E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log indoc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

docent

zde zamereni


lexa_foto

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: XXX
email: vernu@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 YYYY

 


Pedagogická činnost

MG440T04G - Terénní cvičení z petrologie

Terénní cvičení má formu exkurzí na vybrané zajímavé lokality s různými petrografickými a genetickými typy hornin. Obsah navazuje na základní petrologické přednášky a poznatky z nich rozvíjí v praktických směrech. Kromě běžné exkurzní náplně účastníci plní samostatné úkoly při dokumentaci a vzorkování horninových těles.

Document Actions