistenci obilnin vůči WDV včetně vývoje transgenních obilnin 
     
Published: Nov 26, 2019 12:00 AM

Document Actions