E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Geologická sekce je součástí Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakulty (vedle sekce biologické, chemické a geografické). Geologická sekce je garantem studia a výzkumu velké časti věd o Zemi.


V minulosti byla geologie a její obory převážně naukou o složení, stavbě a vývoji zemské kůry. Kromě tohoto základu jsou dnes geologické vědy zaměřeny na poznávání celé Země jako planety a především jejích interakcí mezi sférami - geosférou, hydrosférou, biosférou a atmosférou. Z geologie je proto nauka, která využívá poznatky z chemie, biologie, ekologie a geografie. Tyto disciplíny pak mohou někdy i ve specializaci absolventů geologie převažovat. To umožňuje studentům nalézat při studiu seberealizaci v propojení s obory, které důvěrně znají ze středních škol. Široké spektrum povinných a volitelných přednášek nejen ze základních oborů geologie (paleontologie, geochemie, hydrogeologie, petrologie, atd.), ale i z ochrany životního prostředí, geografických informačních systémů, botaniky, zoologie, organické a anorganické chemie umožňuje absolventům nalézat dobré uplatnění v praxi.


Pokud se chcete dozvědět bližší informace o náplni a možnostech studia věd o Zemi na Geologické sekci, navštivte stránky PřF UK věnované Bakalářským studijním programům Geologické sekce nebo web PŘÍRODOVĚDCI.CZ, které se touto problematikou detailně zabývají.

 

Akce dokumentů